Özel Güvenlik Silah Sınavları 11-20


1. Özel güvenlik görevlilerinin silah taşımasına nerelerde müsaade edilmez?

a) Eğitim öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) İçkili yerlerde
d) Talih oyunları işletmelerinde
e) Hepsi
2. Ateşli silah nedir?

a) Barut gazı ile çalışan aletlerdir
b) Patlayınca namludan ateş çıkaran silahlardır
c) Mermi adı verilen özel, şekil, ağırlık, büyüklükteki cisimleri, barut gazının etkisi ile uzak mesafelere atan silahlardır
d) Kapsül adı verilen özel, şekil, ağırlık ve büyüklükteki cisimleri, uzak mesafelere atan silahlardır
e) En az 5 adet fişek kapasiteli silahlardır
3. Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?

a) Namlu
b) Horoz
c) İcra yayı
d) Gez
e) Tetik
4. Aşağıdaki yerlerden hangisine silahla girilebilir?

a) Akıl hastaneleri
b) Yanıcı ve patlayıcı madde üretim ve depolama tesisleri
c) Uçaklara
d) Mahkemelere
e) Alışveriş merkezlerine
5. Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişeğe hız verir
b) Çekirdeğe yön verir
c) Barutun ateşlemesini sağlar
d) Barutun nemlenmesini önler
e) Fişeğe yön verir
6. Tabanca fişekleri hangi unsurların birleşmesi ile oluşur?

a) Kovan, Çekirdek, Kapsül, Barut
b) Mermi, Kapsül, Barut, Mermi Çekirdeği
c) Kovan, Mermi, Kapsül, Arpacık
d) Çekirdek, Kovan, Barut
e) Kapsül, Barut, Kovan
7. Aşağıdaki parçalardan hangisi fişek parçalarından değildir?

a) Kovan
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Arpacık
8. İğnenin kırılması halinde;

a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Fişek yatağına fişek sürülmez
e) Şarjör yerine takılamaz
9. Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve en fazla kaç yıllığına verilir?

a) 20 yaş - 3 yıl
b) 21 yaş - 5 yıl
c) 23 yaş - 5 yıl
d) 21 yaş - 6 yıl
e) 18 yaş - 7 yıl
10. Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında, kullanılacak malzemelerdendir?

a) Bakır telli fırça
b) Kıl fırça
c) İnce uçlu ahşap
d) Harbi
e) Hepsi
11. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 sayılı kanun kapsamına girer?

a) Bir meslek veya sanatta kullanılan kesici aletler
b) Yivsiz av tüfekleri
c) Sportif amaçlı hava tabancaları
d) Sivri uçlu ve oluklu bıçaklar
e) Hepsi
12. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Kapsül
e) Horoz
13. Alev kanalı silahın neresinde bulunur?

a) Namlu
b) Sürgü
c) Kovan atacağı
d) Fişek yatağı
e) Kovan
14. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme nedir?

a) El kundağı
b) Şarjör yuvası
c) Tutma kolu
d) Kabza
e) Gövde
15. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör
16. İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi
17. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardandır?

a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Hepsi
18. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Rüzgâr
d) Tetiği ezerek çekmek
e) Havanın ısısı
19. Atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere ______ atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere de _____ denir.

a) Fişek yatağı-hazne
b) Namlu -hazne
c) Hazne-Fişek yatağı
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı
20. Fişek çekirdeğinin namluyu terk ettiği andaki hızına (m/sn) ne denir?

a) İlk hız
b) Mermi yolu
c) Vuruş hızı
d) Vuruş noktası
e) İlk darbe
21. Aşağıdakilerden hangisi kovan üzerinde kalan izlerden değildir?

a) İğne izi
b) Çıkarıcı izi
c) Tırnak izi
d) Set izi
e) Hiçbirisi
22. Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?

a) Göz
b) Namlu ucu
c) Gez
d) Hedef
e) Arpacık
23. Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?

a) 8 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi
24. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

a) Kesici ve delici olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması
25. Aşağıdakilerden hangisi uzun namlulu silahtır?

a) 14’lü
b) Kırıkkale
c) Baretta
d) G-3
e) Ruger
26. Ateşli silah nedir?

a) Mermi adı verilen özel, şekil, ağırlık, büyüklükteki cisimleri, barut gazının etkisi ile uzak mesafelere atan silahlardır
b) Patlayınca namludan ateş çıkaran silahlardır
c) Barut gazı ile çalışan aletlerdir
d) Kapsül adı verilen özel, şekil, ağırlık ve büyüklükteki cisimleri, uzak mesafelere atan silahlardır
e) En az 5 adet fişek kapasiteli silahlardır
27. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt

a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV
28. Aşağıdaki parçalardan hangisi fişek parçalarından değildir?

a) Kovan
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Arpacık
29. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Kapsül
e) Horoz
30. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi
31. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev kanalı
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör
32. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan değildirdir?

a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin rüzgâra karşı ilk hızını arttırır
33. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere _____ atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de _____ denir.

a) Fişek yatağı-hazne
b) Namlu -hazne
c) Hazne-fişek yatağı
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı
34. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi
35. Aşağıdakilerden hangisi kovan üzerinde kalan izlerden değildir?

a) İğne izi
b) Çıkarıcı izi
c) Tırnak izi
d) Yiv izi
e) Hiçbirisi
36. Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?

a) Göz
b) Alev gizleyen
c) Gez
d) Hedef
e) Arpacık
37. Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?

a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Hiçbiri
38. Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür
39. Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?

a) 3 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi
40. Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır
b) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir daha sonra şarjör çıkarılır fişek dışarıya alınır
c) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır
d) Şarjör çıkartılır fişek dışarıya alınır
e) Hepsi
41. Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Kimyasal silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Ağır ateşli silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Ateşsiz silahlar
42. Aşağıdakilerden hangisi taşınması yasak olan ateşsiz silahlar grubundan değildir?

a) Kama
b) Hançer
c) Muşta
d) Topuz
e) Tabanca
43. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması
44. Rampa nerede bulunur?

a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde
45. Doğru nisan alma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
46. Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?

a) Tek elle atış pozisyonu
b) Çift elle atış pozisyonu
c) Baş üzerinden atış pozisyonu
d) Yatarak atış pozisyonu
e) Sütre gerisinden atış pozisyonu
47. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının ana parçalarından değildir?

a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) İğne yayı
e) Gerdel
48. Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?

a) 2559
b) 1402
c) 3201
d) 6136
e) 5188
49. Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi isim altında toplanır?

a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) El aletleri
e) Hafif silahlar
50. Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?

a) Periyodik olarak yapılan bakımdır
b) Bütün parçaların boyanması işlemidir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
e) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır Gerekli görülen parçalar değiştirilir
51. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev kanalı
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör
52. “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar _____ dur?

a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette
53. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının ana parçalarından değildir?

a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) İğne yayı
e) Gerdel
54. Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişeğe hız verir
b) Çekirdeğe yön verir
c) Barutun ateşlemesini sağlar
d) Barutun nemlenmesini önler
e) Fişeğe yön verir
55. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt

a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV
56. Aşağıdakilerden hangisi şarjör parçalarından değildir?

a) Şarjör tüpü (gövdesi)
b) Gerdel
c) Şarjör yayı
d) Emniyet mandalı
e) Şarjör kapağı
57. Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?

a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Rayyür
58. Rampa nerede bulunur?

a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde
59. Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?

a) Ağır ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Hafif ateşli silahlar
60. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur
d) Önce şarjör takılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir
61. Aşağıdakilerden hangisi kovan üzerinde kalan izlerden değildir?

a) İğne izi
b) Çıkarıcı izi
c) Tırnak izi
d) Yiv izi
e) Hiçbirisi
62. Tırnak kırıldığında;

a) Fişek ateşlenmez
b) Fişek yatağına fişek sürülmez
c) Boş kovan normal olarak dışarıya atılamaz
d) Tabanca dolduruş yapamaz
e) Tetik çekilemez
63. Atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere _____ atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere de ____ denir.

a) Fişek yatağı-hazne
b) Hazne-Fişek yatağı
c) Namlu -hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı
64. Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Kimyasal silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Ağır ateşsiz silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Ateşsiz silahlar
65. Nişan hattı kaç noktanın bir araya gelmesinden oluşur?

a) 5
b) 4
c) 2
d) 3
e) 1
66. Aşağıdakilerden hangileri ateşli silahların tasniflenmesine girmez?

a) Ağır ateşli
b) Hafif ateşli
c) Uzun namlulu
d) Otomatik
e) Nükleer silahlar
67. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

a) Sürgü
b) Namlu
c) Fişek yatağı
d) Gövde
e) Hazne
68. Çap nedir?

a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
b) Yiv ve set sayısıdır
c) Fişek yatağının çapıdır
d) Namlu boyutudur
e) Silahın kapasitesidir
69. Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?

a) Kovan
b) Sürgü
c) Yiv ve set
d) Gerdel
e) Şarjör
70. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Kapsül
e) Horoz
71. Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme sisteminden değildir?

a) Horoz
b) İğne
c) Tetik
d) Şarjör
e) İğne yayı
72. “ ________ maddelerden yapılan ve yakıcı,zehirleyici,bayıltıcı,göz yaşartıcı vb. etkilere sahip silahlara ______ silahlar denir.” ifadesindeki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

a) Kimyasal-Kimyasal
b) Biyolojik -Biyolojik
c) Biyolojik-Kimyasal
d) Kimyasal-Ateşli
e) Biyolojik-Ateşsiz
73. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi
74. Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değişen bakım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kapsamlı bakım
b) Zorunlu bakım
c) Haftalık bakım
d) Uzman bakım
e) Atış sonrası bakım
75. Fişek kapsülünde bulunan alev kanalı ne işe yarar?

a) Barut gazının dışarı atılmasına
b) Alevin baruta intikaline
c) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasına
d) Barutun etkisinin azalmasına
e) Hiçbiri
76. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
d) Merminin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar
77. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz
78. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?

a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Kişi koruma
c) Cenaze törenleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Hepsi
79. Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?

a) 3 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi
80. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Fişek çekirdeğinin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Atıcının uzmanlığı
d) Havanın ısısı
e) Rüzgâr
81. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör
82. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz
83. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının ana parçalarından değildir?

a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) İğne yayı
e) Gerdel
84. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı kanun kapsamına girmez?

a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak
85. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
86. Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle artan oranda baskı yapmasına ne denir?

a) Tetik ezme
b) Horoz indirme
c) Ateş etme
d) Nişan alma
e) Şarjör çıkarma
87. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere _____ atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de ____ denir.

a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu -hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne- fişek yatağı
e) Rampa-fişek yatağı
88. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ____ derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.

a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65
89. Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?

a) 20 yaş - 3 yıl
b) 21 yaş - 5 yıl
c) 23 yaş - 5 yıl
d) 21 yaş - 6 yıl
e) 18 yaş - 7 yıl
90. Fişek ateş almadığında, silah sökülüp nedeni araştırılmazdan önce, silahın namlusu hedefe doğru olarak atış kurallarına göre en az kaç saniye bekletilmelidir?

a) 5 sn
b) 10 sn
c) 15 sn
d) 30 sn
e) 45 sn
91. Aşağıdakilerden hangisi nişangâh sistemidir?

a) Tetik-Tetik korkuluğu
b) Gez-Arpacık
c) Şarjör-Şarjör tablası
d) Horoz-İğne
e) Şarjör-Çerçeve
92. Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları
93. Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?

a) Lokantalar
b) Marketler
c) Cezaevleri
d) Oteller
e) Hiçbiri
94. Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı
d) Yok edici olması
e) Delici olması
95. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

a) Namlu
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Horoz
e) Hiçbiri
96. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

a) Kovan
b) Namlu
c) Kapsül
d) Barut
e) Çekirdek
97. Tırnak ne işe yarar?

a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
b) Tabancanın monte edilmesine
c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye
d) Kapsülü ateşlemeye
e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye
98. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerin hangisi üzerinde bulunur?

a) Gövde
b) Sürgü
c) Kabza
d) Hazne
e) Nişan tertibatı
99. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?

a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin rüzgâra karşı ilk hızını arttırır
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır
100. Aşağıdakilerden hangisi silahın sürgüsü üzerinde bulunmaz?

a) İcra yayı
b) Gez
c) Arpacık
d) Kovan atma boşluğu
e) Tırnak
101. Özel güvenlik görevlisi uygulamalı silah eğitimi kaç saat ve kaç mermi ile yapılmaktadır?

a) 30 saat 5 mermi
b) 30 saat 10 mermi
c) 30 saat 15 mermi
d) 30 saat 20 mermi
e) 30 saat 25 mermi
102. Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?

a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi
103. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasın sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi
104. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası
105. Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen alete ne ad verilir?

a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri
106. Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunluğudur
b) Namlunun çapıdır
c) Fişeğin çapıdır
d) Fişeğin uzunluğudur
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur
107. Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?

a) Ağır ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Hafif ateşli silahlar
108. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının unsurlarından biri değildir?

a) Tetik
b) Tetik korkuluğu
c) İntikal parçaları
d) Ateşleme iğnesi
e) Horoz
109. Göz-gez-arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde bulunmasından oluşan hatta ne denir?

a) Yükseliş hattı
b) Mermi hattı
c) İsabet hattı
d) Hedef hattı
e) Nişan hattı
110. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ateşleme tertibatı
b) Nişan alma tertibatı
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Fişek verme tertibatı
111. Aşağıdakilerden hangisi tabanca çeşitlerinden biri değildir?

a) Toplu tabanca
b) Tek atışlı tabanca
c) Yarı otomatik tabanca
d) Tam otomatik tabanca
e) Uzun namlulu tabanca
112. Silahı kavramaya ve tutmaya yarayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kurma kolu
b) Kavrama kolu
c) Şarjör yuvası
d) Destek
e) Kabza
113. Aşağıdakilerden hangisi silahı sökmeye başlamadan önce yapılması gereken ilk işlemdir?

a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
b) Silah ölü noktaya tutularak horoz düşürülür
c) Sürgü çekilerek namlu parmakla da kontrol edilir
d) Şarjör çıkartılır
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir
114. Özel şekil ve nitelikteki cisimleri barut gazı basıncı ile uzak mesafeye atan aletlere, genel olarak ne denir?

a) Otomatik silah
b) Biyolojik silah
c) Gazlı silah
d) Kimyasal silah
e) Ateşli silah
115. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

a) Top yuvaları
b) Tetik
c) Çıkarıcı
d) Horoz
e) Şarjör
116. “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar ______ dur?

a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette
117. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarındandır?

a) Kapsül
b) Gez
c) Yiv
d) Set
e) Hiçbiri
118. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?

a) Gerdel
b) Namlu
c) Yiv
d) Set
e) Tetik
119. Poligonda atışa hazır atıcı neyi bekler?

a) Silahın ısınmasını bekler
b) Silahın soğumasını bekler
c) Poligonun temizlenmesini bekler
d) Beklemez ateş eder
e) Yetkilinin “Atış Serbest” komutunu bekler
120. Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

a) Sur
b) Set
c) Çıkıntı
d) Hazne
e) Duvar
121. Hazne neye denir?

a) Devletin hazinesidir
b) Atıcının cebindeki fişeklerdir
c) Fişekteki baruttur
d) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir
e) Hiçbiri
122. Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ______ denir?

a) İz
b) Leke
c) Kir
d) Rayyür
e) Çekirdek izi
123. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmelidir
b) Gez net hedef ve arpacık bulanık görülmelidir
c) Gez ve arpacık net hedef bulanık görülmelidir
d) Gez bulanık arpacık ve hedef net görülmelidir
e) Gez ve hedef net arpacık bulanık görülmelidir
124. Ateşli silahlarda tırnak ne işe yarar?

a) Kovanın/fişeğin fişek yatağından çekilip çıkartılmasına
b) Şarjörün takılmasına
c) Namlunun sabitlenmesine
d) Fişeğin ateşlenmesine
e) Hiçbiri
125. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

a) Gez
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Tetik
e) İğne
126. Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?

a) Namlu
b) Gövde
c) Tetik
d) Palet
e) Horoz
127. Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne denir?

a) Yiv
b) Set
c) Namlu
d) Tetik
e) Horoz
128. Atış esnasında fişek yatağındaki merminin patlamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Silahın iğnesi uzundur
b) Silahın yerine getiren yayı arızalıdır
c) Merminin barutu fazladır
d) Merminin kapsülünde fazla yanıcı madde vardır
e) Merminin kapsülü ve barutu nemli olabilir veya iğne ucu kırık / aşınmış olabilir
129. Ateşleme anında ateşleme hangi sırayı takip eder?

a) Horoz - iğne - kapsül - barut
b) İğne - kapsül - horoz - barut
c) Kapsül - horoz - barut - iğne
d) Barut - horoz - kapsül - iğne
e) Horoz - iğne - barut - kapsül
130. Hatve nedir?

a) Silah kapasitesidir
b) Namlu boyudur
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
d) Namlu içindeki girintilerdir
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
131. Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?

a) Namlu
b) Horoz
c) İcra yayı
d) Şarjör yayı
e) Tetik
132. Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme sisteminden değildir?

a) Horoz
b) İğne
c) Tetik
d) Şarjör
e) İğne yayı
133. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

a) Namlu
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Horoz
e) Hiçbiri
134. “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar_________”

a) Boştur
b) Ölümcüldür
c) Yasaktır
d) Doludur
e) Emniyettedir
135. Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişeğe hız verir
b) Çekirdeğe yön verir
c) Barutun ateşlemesini sağlar
d) Barutun nemlenmesini önler
e) Fişeğe yön verir
136. Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?

a) Horoz
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yiv
e) Set
137. Silahta kapsül ateşlenmiyorsa arıza aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) İğne ucu kırık olabilir
b) İğne kırık olabilir
c) Fişek hatalı olabilir
d) İcra yayı arızalıdır
e) İğne yayı kırık olabilir
138. Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yakıcı zehirleyici, bayıltıcı olması
d) Yok edici olması
e) Delici olması
139. Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalarda bulunmaz?

a) Namlu
b) Kabza
c) Horoz
d) Şarjör
e) Yiv ve set
140. Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı elemanlarındandır?

a) Tırnak
b) Sürgü
c) Kabza
d) Şarjör
e) Hiçbiri
141. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ____ derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65
142. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

a) Mermi yolu
b) Etkili menzil
c) Azami menzil
d) İlk hız
e) Hiçbiri
143. İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi
144. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?

a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı
145. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmez?

a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak
146. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
d) Merminin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar
147. Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle artan oranda baskı yapmasına ne denir?

a) Tetik ezme
b) Horoz indirme
c) Ateş etme
d) Nişan alma
e) Şarjör çıkarma
148. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması
149. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere _____ atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de _____ denir?

a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu -hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı
150. Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği sert plastik maddeye ne denir?

a) Gerdel
b) Şarjör
c) Horoz
d) Sürgü
e) Şarjör kapağı
151. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?

a) Gövde
b) Sürgü
c) Kabza
d) Hazne
e) Nişan tertibatı
152. Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?

a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur
153. Toplu tabancalarda emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mandal emniyeti
b) Şarjör emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Horoz emniyeti
e) Hiçbiri
154. Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ______ denir?

a) İz
b) Leke
c) Kir
d) Rayyür
e) Çekirdek izi
155. Çap nedir?

a) Karşılıklı iki set arası mesafedir
b) Yiv ve set sayısıdır
c) Fişek yatağının çapıdır
d) Namlu boyudur
e) Silahın kapasitesidir
156. Hatve nedir?

a) Silah kapasitesidir
b) Namlu boyudur
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
d) Namlu içindeki girintilerdir
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
157. Aşağıdakilerden hangileri ateşli silahların tasniflenmesine girmez?

a) Ağır ateşli
b) Hafif ateşli
c) Uzun namlulu
d) Otomatik
e) Nükleer silahlar
158. Şiş, balta, bıçak, kama aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

a) Silah değildir
b) Ateşsiz silahtır
c) Keskin silahlardır
d) Günlük hayatta kullanılan aletlerdir
e) Hiçbiri
159. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasın sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi
160. Hangisi fişeği tam ifade eder?

a) Kovan - Kapsül - Çekirdek
b) Çekirdek - Barut - Kovan - Kapsül
c) Saçma - Kovan dip tablası - Kovan
d) Çekirdek - Barut - Kovan
e) Hiçbiri
161. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?

a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı
162. Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?

a) 20 yaş - 5 yıl
b) 21 yaş - 5 yıl
c) 23 yaş - 5 yıl
d) 21 yaş - 6 yıl
e) 18 yaş - 5 yıl
163. Silahlı özel güvenlik görevlisi, aşağıdaki yerlerden hangisinde silahıyla görev yapabilir?

a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) Talih oyunları işletmelerinde
d) İçkili yerlerde
e) Alışveriş merkezlerinde
164. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

a) Kapsül
b) Harbi
c) Barut
d) Kovan
e) Çekirdek
165. Namlunun iç kısmında helezon şeklinde uzanan girintilere ne denir?

a) Set
b) Çap
c) Yiv
d) Namlu girintisi
e) Namlu çıkıntısı
166. Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?

a) Kovan yuvası
b) Fişek yatağı
c) Hazne
d) Şarjör yayı
e) Şarjör yatağı
167. Tırnak ne işe yarar?

a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
b) Tabancanın monte edilmesine
c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye
d) Kapsülü ateşlemeye
e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye
168. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası
169. “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar______dur?

a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette
170. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere _____ derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.

a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65
171. Hangisi bakım aracı değildir?

a) Bakır telli ve kıl telli fırça
b) Temizlik bezi
c) Harbi
d) Koruyucu yağ
e) Hatve
172. Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?

a) Horoz
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yiv
e) Set
173. Ateşli silahlarda nişan sisteminde bulunan gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?

a) Çerçeve
b) Namlu
c) Sürgü (kapak)
d) Şarjör
e) Gövde
174. Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yakıcı zehirleyici, bayıltıcı
d) Yok edici olması
e) Delici olması
175. Normal bir nişan alma hattında hangisi bulunmaz?

a) Gez
b) Göz
c) Arpacık
d) Namlu
e) Hiçbiri
176. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

a) Namlu
b) Tetik
c) Horoz
d) Emniyet mandalı
e) Hiçbiri
177. Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?

a) Namlu
b) Horoz
c) Tetik
d) Gez
e) İcra yayı
178. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ______ derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65
179. Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?

a) 21 yaş - 3 yıl
b) 21 yaş - 5 yıl
c) 20 yaş - 5 yıl
d) 21 yaş - 6 yıl
e) 18 yaş - 5 yıl
180. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Rüzgâr
d) Atıcının uzmanlığı
e) Havanın ısısı
181. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?

a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Kişi koruma
c) Cenaze törenleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Hepsi
182. Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Harp silahları
e) Hafif ateşli silahlar
183. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi
184. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması
185. “Aksi ispatlanana kadar tüm ateşli silahlar ______” boş yere gelebilecek en mantıklı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Boştur
b) Emniyetlidir
c) Kuruludur
d) Doludur
e) Güvenlidir
186. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?

a) Gövde
b) Sürgü
c) Kabza
d) Hazne
e) Nişan tertibatı
187. İğnenin çarpması ile ilk ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Barut
b) Çekirdek
c) Kapsül
d) Kovan
e) Hiçbiri
188. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?

a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı
189. Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere _____ denir?

a) İz
b) Leke
c) Kir
d) Rayyür
e) Çekirdek izi
190. Tek hareketli ( Single - action ) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Tetiğe basıldığında sadece horozun düşmesi özelliğidir
b) Tetiği basıldığında horozun kurulması özelliğidir
c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir
d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir
e) Hiçbiri
191. Silahın üzerinde uzman personel tarafından parça değiştirilmesi hangi bakıma girer?

a) Kapsamlı bakım
b) Günlük bakım
c) Haftalık bakım
d) Atış öncesi bakım
e) Atış sonrası bakım
192. Tırnak kırıldığında;

a) Fişek ateşlemez
b) Fişek yatağına fişek sürülmez
c) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz
d) Tabanca dolduruş yapmaz
e) Tetik çekilemez
193. Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör tüpü
d) Şarjör kildi
e) Fişek yatağı
194. Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça tıkanabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?

a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri
195. Tırnak ne işe yarar?

a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
b) Tabancanın monte edilmesine
c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye
d) Kapsülü ateşlemeye
e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye
196. Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?

a) Kovan yuvası
b) Fişek yatağı
c) Hazne
d) Şarjör yayı
e) Şarjör yatağı
197. Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu
198. Hangisi bakım aracı değildir?

a) Bakır telli ve kıl telli fırça
b) Temizlik bezi
c) Harbi
d) Koruyucu yağ
e) Hatve
199. Mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen aletlere ne denir?

a) Kimyasal silah
b) Ağır silah
c) Biyolojik silah
d) Ateşli silah
e) Tam otomatik tabanca
200. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
e) Hepsi
201. Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?

a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir
202. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Kapsülün patlaması ile oluşan alevin baruta intikal etmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
e) Hepsi
203. Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?

a) Barut izi
b) Fişek yatağı izi
c) Rayyür
d) Kontiminasyon
e) Tırnak izi
204. Delici, kesici,ezici silahlar genel olarak hangi isim altında toplanır?

a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) El aletleri
e) Hafif silahlar
205. Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?

a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve
206. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası
207. Aşağıdakilerden hangisi silahın sınıflandırılmasında yer almaz?

a) Biyolojik silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Ateşsiz silahlar
e) Psikolojik silahlar
208. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör
209. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda tetik hatası oluşmaz?

a) Aniden tetik çekme
b) Silahın patlayacağını düşünerek ve korkarak tetik düşürmek
c) Düzensiz tetik çekme
d) İsnat boşluğunu almayı unutmak
e) Silahın nişan ayarının bozuk olması
210. Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

a) Silahın temiz olması
b) İğnenin sağlam olması
c) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
d) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
e) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması
211. Namlu içindeki karşılıklı iki set arsında kalan mesafeye _____ denir?

a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hatve
e) Rayyür
212. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör kapak kilidi
e) Şarjör iğnesi
213. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere _____ atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de _____ denir. Cümlesindeki boşlukları aşağıdakilerden hangisi tamamlar ?

a) Fişek yatağı-Namlu
b) Namlu-Hazne
c) Fişek yatağı-Hazne
d) Hazne-Şarjör
e) Rampa-Fişek yatağı
214. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Fişekizm
d) Balistik
e) Çekirdekizm
215. Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti
216. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken yapılmayacak husustur?

a) Silah ölü bir noktaya çevrilir
b) Şarjör çıkartılır
c) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
d) Karanlıkta gözle kontrol imkânı yoksa fişek yatağı parmakla kontrol edilir
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir
217. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden değildir?

a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırık olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir
218. Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?

a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler
219. Tabancalarda bulunan yerine getiren yayın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Atılan fişeği geri getirir
b) Şarjördeki fişekleri yukarı iter
c) Atış sonrası barut gazı basıncı ile geriye giderek kovanı dışarı atan sürgüyü atışa hazır hale getirir
d) Çekilen tetiği geri getirir
e) Hiçbir işlevi yoktur
220. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

a) Namlu
b) Tetik
c) Horoz
d) Emniyet mandalı
e) Hiçbiri
221. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda bulunan yiv ve setin faydalarındandır?

a) Çekirdeğin ilk hızını arttırır ve kendi ekseni etrafında dönerek gitmesini sağlar
b) Çekirdeğin namluda oylanmasını sağlar
c) Çekirdeğin hızını keser
d) Çekirdeğe havada takla attırır
e) Hiçbiri
222. Ateşli silahlarda tırnak ne işe yarar?

a) Kovanın/fişeğin fişek yatağından çekilip çıkartılmasına
b) Şarjörün takılmasına
c) Namlunun sabitlenmesine
d) Fişeğin ateşlenmesine
e) Hiçbiri
223. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

a) Takma işlemine istenilen parçadan başlanır
b) Önce şarjör doldurulur
c) Takma işleminin genel bir kuralı yoktur
d) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak geriye doğru sıra ile yapılır
e) Hiçbiri
224. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?

a) Mandal emniyeti
b) Kabza emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Arpacık emniyeti
225. Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ne olur?

a) Silah dolduruş yapamaz
b) Silah kilitlenir
c) Silah emniyete alınamaz
d) Fişek ateşlenemez
e) Kovan dışarı atılamaz
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...