Kervan Özel Güvenlik Silah Sınavları 1-10


1. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

a) Mermi yolu
b) Atış menzili
c) Hatve
d) İlk hız
e) Hiçbiri
2. Kaç çeşit ateşleme tertibatı vardır?

a) 2
b) 4
c) 3
d) 1
e) 5
3. Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi
4. Bir tabanca fişeği kaç bölümden oluşur?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
5. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör iğnesi
e) Şarjör kapak kilidi
6. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası
7. Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür
8. Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?

a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve
9. Ateşli silahlarda hazne neye denir ?

a) Boş kovanın atıldığı yere denir
b) Fişek yatağıdır
c) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir
d) Fişek içerisinde bulunan barutun işgal ettiği yerdir
e) Hiçbiri
10. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

a) Gez
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Tetik
e) İğne
11. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?

a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) Kapsül
e) Tırnak
12. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı
13. Silah taşırken dikkat edilmesi gereken hususlardan hangisi doğrudur?

a) Silahın emniyete alınması zorunlu değildir
b) Silah çıplak olarak taşınabilir
c) Namlu ağzı arkaya doğru olmalıdır
d) Fişek yatağında fişek bulundurulmamalıdır
e) Silah yağlı bulundurulur
14. Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı parçasıdır?

a) Çıkarıcı
b) İğne
c) Gerdel
d) Namlu
e) Emniyet mandalı
15. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?

a) Horoz emniyeti
b) Tırnak emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Tetik emniyeti
16. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir
c) Sürgü çekilerek namlu parmakla kontrol edilir
d) Şarjör çıkartılır
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir
17. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden değildir?

a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırık olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir
18. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji
19. Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?

a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri
20. Çift hareketli sisteme sahip olan tabancalar hangileridir?

a) Otomatik tabanca
b) Tam otomatik tabanca
c) Toplu tabanca
d) Makineli tabanca
e) Hiçbiri
21. Silahın doğru olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yakın ve uzaktan canlıları öldüren alettir
b) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
c) Canlı ve cansızları parçalayan ve yok eden aletlerdir
d) Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren cansızları parçalayan veya şok eden aletlerdir
e) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir
22. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda bulunan yiv ve setin faydalarından sayılmaz?

a) Çekirdeğin havada kendi ekseni etrafında dönerek gitmesini sağlar
b) Çekirdeğin hedefi uç kısmıyla vurmasını sağlar
c) Çekirdeğin hedefi parçalamasını sağlar
d) Çekirdeğe hız kazandırır
e) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
23. Hedefte vuruşlar merkezin üstünde toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?

a) Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır
b) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır
c) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır
d) Atış biraz sağa aşağı nişan alınarak yapılır
e) Hiçbiri
24. Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunluğudur
b) Namlunun çapıdır
c) Fişeğin çapıdır
d) Fişeğin uzunluğudur
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur
25. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmeli
b) Gez net hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net arpacık bulanık görülmeli
26. Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde kullanılan yağ çeşitlerinden değildir?

a) Koruma yağı
b) Gres yağı
c) Motor yağı
d) Temizleme yağı
e) Makine yağı
27. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
e) Hepsi
28. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

a) Kovan
b) Namlu
c) Kapsül
d) Barut
e) Çekirdek
29. Rayyür nedir?

a) Kapsül içindeki yanıcı maddedir
b) Namlu içindeki genişliktir
c) Silah markasıdır
d) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir
e) Çekirdek ağırlığıdır
30. Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

a) Yiv
b) Hazne
c) Çap
d) Set
e) Rayyür
31. Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?

a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve
32. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmeli
b) Gez net,hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık,arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net,arpacık bulanık görülmeli
33. Ateşli silahlarda hazne neye denir?

a) Boş kovanın atıldığı yere
b) Fişek yatağıdır
c) Atış sırası bekleyen fişeğin bunduğu yerdir
d) Fişek içerisinde bulunan barutun işgal ettiği yerdir
e) Hiçbiri
34. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

a) Gez
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Tetik
e) İğne
35. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör iğnesi
e) Şarjör kapak kilidi
36. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası
37. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?

a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) Kapsül
e) Gez
38. Aşağıdakilerden hangisi silah taşınırken dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

a) Silahın emniyete alınması zorunlu değildir
b) Silah çıplak olarak taşınabilir
c) Namlu ağzı arkaya doğru olmalıdır
d) Fişek yatağında fişek bulundurulmamalıdır
e) Silah yağlı bulundurulur
39. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?

a) Tırnak emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Tetik emniyeti
40. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardandır?

a) Şarjör çıkartılmaz
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir
c) Fişek yatağında fişek olup olmaması önemli değildir
d) Sökme başlamadan önce tetik bir kez çekilerek kontrol yapılır
e) Sürgünün geriye çekilerek,namlunun gözle kontrol edilmesine gerek yoktur
41. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?

a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırık olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Emniyet kapalı olabilir
42. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak gövde üzerinde bulunan parçalardan değildir?

a) Kabza
b) Horoz
c) Çıkarıcı
d) Yerine getiren yay
e) Şarjör yuvası
43. Ateşli silahlarda tırnak ne işe yarar?

a) Kovanın (fişeğin) fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
b) Sürgünün gövdeye sabitlenmesine
c) Kapsülün ateşlenmesine
d) Tabancanın monte edilmesine
e) Şarjörün yuvasından çıkarılmasını önlemeye
44. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

a) Mermi yolu
b) İlk hız
c) Hatve
d) Atış menzili
e) Hiçbiri
45. Kaç çeşit ateşleme tertibatı vardır?

a) 2
b) 4
c) 7
d) 6
e) 3
46. Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?

a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri
47. Çap nedir?

a) Yiv ve set sayısıdır
b) Mermi uzunluğudur
c) Namlu boyudur
d) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
e) Silahın fişek kapasitesidir
48. Şarjör gövdesi içerisinde bulunan ,şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne ad verilir?

a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör tüpü
d) Şarjör kilidi
e) Fişek yatağı
49. Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunluğudur
b) Namlunun çapıdır
c) Fişeğin çapıdır
d) Fişeğin uzunluğudur
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur
50. Silahın doğru olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yakından ve uzaktan canlıları öldüren elettir
b) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
c) Canlı ve cansızları parçalayan ve yok eden aletlerdir
d) Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren,cansızları parçalayan veya şok eden aletlerdir
e) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir
51. İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi
52. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yiv ve setlerin görevi açıklar?

a) Yiv setler çekirdeğe dönüş vererek, çekirdeğin takla atmadan hedefe gitmesini sağlar
b) Yiv setler çekirdeğin parçalanmasını sağlar
c) Yiv ve setler horozun kapsüle sert bir şekilde vurmasını sağlar
d) Yiv ve setler şarjörde fişeğin düzgün durmasını sağlar
e) Yukarıdaki ifadelerden hiçbiri doğru değildir
53. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemi çeşidi değildir?

a) Horozlu sistem
b) İğneli sistem
c) Horozlu iğneli sistem
d) Tokmaklı system
e) Hepsi
54. Silahların üzerinde uzman personel tarafından parça değiştirilmesi hangi bakıma girer?

a) Kapsamlı bakım
b) Günlük bakım
c) Haftalık bakım
d) Atış öncesi bakım
e) Atış sonrası bakım
55. Gerdel neyin parçasıdır?

a) Kovan atma tertibatının
b) Nişangah tertibatının
c) Horoz tertibatının
d) Şarjörün
e) Ateşleme tertibatının
56. Tırnak kırıldığında:

a) Fişek ateşlemez
b) Fişek yatağına fişek sürülmez
c) Kovan normal olarak dışarıya atılamaz
d) Tabanca dolduruş yapamaz
e) Tetik çekilemez
57. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

a) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
b) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur
d) Önce şarjör takılır
e) Önce top doldurulur
58. Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?

a) Tırnak izi
b) Yiv set izi
c) Çıkarıcı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı izi
59. Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu
60. Etkili mesafe nedir?

a) Merminin delme gücü
b) Fişeğin ilk hızı
c) Silahın menzili
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
e) Atıcının görüş mesafesi
61. Ateşli silahlarda genel emniyet kuralları aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

a) Atış poligonlarında
b) Sınıfta
c) Tamir ve bakım atölyelerinde
d) Silah mağazaları ve sokakta
e) Hepsinde
62. Atıcının gözünden, gezin üst kenar orta noktasından ve arpacığın silme tepesinden hedefe uzanan hatta ne ad verilir?

a) Hedef hattı
b) Nişan hattı
c) Nişan mesafesi
d) Hedef mesafesi
e) Hepsi
63. Fişek çekirdeğinin namludan hedefe kadar olan seyrine ne ad verilir?

a) Dış balistik
b) İç balistik
c) Mermi yolu
d) Nifuzi balistik
e) Balistik
64. 1Fişeğin kullanılacağı silahın tespit edilen çekirdek hızını sağlayacak ve çekirdeği istenilen uzaklığa atabilmek için gerekli barut gazı basıncını sağlamaya yetecek miktarda barutun bulunmasına ne ad verilir?

a) Silah hakkı
b) Tesir mesafesi hakkı
c) Barut hakkı
d) Çekirdek hakkı
e) Azami hız hakkı
65. Atış anında gez ve arpacık ile hedefin görüntüsü nasıl olmalıdır?

a) Gez ve arpacık net, hedef flu (bulanık)
b) Gez ve arpacık flu (bulanık),hedef net
c) Görüntü önemli değildir
d) Gez net, arpacık ve hedef tulü
e) Her üçü de net olmalıdır
66. Aşağıdakilerden hangisi emniyet tertibatı çeşitlerinden değildir?

a) Horoz emniyeti
b) Şarjör emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Tetik korkuluk emniyeti
e) Tetik emniyeti
67. Tek hareketli (single-action) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi özelliğidir
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir
c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması ve hem de düşmesi özelliğidir
d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir
e) Hiçbiri
68. Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi isim altında toplanır?

a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) El aletleri
e) Hafif silahlar
69. Tabanca fişekleri hangi unsurların birleşmesi ile oluşur?

a) Kovan, Çekirdek, Kapsül, Barut
b) Mermi, Kapsül, Barut, Mermi Çekirdeği
c) Kovan , Mermi, Kapsül, Kartuş
d) Çekirdek, Kovan, Barut
e) Kapsül , Barut, Kovan
70. Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunluğudur
b) Namlunun çapıdır
c) Fişeğin çapıdır
d) Fişeğin uzunluğudur
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur
71. Silahtan kaynaklan sebeple hedefte vuruşlar merkezin üstünde toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?

a) Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır
b) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır
c) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır
d) Atış biraz sağa aşağı nişan alınarak atılır
e) Hiçbiri
72. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden değildir?

a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırk olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir
73. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne ad verilir?

a) Mermi yolu
b) Atış menzili
c) Hatve
d) İlk hız
e) Hiçbiri
74. Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür
75. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı
76. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerin hangisi üzerinde bulunur?

a) Gövde
b) Sürgü
c) Kabza
d) Hazne
e) Nişan tertibatı
77. Rampa nerede bulunur?

a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde
78. Çap nedir?

a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
b) Yiv ve set sayısıdır
c) Namlu boyudur
d) Fişek yatağının çapıdır
e) Silahın kapasitesidir
79. Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?

a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir
80. Tabanca fişekleri, hangi unsurların birleşmesi ile oluşur?

a) Kovan-Mermi çekirdeği-Kapsül-Barut
b) Mermi-Kapsül-Barut- Kartuş
c) Kovan-Mermi-Kapsül-Kartuş
d) Kovan-Mermi
e) Kapsül-Barut
81. Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları
82. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Rüzgar
d) Atıcının uzmanlığı
e) Havanın ısısı
83. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?

a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin rüzgâra karşı ilk hızını arttırır
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır
84. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?

a) Çap
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Kovan
85. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı yasaya göre silah değildir?

a) Şişli baston
b) Topuz
c) Saldırma
d) Hançer
e) Levye
86. Aşağıdakilerden hangisi silahın sürgüsü üzerinde bulunmaz?

a) İcra yayı
b) Gez
c) Arpacık
d) Kovan atma boşluğu
e) Tırnak
87. Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafeye atan aletlere ne denir?

a) Kimyasal silah
b) Biyolojik silah
c) Ağır silah
d) Ateşli silah
e) Otomatik silah
88. Etkili mesafe nedir?

a) Silahın menzili
b) Merminin delme gücü
c) Fişeğin ilk hızı
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
e) Atıcının görüş mesafesi
89. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi
90. Taşıma ruhsatlı silahlar kaç yıl için geçerlidir?

a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
e) 5 yıl
91. Hangisi silah bakım türlerindendir?

a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi
92. Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir ?

a) Çerçeve
b) Şarjör
c) Fişek yatağı
d) Namlu
e) Hazne
93. Aşağıdakilerden hangisi silahlarda bilinen emniyetlerden değildir?

a) Horoz
b) Tetik emniyeti
c) Sürgü emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) İkaz pim emniyeti
94. Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür
95. Göz, gez, arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde olmasına ne denir?

a) Hedef hattı
b) Hedef
c) Yükseliş hattı
d) Nişan hattı
e) Hiçbiri
96. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir
c) Sürgü çekilerek namlu parmakla kontrol edilir
d) Şarjör çıkarılır
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir
97. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?

a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırık olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir
98. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi
99. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?

a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı
100. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

a) Namlu
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Horoz
e) Hiçbiri
101. Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?

a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Hiçbiri
102. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
d) Merminin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar
103. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz
104. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?

a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Kişi koruma
c) Cenaze törenleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Hepsi
105. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

a) Kovan
b) Namlu
c) Kapsül
d) Barut
e) Çekirdek
106. 6136 sayılı kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?

a) 20 yaşını
b) 21 yaşını
c) 18 yaşını
d) 15 yaşını
e) 25 yaşını
107. 6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatı alan sivil vatandaşların ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

a) 3 yıl
b) 4 yıl
c) 2 yıl
d) 5 yıl
e) 1 yıl
108. Hangisi silah bakım türlerinden değildir?

a) 3 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi
109. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Fişek çekirdeğinin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Atıcının uzmanlığı
d) Havanın ısısı
e) Rüzgâr
110. Fişek ateş almadığında, silah sökülüp nedeni araştırılmazdan önce, silahın namlusu hedefe doğru olarak atış kurallarına göre en az kaç saniye bekletilmelidir?

a) 5 sn
b) 10 sn
c) 15 sn
d) 30 sn
e) 45 sn
111. Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere _______ denir?

a) Hazne
b) Fişek yatağı
c) Şarjör
d) Kabza
e) Rayyür
112. Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Kimyasal silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Ağır ateşli silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Ateşsiz silahlar
113. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör
114. Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunluğudur
b) Namlunun çapıdır
c) Fişeğin çapıdır
d) Fişeğin uzunluğudur
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur
115. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz
116. Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde kullanılan yağ çeşitlerinden değildir?

a) Koruma yağı
b) Gres yağı
c) Makine yağı
d) Temizleme yağı
e) Motor yağı
117. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalına ne denir?

a) Kriminoloji
b) Balistik
c) Kalibrasyon
d) Toksikoloji
e) Bio-kimya
118. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının ana parçalarından değildir?

a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) İğne yayı
e) Gerdel
119. Ateşsiz silahların doğru olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kesici-Delici-Ezici
b) Kesici-Yakıcı-Bayıltıcı
c) Vurucu-Kırıcı-Delici
d) Ezici-Bayıltıcı-Dürtücü
e) Dürtücü-Vurucu-Ezici
120. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması
121. Aşağıdakilerden hangisi nişangâh sistemidir?

a) Tetik-Tetik korkuluğu
b) Gez-Arpacık
c) Şarjör-Şarjör tablası
d) Horoz-İğne
e) Şarjör-Çerçeve
122. Rampa nerede bulunur?

a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde
123. Etkili mesafe nedir?

a) Silahın menzili
b) Merminin delme gücü
c) Fişeğin ilk hızı
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
e) Atıcının görüş mesafesi
124. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı kanun kapsamına girmez?

a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak
125. Doğru nisan alma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
126. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
d) Merminin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar
127. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz
128. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?

a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Kişi koruma
c) Cenaze törenleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Hepsi
129. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

a) Kovan
b) Namlu
c) Kapsül
d) Barut
e) Çekirdek
130. 6136 sayılı kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?

a) 20 yaşını
b) 21 yaşını
c) 18 yaşını
d) 15 yaşını
e) 25 yaşını
131. 6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatı alan sivil vatandaşların ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

a) 3 yıl
b) 4 yıl
c) 2 yıl
d) 5 yıl
e) 1 yıl
132. Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?

a) 3 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi
133. Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları
134. Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?

a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir
135. Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde ya da muhafazasında kullanılan yağ çeşitlerinden değildir?

a) Koruma yağı
b) Gres yağı
c) Makine yağı
d) Temizleme yağı
e) Motor yağı
136. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı kanun kapsamına girmez?

a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak
137. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör
138. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir
c) Şarjör çıkarılmaz
d) Şarjör çıkarılır
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir
139. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?

a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı
140. İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi
141. Etkili mesafe nedir?

a) Silahın menzili
b) Merminin delme gücü
c) Fişeğin ilk hızı
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
e) Atıcının görüş mesafesi
142. Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür
143. Kullanıldığında uzaktan yada yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz hale getiren canlı organizmaları hasta eden, cansız varlıkları parçalayan ve ortadan kaldıran veya yok eden araçların tümüne ______ denir.

a) Kimyasal silah
b) Biyolojik silah
c) Nükleer silah
d) Ateşli silah
e) Silah
144. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ______ denir

a) Hazne
b) Rampa
c) Namlu
d) Şarjör
e) Fişek yatağı
145. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgüsü üzerinde bulunmaz?

a) Kovan atma boşluğu
b) Arpacık
c) Gez
d) Tetik
e) Tırnak
146. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi
147. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmeli
b) Gez net hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net arpacık bulanık görülmeli
148. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

a) Mermi yolu
b) Etkili menzil
c) Azami menzil
d) İlk hız
e) Hiçbiri
149. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere _____ derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65
150. Tabancalarda ateşleme ilk olarak aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar?

a) Horoz
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Yerine getiren yay ve mili
e) Ateşleme iğnesi
151. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

a) Namlu
b) Kovan
c) Kapsül
d) Barut
e) Çekirdek
152. 6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatı alan sivil vatandaşların ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

a) 3 yıl
b) 5 yıl
c) 2 yıl
d) 4 yıl
e) 1 yıl
153. Etkili mesafe nedir?

a) Silahın menzili
b) Fişeğin ilk hızı
c) Merminin delme gücü
d) Atıcının görüş mesafesi
e) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
154. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmeli
b) Gez net hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez bulanık arpacık ve hedef net görülmeli
d) Gez ve arpacık net hedef bulanık görülmeli
e) Gez ve hedef net arpacık bulanık görülmeli
155. Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?

a) 3 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi
156. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?

a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü artırır
157. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere _____ atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de _____ denir.

a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu -hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı
158. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Rüzgâr
d) Atıcının uzmanlığı
e) Havanın ısısı
159. Aşağıdaki parçalardan hangisi sürgü üzerinde bulunmaz?

a) İcra yayı
b) Gez
c) Arpacık
d) Kovan atma boşluğu
e) Tetik
160. Tabancalarda ateşleme ilk olarak aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar?

a) Horoz
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Yerine getiren yay ve mili
e) Ateşleme iğnesi
161. 6136 sayılı kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?

a) 20 yaşını
b) 21 yaşını
c) 18 yaşını
d) 15 yaşını
e) 25 yaşını
162. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz
163. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı kanun kapsamına girmez?

a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak
164. Aşağıdakilerden hangisi silahlarda bilinen emniyetlerden değildir?

a) Horoz emniyeti
b) Tetik emniyeti
c) Sürgü emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) İkaz pim emniyeti
165. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

a) Mermi yolu
b) Etkili menzil
c) Azami menzil
d) İlk Hız
e) Hiçbiri
166. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?

a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Kişi koruma
c) Cenaze törenleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Hepsi
167. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere _____ derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65
168. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz
169. Fişek ateş almadığında, silah sökülüp nedeni araştırılmazdan önce, silahın namlusu hedefe doğru olarak atış kurallarına göre en az kaç saniye bekletilmelidir?

a) 5 sn
b) 10 sn
c) 15 sn
d) 30 sn
e) 45 sn
170. Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle artan oranda baskı yapmasına ne denir?

a) Tetik ezme
b) Horoz indirme
c) Ateş etme
d) Nişan alma
e) Şarjör çıkarma
171. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör
172. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?

a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı
173. İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi
174. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi
175. Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları
176. Tırnak ne işe yarar?

a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
b) Tabancanın monte edilmesine
c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye
d) Kapsülü ateşlemeye
e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye
177. Ateşli silah nedir?

a) Barut gazı ile çalışan aletlerdir
b) Patlayınca namludan ateş çıkaran silahlardır
c) Mermi adı verilen özel, şekil, ağırlık, büyüklükteki cisimleri, barut gazının etkisi ile uzak mesafelere atan silahlardır
d) Kapsül adı verilen özel, şekil, ağırlık ve büyüklükteki cisimleri, uzak mesafelere atan silahlardır
e) En az 5 adet fişek kapasiteli silahlardır
178. Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?

a) Namlu
b) İcra yayı
c) Horoz
d) Gez
e) Tetik
179. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

a) Namlu
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Horoz
e) Hiçbiri
180. Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişeğe hız verir
b) Çekirdeğe yön verir
c) Barutun nemlenmesini önler
d) Barutun ateşlemesini sağlar
e) Fişeğe yön verir
181. Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı
d) Yok edici olması
e) Delici olması
182. Aşağıdaki parçalardan hangisi fişek parçalarından değildir?

a) Kovan
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Tırnak
183. Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?

a) Lokantalar
b) Marketler
c) Cezaevleri
d) Oteller
e) Hiçbiri
184. Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?

a) 20 yaş - 3 yıl
b) 21 yaş - 5 yıl
c) 23 yaş - 5 yıl
d) 21 yaş - 6 yıl
e) 18 yaş - 7 yıl
185. Aşağıdakilerden hangisi taşıma ruhsatı alamaz?

a) Vali
b) Hakim
c) Savcı
d) 6136 sayılı yasadan hüküm giyen
e) Hiçbiri
186. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?

a) Tornavida
b) Kama
c) Bıçak
d) Hançer
e) Tabanca
187. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz
188. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ______ derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65
189. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?

a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Kişi koruma
c) Cenaze törenleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Hepsi
190. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör
191. İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi
192. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?

a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır
193. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Rüzgar
d) Atıcının uzmanlığı
e) Havanın ısısı
194. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ______ atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de _____ denir.

a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu -hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı
195. Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları
196. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi
197. Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde ya da muhafazasında kullanılan yağ çeşitlerinden değildir?

a) Koruma yağı
b) Gres yağı
c) Makine yağı
d) Temizleme yağı
e) Motor yağı
198. Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?

a) 3 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi
199. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması
200. Aşağıdakilerden hangisi nişangâh sistemidir?

a) Tetik-Tetik korkuluğu
b) Gez-Arpacık
c) Şarjör-Şarjör tablası
d) Horoz-İğne
e) Şarjör-Çerçeve
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...