Kervan Guvenlik 38.Online Özel Güvenlik Sınavı


1. Kamera sistemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Pan/tilt özelliği olan kameraların bakış yönü sağa/sola ve aşağı/yukarı hareket ettirilebilir.
b) Görüntü alınmak istenen ortamın aydınlık seviyesi, görüntü kalitesinde önemli bir faktördür.
c) Kamera görüntüleri sadece kablo ile aktarılabilir, kablosuz iletişim teknolojileri üzerinden aktarılamaz.
d) Karanlık ortamlarda görüntü almak için infrared aydınlatıcılar kullanılabilir.
e) Kamerada yakınlaştırma (zoom) yapıldığında bakış açısı daralır.
2. Kapı tipi metal detektörünün aşağıdakilerden hangisine alarm üretmesi beklenmez?

a) Kol saati
b) Kemer
c) Kurşun kalem
d) Cep telefonu
e) Bozuk para
3. Termal kamera hangi amaçla kullanılır?

a) Vücut ısısına bağlı olarak görüntü almak için kullanılır.
b) Mesafe ölçümü yapmak için kullanılır.
c) Yüz tanıma sistemlerinde kullanılır.
d) Plaka okuma sistemlerinde kullanılır.
e) Silah, bıçak gibi malzemeleri tespit için kullanılır.
4. Aşağıdaki cihazlardan hangisi metal olmayan illegal maddelerin girişini engellemek amacıyla kullanılır?

a) Kartlı geçiş sistemi
b) Metal detektörü
c) Biyometrik okuyuculu giriş sistemleri
d) X-ray cihazı
e) Termal kamera
5. I Bir kanaldaki konuşmaları birden fazla kişi, farklı telsizlerden aynı anda dinleyebilir.
II Aynı kanal ve gruba bağlı farklı telsizlerden aynı anda birden fazla çağrı (konuşma) yapılabilir.
III Telsizin bas-konuş mandalına basılarak kanala girilip konuşma yapılır.

Telsiz sistemleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I ve III
6. Suç ve suçlularla müdacelede ortak amaca hizmet eden genel kolluk ve özel güvenlik, birbirlerinin .......... değil, birbirine ................ olan unsurlardır.

Yukarıdaki boşluğa uygun olan ifadeyi işaretleyiniz.

a) arkadaşı/kardeşi
b) rakibi/yardımcı
c) yardımcısı/hasım
d) halefi/selef
e) dostu/düşman
7. Özel güvenlik uygulamasının yaygınlaşması, polisin suç önleme görevini kolaylaştırıp ........................... olan asli görevini daha sağlıklı yapmasına yardımcı olacaktır. Yukarıdaki boşluğa hangi ifadenin yazılması doğru olacaktır?

a) suç ve suçlu ile mücalede
b) suç ve suçsuz ile mücadele
c) suçlu olmayanlarla mücadele
d) toplumla mücadele
e) halkla mücadele
8. Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

a) Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışmalıdır.
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır.
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir.
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir.
e) Hepsi
9. Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Polis ve jandarma
b) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
c) Jandarma-Gümrük Muhafaza-Polis
d) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
e) Jandarma-Belediye Zabıtası-Sahil Güvenlik
10. İletişimde, iletişimin aktarıldığı kişi ya da gruba ne denir?

a) Kaynak
b) Mesaj
c) Hedef
d) Kodlama
e) Alıcı
11. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarındandır?

a) Radyo
b) Telefon
c) Dilekçe
d) Mektup
e) E-mail
12. Özel güvenlik görevlisinin söylediklerinin karşıt grup tarafından reddedilmesi, iletişimde hangi direnme türüne örnektir?

a) İletişimin içeriğini karşı bir görüşle çürütmek
b) İletişimi reddetmek
c) Mantığa bürünme ve diğer savunma mekanizmalarına başvurma
d) İletişimde verilen bilgiyi esas amacından saptırmak, bozmak, yozlaştırmak
e) İletişimi aynen kabul etmek
13. Aşağıdakilerden hangisi iletişim çeşitlerinden değildir?

a) Yazılı iletişim
b) Sözlü iletişim
c) Görsel iletişim
d) Kitlesel iletişim
e) Şiddetli iletişim
14. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel ögelerinden değildir?

a) Yorum
b) Kaynak
c) Hedef
d) Mesaj
e) Kanal
15. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde fiziksel gürültü olarak anlaşılmaz?

a) Toplumsal olaylardaki kalabalığın sesi
b) Sosyo-kültürel çevre
c) Fabrikadaki makinelerin sesi
d) Televizyonun cızırtılı olması
e) Telefon parazitleri
16. İletişimde "sen" dili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Suçlayıcıdır.
b) Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir.
c) Kişini onore eder.
d) Kişiyi incitir, kırar.
e) Kişinin direnmesine, yani savunucu iletişime neden olur.
17. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde "ben" dilinin olumlu yönlerinden değildir?

a) Karşıdakini savunmaya itmez.
b) Karşıdakine suçluluk hissettirmez.
c) Duygunun nedeni anlaşıldığı için iletişim sağlıklı olur.
d) Anlaşmazlıkları azaltır.
e) Sürekli "ben" denmesini karşı tarafta gurur olarak algılanır.
18. İletişim süreciyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Tek yönlüdür.
b) Dinamiktir.
c) Daireseldir.
d) Devamlıdır.
e) Karmaşıktır.
19. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sayılmaz?

a) Telefon etme
b) Ders çalışma
c) Selamlaşma
d) Sohbet etme
e) Sosyal paylaşım sitelerinde sohbet (chat)
20. İletişimde "resmi mesafe" olarak da bilinen ve el sıkışma dışında fiziksel bir yakınlığı gerektirmeyen mesafeye ne denir?

a) Arkadaşlık mesafesi
b) Samimi mesafe
c) Sosyal mesafe
d) Kişisel mesafe
e) Mahrem mesafe
21. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?

a) Kendini hep haklı görmek
b) İşi yokuşa sürmek
c) Karşıdakini gözleriyle sürekli süzmek
d) Karşıdakine söz hakkı vermek
e) Hataları vakit geçirmeden yüzüne söylemek
22. Özel güvenlik tarafından oluşturulan ve ilgili mevzuata uygun olarak hizmet yürütülen bir kontrol noktasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Kontrol, bulunulan yerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bir işlemdir.
b) Kontrol yapılan yerde öncelikle görevli özel güvenlik personelinin güvenliği için gerekli önlemler alınır.
c) Kişilerin üst-eşya kontrolü ve araması, teknik araçlar ve detektörler kullanılmak suretiyle yerine getirilir.
d) Kontrol noktasına gelen kişilere ön bilgi verilerek izlemeleri gereken yol ve yöntem hakkında bilgilendirilmeleri sağlanır.
e) Kontrol noktasında eşya ve teknik araçlardan geçmek istemeyenler durdurularak el ile üst ve eşya araması yapılır.
23. Aşağıdakilerden hangisi "kontrol" kavramı çerçevesinde özel güvenlik personelinin yapabileceği bir işlem değildir?

a) Toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme
b) Tespit ettiği suç unsurlarını emanete alarak derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirme
c) Kimliğine ilişkin bilgi vermekten kaçınanlara veya yanlış bilgi verenlere idari yaptırım uygulama
d) Kontrol noktasına gelen ve şüpheli davranışları görülenleri izleme ve gerekli tedbirleri alma
e) Gerçeğe aykırı kimlik belgesi taşıdığı belirlenenleri ilgili kolluk kuvvetlerine bildirme ve bu kişileri genel kolluk gelinceye kadar tutma
24. Aşağıdakilerden hangisi "devriye hizmeti"ni tanımlayan bir ifade değildir?

a) Suçu önlemeyi, can ve mal emniyetini korumayı amaçlar.
b) Yaya veya araçla dolaşarak güvenliği sağlamaktır.
c) Devriye görevinin sabit bir noktada durmak suretiyle yerine getirilmesine sabit devriye hizmeti denir.
d) Devriyeler, yürütülme şekli itibariyle genel olarak yaya ve motorize olarak ikiye ayrılır.
e) Yaya devriye ekibi, iki görevliden oluşur ve kıdemli personel ekibin sağında yürür.
25. Aşağıdakilerden hangisi "yakalama tedbiri"ni açıklayan bir tanımlama değildir?

a) Yakalananın kaçmasını, kendisine veya başkalarına zarar vermesini önleyecek tedbirler alındıktan sonra yakalanan kişiye kanuni hakları derhal bildirilir.
b) Suçüstü ve kişiye suç işlerken rastlanması halinde, faili o anda herkes yakalayabilir.
c) Yakalanan her kişi derhal polis tarafından gözaltına alınır.
d) Yakalanan kişi ve olay hakkında cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilerek emri doğrultusunda işlem yapılır.
e) Yakalanan kişi hakkında gerekli güvenlik tedbirleri alınır.
26. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iyi bir devriye hizmetinin ve personelinin nitelikleri arasında yer almaz?

a) Görev süresince belirli yerlerde uzun süre sabit durmak suretiyle de icra edilebilir.
b) Çevresine duyarlı olmalı, şüphe çeken tavır ve davranışlara karşı tedbirli olmalıdır.
c) Genel emniyet ve kamu düzenini sağlamak amacıyla ifa edilen bir güvenliği sağlama yöntemidir.
d) Üniformalı olarak özel güvenlik hizmetinin görünür en iyi temsilcileridir.
e) İyi bir izleyici ve gözlemleyici, aynı zamanda aktif bir dinleyici olmalıdır.
27. I Nokta görevi yapan personele, görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez.
II Nokta görevi ifa eden personel, görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen hadiseleri takip etmek suç unsurlarını belirlediğinde yetkili kolluğa bildirmekle yükümlüdür.
III Nokta görevi süresince oturabilir ve gelenleri nokta kulübesi veya odası içerisine alabilir.
IV Nokta personeli görev yerini terk etmez, terk etmesi gerektiğinde amirini bilgilendirmek suretiyle gerekli iş ve işlemleri yürütür.
I Nokta hizmeti, hiç bir şekilde görev mekânının (kulübe veya odanın) dışına çıkılmaksızın yerine getirilir.

Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

a) I ve II
b) III ve V
c) II ve IV
d) I, II ve III
e) I ve III
28. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yakalanabilecek kişiler arasında yer almaz?

a) Vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması gereken kişi
b) Hakkında mahkumiyet kararı bulunan kişi
c) Hakkında yakalama emri bulunan kişi
d) Hakkında tedavi veya ıslah tedbiri alınması gereken kişi
e) Olay yerinde alınan tedbirlere aykırı davranan kişi
29. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yerine getirilen bir yakalama işlemi sırasında yapılacaklardan değildir?

a) Yakalanan kişinin kaçmasını, kendisine veya başkalarına zarar vermesini önlemek amacıyla kaba üst araması yapılarak silah ve bunun gibi unsurlardan arındırılması sağlanır.
b) Yakalanan kişinin beraberinde bulunan taşıtı ve diğer bilgileri tespit edilerek aranmaları için gerekli tedbirler alınır.
c) Suçun iz, emare, eser ve delillerinin yok edilmesini veya bozulmasını önleyecek tedbirler alınır.
d) Yakalama işlemine ilişkin derhal yetkili olan genel kolluk kuvvetine bilgi verilir.
e) Yakalama işleminin kapsam ve içeriği hakkında yetkili amir bilgilendirilir.
30. Aşağıdakilerden hangisi önleme araması yapılabilecek yerlerden değildir?

a) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde
b) Umumi veya umuma açık yerlerde
c) Her türlü toplu taşıma araçlarında seyreden taşıtlarda
d) Polisin güvenliğini sağladığı bina ve tesislerin girişinde
e) Konut, yerleşim yeri, kamuya açık olmayan işyerlerinde
31. Aşağıdakilerden hangisi önleme aramasının amacını ifade etmektedir?

a) Suç işlenmesinin ve tehlikenin önlenmesi
b) Suç faillerinin yakalanması
c) İşlenmiş bir suçta kullanılan suç unsurlarının ele geçirilmesi
d) Aranan kişilerin ele geçirilmesi
e) Devlete olan güvenin tesis edilmesi
32. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yapılan yakalama işlemi sonrasında eşya hakkında yerine getirilecek tedbirlerden değildir?

a) Suç teşkil eden eşyayı belirleme
b) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma
c) Delilleri belirleme ve emanete alma
d) El koyma
e) Suç teşkil eden eşyayı koruma altına alma
33. Aşağıdaki ifadelerden hangisi "aramanın genel kuralları" bakımından doğru bir tanımlama değildir?

a) Üst araması, kural olarak aynı cinsiyette görevlilerce yerine getirilir.
b) Önleme araması, kanunda açık bir yetki verilmediği sürece önleme araması kararına bağlı olarak icra edilmelidir.
c) Rıza bulunması aramayı hukuka uygun hale getirmez.
d) Denetim yapılacak haller ile durdurma ve kimlik sorma arama değildir.
e) Adli arama; kişinin görevi, unvanı ve sıfatına bakılmaksızın herkes hakkında uygulanabilir.
34. Kontrol sırasında ruhsatsız bir tabancanın bulunması halinde aşağıdakilerden hangisi yerine getirilmelidir?

a) Tabanca koruma altına alınarak mülki amire tutulan tutanak ile birlikte gönderilir.
b) Tabanca sahibine teslim edilir ve kişi hakkında suç duyurusunda bulunulur.
c) Ruhsatsız tabanca emanete alınarak ve silah sahibi tutularak Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde gerekli işlemler yapılmak üzere, genel kolluğa tutanakla teslim edilir.
d) Genel kolluk gelene kadar hiç bir işlem yapılmaz ve kişi bekletilir.
e) Adli arama kararı ile birlikte genel kolluğun olay yerine gelmesi beklenir.
35. Aşağıdaki ifadelerden hangisi "zor kullanma"yı ifade eden doğru bir tanımlama değildir?

a) İlgili kolluk personeli, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde zor kullanmaya yetkilidir.
b) Zor kullanma, direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde kullanılmalı, orantılı ve ölçülü olmalıdır.
c) Direnmenin mahiyeti ve derecesine göre, direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette zor kullanılabilir.
d) Meşru savunma hakkının bir parçası olarak ancak kişiye ihtar yapıldıktan sonra zor kullanılır.
e) Zor kullanma, kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılmasını da kapsar.
36. Zor kullanma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Zor kullanma bedeni kuvvet ve maddi güç kullanmayı kapsar.
b) Zor kullanma için öncelikle bir saldırı olmalıdır.
c) Kullanılacak araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini, görevlinin kendisi takdir ve tayin eder.
d) Silah kullanma, zor kullanmanın en son aşamasıdır.
e) Görevli, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın savunmada bulunabilir.
37. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma araçlarına ve zor kullanımına ilişkin doğru bir ifade değildir?

a) Zor kullanma araçları, zor kullanma yetkisi bulunan ilgili personele tahsis edilmiş olmalıdır.
b) Kelepçe, bir zor kullanma aracıdır.
c) Zor kullanma araçları, görevlinin genel teçhizatı arasında kabul edilmez.
d) Kelepçe takmak, kişinin kendisine ve başkalarına zarar vermesini önlemek amacıyla sevki veya nakli süresince uygulanan bir güvenlik tedbiridir.
e) Zor kullanma araçları, direnişin mahiyetine göre kullanılır ve hangi aracın kullanılacağını, kulllanan personel kendisi tayin eder.
38. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli bir paket olayı ile karşılaşıldığında özel güvenlik personelince izlenecek yöntemlerden biri değildir?

a) Öncelikle çevre güvenliği alınır ve kimsenin yaklaşmasına izin verilmez.
b) Bireysel güvenlik önlemleri alınır, tehlikenin önemine göre derhal genel kolluk haberdar edilir.
c) Çevreden gerekli araştırmalar yapılır ve pakete ilişkin bilgisi olan kişiler bulunup bulunmadığı belirlenir.
d) Çevredeki vatandaşlar bilgilendirilerek duyarlı hareket etmeleri sağlanır.
e) Paket üzerinde detay inceleme yapılır, gerektiğinde içi açılarak sahibinin tespiti için kontrol edilmesi sağlanır.
39. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personeli tarafından "olay yerini koruma önlemleri" arasında yapılabilecek iş ve işlemlerden biri olarak kabul edilemez?

a) Olay yeri en geniş şekilde koruma altına alınır.
b) Meydana gelen olaya ilişkin iz, eser, emare ve diğer bulgular derhal koruma altına alınır, şüpheli ve tanıkların belirlenmesine çalışır.
c) Kolluk personeli gelinceye kadar, olay yerine kimsenin girmesine izin verilmez, girenler varsa gerektiğinde bunlar kayıt altına alınır.
d) Olay yeri belirlendikten sonra, delillerin bozulma ve kaybolma riskine bağlı olarak delillerin toplanmasına başlanabilir.
e) Olay yerinde can güvenliği bakımından derhal müdahalesi gereken bir durum vasa ilgili sağlık kuruluşuna haber verilir.
40. Aşağıdakilerden hangisi düzenlenen bir tutanakta bulunması gereken esas bilgilerden biri değildir?

a) Tutanağa konu olan olayın meydana gelme şekli
b) Tutanağa konu kişilerin mal beyanı bilgileri
c) Olayın taraflarına ilişkin bilgiler ve bu kişilerin imzaları
d) Olayın tarihi ve saati ile tutanağın düzenlenme zamanı
e) Olayın ortaya çıkış şekli ile görevlilerce yapılan müdahalenin kapsamı
41. Aşağıdakilerden hangisi "şüpheli bir şahsı" tanımlayıcı bir bilgi olarak değerlendirilemez?

a) Kimlik belgesinin üzerinde oynanmış olması
b) Kişinin eşkâli ile kimlik belgesindeki fotoğrafın uyumsuzluğu
c) Kişinin sorulan sorulara çelişkili cevaplar vermesi ve açıklama yapmaktan kaçınması
d) Kişinin hakkında düzenlenen tutanağı imzalamaktan kaçınması
e) Tavır ve davranışları ile hayatın olağan akışına aykırı davranışlarda bulunması
42. Aşağıdakilerden hangisi "kalabalık" tanımına uymaz?

a) Konferanstaki katılımcılar
b) Düğün törenindekiler
c) Ekmek sırası bekleyenler
d) Hayvan Sevenler Derneği üyeleri
e) Sokak defilesi izleyenler
43. İrade zayıflığı, duygusallık, özenti ve taklit gibi davranışlar aşağıdaki hangi kavram içerisinde yer almaktadır?

a) Grup düzenleri
b) Zor kullanma
c) Kitle psikolojisi
d) Müdahale teknikleri
e) Provokasyon
44. Toplumsal bir olayda, bir özel güvenlik görevlisinin en çok dikkat etmesi gereken kişi tipi hangisidir?

a) Destekleyiciler
b) Seyirciler
c) Tesir altında kalanlar
d) Provokatörler
e) Hiçbiri
45. "Kalabalık" kavramını ve özelliklerini bilmek güvenlik personeline ne kazandırır?

a) Belirli bir liderinin olmadığını bilerek kalabalığa karşı davranış tarzının nasıl olması gerektiğini
b) Çoğunluklu kurallara ve yasalara saygılı davrandıklarını ancak, her an provoke olabileceklerini bilerek tedbirli davranmayı
c) Geçici olarak bir araya geldiklerini bilerek ve uyarıları dikkate alarak zor kullanmadan dağılacaklarını
d) Kalabalığın davranışlarının önceden kestirilemeyeceği için kontrol ve tedbiri elden bırakmamayı
e) Hepsi
46. "Grup" kavramını ve özelliklerini bilmek güvenlik personeline ne kazandırır?

a) Gruplarda "biz" duygusunun olduğunu bilerek ferdi hareketlerde bulunabileceğini
b) Grup içerisinde heyecanın ve etkileşimin yüksek olduğunu bilerek tahrik edici davranışlardan kaçınmayı
c) Grubun provokasyona gelmeyeceğini bilerek kontrol altında tutulmalarına gerek olmadığını
d) Grubun isteklerine karşı saygı duyulmasına gerek olmadığını
e) Grubu oluşturan bireylerin sorumluluk duygusu ile hareket edeceğini bilerek tedbir almaya gerek olmadığını
47. Bir topluluğun etrafını çevirerek tecrit edilmesinde kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Ekip düzeni
d) Çember düzeni
e) Hiçbiri
48. Copla aşağıda sayılan hangi bölgeye vurulmaz?

a) Kafaya
b) Göğüs bölgesine
c) Karın bölgesine
d) Yüze
e) Hepsine
49. Göz yaşartıcı spreyin aşağıdaki kullanm şekillerinden hangisi yanlıştır?

a) Kulağa sıkılması
b) 1 metreden az mesafede göze sıkılması
c) Ağız içine sıkılması
d) Gövdeye, kol ve bacaklara sıkılması
e) Hepsi
50. Kitle psikolojisini bilen güvenlik personeli..................................
Cümlenin devamına aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) Kitlenin kolay provoke olacağını bilir.
b) Yalan ve yanlış haberlerin hızla yayılabileceğini bilir.
c) Kitlenin eğitim düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun yapılacak olumsuz davranışları taklit edebileceklerini bilir.
d) Yeterli personel olmadan kitleyi durduramayacağını bilir.
e) Hepsi
51. Üniversite kampusu içerisinde toplumsal olayın meydana geleceğini fark eden özel güvenlik personeli tarafından yerine getirilmesi gereken davranış tarzı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a) Rektörü haberdar ederek polis çağrılmasını sağlamak
b) Rektörü bilgilendirmeden doğrudan polis çağırmak
c) Topluluğu ikaz etmeden hemen dağıtmak
d) Olayın kendiliğinden sonuçlanmasını beklemek
e) Öğrenciler amaçlarına ulaşıncaya kadar müdahale etmemek
52. Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

a) Çevre güvenliği
b) Özel güvenlik
c) Kişisel koruyucu güvenlik
d) Kişisel fiziki güvenlik tedbirleri
e) Temel koruma prensipleri
53. Aşağıdakilerden hangisi "kişisel koruyucu güvenlik" ilkelerinden değildir?

a) Uyanık ve şüpheci olmak
b) Işıklandırma
c) Haberleşme
d) Sistemli olmak
e) Rutin işlerden kaçınmak
54. Koruma hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Koruma, can ve mal emniyetini bozmaya yönelik mevcut veya muhtemel tehlikelere karşı alınan tedbirler bütünüdür.
b) Kişi koruma görevi, korunan kişinin programlarında ve ikametgâhında 24 saat esasına göre yapılır.
c) Koruma görevlisi korunan kişinin ani gelişen programlarında önlem almakla sorumlu değildir.
d) Koruma görevlisi, görevi esnasında fiziki ve teknolojik cihazlar yardımı ile önlem almalıdır.
e) Koruma görevlisinin fizik kondisyonu her zaman üst seviyede olmalıdır.
55. "VIP çok önemli kişi koruma hizmeti"nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fiziki tehditlerden korumak
b) Utandırıcı durumlardan korumak
c) Küçük düşürücü hareketlerden korumak
d) Ölüm riskinden korumak
e) Hepsi
56. Kişi korumada öncü istihbarat çalışmasının amacı, korunan kişinin ............... ve ..................... üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye .......................... yönelik .................. ortadan kaldırmak veya .......................... indirmektir.

a) ofisi/ikameti/riski/minimuma
b) gideceği yer/güzergâh/karşılama/minimuma
c) mekân/yol/riski/maksimuma
d) gideceği yer/güzergâh/riski/minimuma
e) ofisi/güzergâhı/güvenliği/minimuma
57. Koruma çemberlerinin temel amacı dış cepheden gelecek saldırıları ve herhangi bir tehdidi ........................ dış ve orta halkalarda önlemek ve iç halkaya ulaşmadan yok etmektir.

Yukarıdaki boşluğa hangisi uygun düşmektedir?

a) hızlı olarak
b) kademeli olarak
c) acele olarak
d) kontrollü olarak
e) yapay olarak
58. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?

a) Görevle ilgili istihbarat bilgilerini ve daha önce, bölge ile ilgili hazırlanan keşif raporlarını toplayarak plan yapar.
b) Bölgenin ve mevkiin keşfini yapar.
c) Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer alır.
d) Gerekli hallerde mahallin en büyük mülki amiri ve kolluk yetkilisi ile görüşerek güvenlik önlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlar.
e) Korunan kişinin gideceği güzergâhtaki boğma noktalarını tespit eder.
59. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevindeki dört önemli aşama için söylenemez?

a) Daima bir tehlike vardır.
b) Program yerlerine gidiş ve geliş güzergâhını daima korunan kişi belirler.
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak, tehlikeyi araştırmak şarttır.
d) Uygun usul ile saldırıyı veya tehlikeyi bertaraf etmek gerekir.
e) Muhtemel tehlikeyi önlemek için korunan kişinin gideceği güzergâhları belirlemek gerekir.
60. Aşağıdakilerden hangisi koruma personeli hakkında söylenemez?

a) Koruma personeli görevi ile ilgili yetkilerini ve yetki alanlarını bilmelidir.
b) Çok önemli şahısları koruma VIP kursu görmüş olmalıdır.
c) Hareketli ve açık yerlerde, riskli ortamları süratle kapamalıdır.
d) Önemli kişinin çantalarını daima koruma personeli taşır.
e) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevini yapması engellenmemelidir.
61. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım sırasında yapılmaz?

a) Solunum yolunun kontrolü
b) Soluk alıp vermediğinin kontrolü
c) Hastanın ilaçla tedavisinin yapılması
d) Kalp atımı var mı diye kontrol etmek
e) Hastanın durumunun kötüye gitmemesi için çaba göstermek
62. Aşağıdakilerden hangi müdahale, genel anlamda ilk olarak yapılması gereken temel yaşam desteğidir?

a) Hava yolunun açılması
b) Kalp masajı
c) Suni solunum
d) Psikolojik yardım
e) Dilin elle tutulup çekilmesi
63. İlkyardım sırasında kanamanın üzerine bir bezle yapılan tampon uygulaması hangi tür kanamada en etkili olur?

a) Beyin kanaması
b) Kafa derisindeki kesikler
c) Mide kanaması
d) Kol ya da bacak kopması
e) Göz içi kanamaları
64. Yaralı olan bir ortamda, meraklı kalabalık çoğu zaman müdahaleyi zorlaştırır. İlkyardım yapmaya başlayan güvenlik görevlisi, bu kalabalıktan nasıl yardım alabilir?

a) Kalabalık arasında doktor-hemşire ya da ilkyardım bilgisi olan var mı diye sorarak bu kimselerden istifade edebilir.
b) Yaralının hareketsiz bir halde tutulması için bu kimselerden yardım alabilir.
c) Yaralının taşınması ya da yer değiştirmesi için bu kimselerden yardım alabilir.
d) Ambulans çağrılması için bu kimselerden yardım alabilir.
e) Hepsi
65. İntihar eylemcisi şüphesi olan kişi gözlemlendiğinde hangi durum beklenmez?

a) Düşünceli, kaygılı bir duruş
b) Donuk bakışları olması
c) Normalden fazla terleme
d) Belirgin şekilde titreme
e) Sakin ve doğal iletişim kurar vaziyette olması
66. Silahlı saldırı tehlikesi altındaki bir ortamda, yaralıya ilkyardım öncesinde en önemli adım nedir?

a) Kalp masajı yapılması
b) Ambulansa haber verilmesi
c) Ortamdaki kişilerin güvenliğinin sağlanması
d) Yaralıya moral verilmesi
e) Saldırganlar etkisiz hale gelene kadar mücadele edilmesi
67. Güvenlik görevlisi ne zaman ilkyardım yapar?

a) Görev yaptığı yerde ilkyardıma ihtiyacı olan bir kimse olduğu zaman
b) Olay yerinde yaralının yaşam bulguları kaybolduğunda
c) Hastanın bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sırasında
d) Yanında doktor ya da hemşire olduğu zaman
e) Yaralı, bilinçli bir şekilde iletişim kurabilir olduğu durumlarda
68. Yüksekten düşme sonrası yaralı kontrol edilir. Yapılan kontrolde bacaklarını rahatlıkla oynatabildiği görülür. Bu şahsa yaklaşım nasıl olmalıdır?

a) Bu durumda hiç bir şey yapmaya gerek yoktur.
b) Ayağa kendi başına kalkabiliyorsa bir hastaneye başvurması önerilir.
c) Hareket ettirilmez, ambulans çağrılır, olumsuz gelişmelere karşı hastanın yanında durulur.
d) Her ihtimale karşı suni solunum yaptırılır.
e) Su içirilerek hastanın rahatlaması sağlanır.
69. Yangın sırasında en sık hangi durumla karşılaşılır?

a) Kol ve bacak kırığı
b) Karbonmonoksit zehirlenmesi
c) Beyin kanaması
d) Besin zehirlenmesi
e) Hormonal denge bozukluğu
70. İlkyardım yapılan yerde çok sayıda insan bulunuyorsa bu kimseler, güvenliği ilgilendiren hangi tür ihtimaller için dikkatle izlenmeli ve gereğinde müdahale edilmelidir?

a) Yaralı ya da yaralıların çanta, cüzdan, telefon gibi nesnelerinin çalınma ihtimali
b) İlkyardım yapan sağlık personeline; geç kaldıkları, yavaş davrandıkları gibi nedenlerle saldırıda bulunma ihtimali
c) Bir kavga sonrası yaralının hasımlarının meraklılar arasına girerek yaralıya zarar vermesi ihtimali
d) Meraklıların yanlış müdahale ile yaralıya zarar verme ihtimali
e) Hepsi
71. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun temel amacı nedir?

a) Özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
b) Özel güvenlik görevlilerinin hak ve yetkilerini düzenlemektir.
c) Özel güvenlik hizmetlerinin kapsam alanını düzenlemektir.
d) Özel güvenlik kuruluşlarının, kuruluşunda aranan esas ve usulleri belirlemektir.
e) Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartları göstermektir.
72. 5188 Sayılı Kanuna göre, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması için aranan temel şart/şartlar nedir?

a) Özel güvenlik komisyonu kararı ve vali izni
b) Özel güvenlik biriminin talebi ve özel güvenlik komisyonu onayı
c) Kolluk incelemesi ve vali izni
d) Valilik izni ve onayı
e) Özel güvenlik şirketinin talebi ve vali izni
73. Aşağıdakilerden hangisi "suçüstü" kavramı içerisinde mütalâa edilmez?

a) İşlenmekte olan suç
b) İcra hareketleri henüz başlamamış olan suç
c) Henüz işlenmiş suç
d) Fiilin işlenmesinden hemen sonra başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suç
e) Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya ve delille yakalanan kimsenin işlediği suç
74. Aşağıdaki şartlardan hangisi, kural olarak bir özel güvenlik şirketinin yöneticisinde aranan şartlardan değildir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik suçlarından mahkum olmamak
c) Lise mezunu olmak
d) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
e) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak
75. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini detektörle arama
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanların yakınından geçenleri durdurma ve kimlik sorma
d) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma
e) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde kişilerin üstlerini detektörle arama
76. Özel güvenlik görevlilerine yakalama yetkisi veren Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) madde 90'da hangi tür yakalama düzenlenmiştir?

a) Tutuklama yakalaması
b) Müzekkereli yakalama
c) Suçüstü yakalaması
d) Kimlik yakalaması
e) Önleme yakalaması
77. Yabancı kişilerin Türkiye'de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?

a) Mülkilik
b) Şahsilik
c) Mütekabiliyet
d) Evrensellik
e) Koruma
78. Aşağıdakilerden hangisi CMK'ya göre "yakalama emri" düzenlemeye yetkili değildir?

a) Zabıt katibi
b) Cumhuriyet savcıları
c) Kolluk görevlileri
d) Sulh ceza hakimi
e) Mahkeme
79. Aşağıdaki durumlardan hangisi, her hâlükârda özel güvenlik görevlisine görev alanındaki işyeri ve konutlara girme hakkı vermez?

a) İmdat istenmesi
b) Yangın olması
c) Deprem olması
d) Gaz kaçağı olması
e) Çığlık sesi gelmesi
80. 5188 Sayılı Kanuna göre, özel güvenlik görevlisinin üzerinde kimlik kartı taşımamasının müeyyidesi nedir?

a) Yetkilerini kullanamamak
b) İdari soruşturma geçirmek
c) Özel güvenlik görevlisi sıfatını kaybetmek
d) Tazminat ödemek
e) Yeniden eğitime tâbi tutulmak
81. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin silahlı olarak çalıştırılabileceği yerlerden biridir?

a) Üniversite kampusu
b) Hastane binası
c) Şans oyunlarının da oynandığı bir kumarhane
d) İçkili restoran
e) Özel güvenlik şirketi
82. Özel güvenlik görevlilerinin yetkililerini hukuka uygun kullanıp kullanmadığının denetlenmesi sırasında öncelikle aranan iki temel kriter nedir?

a) Görevli olunan yer - görev alanı
b) Görevli olunan süre - görev alanı
c) Görevli olunan süre - görevli olunan iş
d) Görevli olunan süre - görevli olma
e) Görevli olunan süre - görev emri
83. Bir özel güvenlik görevlisi ile bir genel kolluk görevlisinin birlikte görev yapmaları durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğru seçenektir?

a) Özel güvenlik görevlisi polis memurunun emrine girer.
b) Özel güvenlik görevlisi jandarma erinin emrine girer.
c) Özel güvenlik görevlisi yetkili kolluk amirinin emrine girer.
d) Özel güvenlik görevlisi polis amirinin emrine girer.
e) Özel güvenlik görevlisi jandarma komutanının emrine girer.
84. Meşru savunma hakkının doğabilmesi için saldırının hangi hakka yönelmiş olması gerekir?

a) Yaşama hakkı
b) Mülkiyet hakkı
c) Yaşama hakkı veya mülkiyet hakkı
d) Herhangi bir hakka
e) Temel bir hakka
85. 5188 Sayılı Kanuna göre, özel güvenlik görevlisi "kişileri, vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla" hangi tedbire başvurmalıdır?

a) Durdurma
b) Emanete alma
c) İfade alma
d) Yakalama
e) Men etme
86. Kanunsuz emirle ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?

a) Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
b) Amir, kanunsuz emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir, bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz.
c) Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez, ancak yerine getilirse emri veren amir sorumlu olur.
d) Yetkili bir merciden verilip yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz.
e) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.
87. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir?

a) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
c) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
d) 18 yaşını doldurmuş olmak
e) Herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamak
88. Ülkemizde aşağıdaki maddelerden hangisi, uyuşturucu olarak kabul edilmiş yasak maddelerden sayılmamıştır?

a) Eroin
b) Esrar
c) Rezene çayı
d) Kokain
e) Afyon sakızı
89. Aşağıdakilerden hangisi zorunluluk halinin şartlarından değildir?

a) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik tehlike olacak
b) Tehlikeye bilerek neden olunmuş olmayacak
c) Bu tehlikeden başka suretle korunmak olanağı bulunmayacak
d) Tehlike basit bir tehlike olacak
e) Başkasını kurtarmak zorunluluğu, tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunacak.
90. Özel güvenlik görevlilerinin ağır cezayı gerektiren bir suçu işleyerek kaçan bir kişiyi yakalamak için silah kullanması halinde, hukuka uygunluk sebeplerinin hangisinden söz edilir?

a) Amirin emrini ifa
b) Kanunun emrini ifa
c) Meşru müdafaa
d) İlgilinin rızası
e) Haksız tahrik
91. Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartlarından değildir?

a) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş bir saldırı olmalı
b) Bu saldırı haklı olmalı
c) Saldırı, savunma sırasında devam ediyor olmalı
d) Savunma, saldırı ile orantılı olmalı
e) Savunma, saldırıyı yapana yöneltilmiş olmalı
92. Bir eroin bağımlısının fizyolojik yapısında aşağıdaki değişikliklerden hangisi görülmez?

a) Nabız ve kan basıncında yavaşlama
b) Gözbebeklerinde küçülme
c) Yavaş nefes alma
d) Yerinde duramama, enerjik olma
e) Ayakta durmakta zorluk çekme
93. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerinde oluşabilecek tehlikelerdendir?

a) Kimyasal tehlike
b) Patlama tehlikesi
c) Göçük altında kalma tehlikesi
d) Yanma ve zehirlenme tehlikesi
e) Hepsi
94. Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?

a) İhmal, kazalar, bilgisizlik
b) Yanıcı maddeler, oksijenler
c) Su, KKT, CO2
d) İtfaiyeye haber vermemek
e) Hidratlar
95. I Rüzgârı arkanıza alın
II Tetiği hortumla birlikte yangına yöneltin

Yukarıda belirtilen hususlar size neyi hatırlatır?

a) Yangından kaçmayı
b) İtfaiyeye haber vermeyi
c) Yangın söndürme cihazının kullanılmasını
d) Dumanın bulunduğu yeri
e) İlkyardım malzemesini
96. Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?

a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz.
b) Asansörü en üst kata çıkarmalıyız.
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz.
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz.
e) Hiçbiri
97. Yangın halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlış bir davranıştır?

a) İtfaiye 110 aranmalıdır.
b) İtfaiyenin yangına müdahalesi esnasında yangın yerinde dolaşılmalıdır.
c) Yangın adresi doğru olarak verilmelidir.
d) Panik yapılmamalıdır.
e) Yangın, yakın çevremizdekilere duyurulmalıdır.
98. Dumanın bileşiminde bulunan zehirli gazlar aşağıdakilerden hangileridir?

a) Karbonmonoksit
b) Kükürtdioksit
c) Siyanid
d) Amonyak
e) Hepsi
99. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

a) Yangına müdahale etmek
b) Su baskınlarına müdahale etmek
c) Bahçe-park işlemlerini düzenlemek
d) Şehirdeki bacaları temizleme işlerini yapmak
e) Trafik kazalarında can ve mal kurtarmak
100. Aşağıda belirtilenlerden hangisi paratoner sistemini ifade eder?

a) Yangın ihbar sistemi
b) Yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden toprağa geçiren sistem
c) Parlama-patlama sistemi
d) Yangın sebepleri
e) Yanıcı maddenin cinsi
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...