Kervan Guvenlik 32. Online Özel Güvenlik Sınavı


1. X-ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar hangileridir?
1) Kontrolü yapılan bagajlar arasında en az 50 cm mesafe bulundurulmalı
2) Cihazın X ışını yayıp yaymadığı tünelin içerisine elini sokarak kontrol edilebilir
3) Bagajları cihazın içerisine koyarken geniş yüzeylerinin bant ile temas ettirilmesi sağlanmalıdır
4) Bagajın kontrolü yapılırken tünelin önünde veya arkasında beklemelidir

a) 1-2-4
b) 1-4
c) 1-2-3
d) 1-3
e) Hepsi
2. Aşağıdakilerden hangileri genel kolluk ve özel güvenliğin ortak yetkilerindendir?

a) Yakalama ve zor kullanma yetkisi
b) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi/kontrolü
c) Trafik tescil işlemleri
d) Teşhis yaptırma yetkisi
e) İstihbarat yapma yetkisi
3. Genel kolluk ile özel güvenlik arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışılmalıdır.
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır.
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir.
d) Birbirlerinin görev alanlarına hiç girilmemelidir.
e) Hiçbiri
4. Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi, ileşitimin temel becerilerinden hangisini kapsar?

a) Karşımızdakini dinlememek
b) Kendini tanımayı
c) Kendini açmayı
d) Kendini doğru ifade etmeyi
e) Kendini başkasının yerine koymayı
5. Karşımızdakine empatik tepki vermenin iki yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Beden dilimizi kullanarak - Yazılı olarak
b) Otoritemizi kullanarak - Yazılı olarak
c) Beden dilimizi kullanarak - Sözlü olarak
d) Otoritemizi kullanarak - Sözlü olarak
e) Hiçbiri
6. Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda ;

a) Anlamak sempati, hak vermek empatidir.
b) Anlamak empati, hak vermek sempatidir.
c) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek empatidir.
d) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek sempatidir.
e) Hepsi yanlıştır.
7. Gerektiğinde "hayır" diyebilmek için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız.
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz.
c) Karşıdakinin duygularını anlamaya çalışmakla vakit kaybetmemeliyiz.
d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.
e) Neden "hayır" dediğimizi açıklamalıyız.
8. Muhafaza altına alınan eşyanın ........................ gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli nitelikleri düzenlenen tutanakta .............. ve eşya ........................... şekilde muhafaza edilir. Cümlede boş bırakılan yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?

a) Cins, marka, model, ölçü - belirtilir - bozulmayacak, değiştirilmeyecek
b) Cins, marka, model, ölçü - belirtilmez - bozulmayacak, değiştirilmeyecek
c) Cins, marka, model, ölçü - belirtilmez - bozulacak, değiştirilecek
d) Cins, marka, model, ölçü - belirtilir - bozulacak, değiştirilecek
e) Marka, model - belirtilir - korunacak
9. ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?

a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Derhal serbest bırakır.
c) Bir odada veya araçta tutar.
d) Genel kolluğa teslim eder.
e) Savcıya teslim eder.
10. Grubun ve üyelerinin davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kalabalığın gücü
b) Sosyal yığın
c) Grup dinamiği
d) Liderin gücü
e) Grup çatışması
11. İnsanlar hayatları boyunca kendilerindeki yetenekleri kullanacakları ve doyuma ulaşacakları bir yer ararlar. Bu neden, gruba girmede davranış kaynaklarından hangisiyle ifade edilir?

a) Kendini gerçekleştirmek
b) Bireyselleşmemiş kişilerin kendine değer verilme ihtiyacı
c) Güçlü olma ya da güçlü görünme ihtiyacı
d) Yaşama arzusu, ölüm korkusu
e) Hepsi
12. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

a) Korumalar VİP'in günlük mesaisine kendilerini adapte etmeli.
b) Silah kullanmak VİP'i korumak için son çaredir.
c) Telsizle kodlu konuşmaya gayret edilmeli.
d) Kalabalıkta insanların bastıkları yere dikkat edilmeli.
e) Koruma görevlisi ceketini iliklememelidir.
13. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırıdır?

a) Silahlı saldırı
b) Yumurta atmak
c) Bıçakla saldırı
d) Tüfekle saldırı
e) Roketle saldırı
14. Havale geçiren kişiye hangisi yapılır?

a) Ağzı açılmaya çalışılır.
b) İçecek verilmeye çalışılır.
c) Kendisine zarar vermesi engellenir.
d) Suni solunum yaptırılmalıdır.
e) Kolonya koklatılmalıdır.
15. Burun kanamasında ne yapılmaz?

a) Baş geriye kaldırılır.
b) Baş öne eğilerek parmaklarla sıkılır.
c) İki parmakla burun kanatları sıkılır.
d) 5 dakikada bir kanamanın durup durmadığı kontrol edilir.
e) Duruncaya kadar burun kanatları sıkılmaya devam edilir.
16. Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır ?

a) X-ray cihazından geçirilmesi
b) Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması
c) Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
d) El detektörü ile kişinin üzerine tutulması
e) Hepsi
17. Adli arama sonunda kişi arama tutanağı talep ederse ne yapılmalıdır?

a) Tutanak verilmez.
b) Tutanak tanzim edilir, kişiye verilemez.
c) Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir sureti kişiye verilir.
d) İki nüsha tutanak düzenlenir, kişiye verilmez.
e) Hiçbiri
18. Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

a) El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla görevli kolluğa teslim edilir.
b) Sadece el konulan şey kolluk kuvvetlerine teslim edilir.
c) Elde edilen şey adli makamlara teslim edilir.
d) Hiç bir şey yapılmaz.
e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır.
19. Özel güvenlik görevlisi, görev yerinde çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?

a) Olayın vuku bulduğu anda.
b) Şikayetçinin şikayetini beyan etmesi üzerine.
c) Olaya müdahale edilmez, kolluğa bilgi verilir.
d) Olayların sonuçlanması beklenir.
e) Hiç bir durumda karışılmaz.
20. Aşağıdaki gazlardan hangisi "yakıcıdır"?

a) Karbondioksit
b) Hidrojen
c) Azot
d) Oksijen
e) Karbonmonoksit
21. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma
22. Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris ve retina şekli gibi) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Biyometrik cihazlar
b) Kapalı devre kimlik belirleme
c) Görsel kimlik belirleme
d) Kartlı cihazlar
e) Detektörler
23. Hangisi arama kurallarından değildir?

a) Aramayı kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar.
b) ÖGG'nin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkisi yoktur.
c) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir.
d) Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır.
e) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz.
24. İtfaiye, Polis, Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

a) 156-187-155-112
b) 110-155-112-156
c) 110-155-177-156
d) 156-112-177-155
e) 156-155-112-110
25. CCTV sisteminin açılımı nedir?

a) Kapalı Devre Video Sistemi
b) Kapalı Devre Emniyet Sistemi
c) Kapalı Devre Kartlı Geçiş
d) Açık Devre Televizyon Sistemi
e) Kapalı Devre Televizyon Sistemi
26. LPG tüplerinin konulabileceği yerin özelliklerinden hangisi yanlıştır?

a) LPG havadan ağır olduğu için tüplerin kaçak yapması durumunda gaz zeminde toplanır, zemin seviyesinden aşağı yerlere dolu tüp konulmamalıdır.
b) Tüplerin konulduğu zemin ıslak ve rutubetli olmamalıdır. Ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
c) Özellikle kamu kurumlarından hastane, okul, sinema vb. topluma açık yerlerde LPG tüpleri depolanmamalıdır.
d) Dolu tüplerin konulduğu yerin bitişiğindeki binalarla kapı ve pencere vasıtasıyla da olsa irtibatı bulunmamalıdır.
e) LPG tüplerinin bulunduğu odanın doğal havalandırılması tavana yakın olmalıdır.
27. "Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir" cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme
28. Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?

a) Üniformalı
b) Sivil
c) Teçhizatlı
d) Üniformalı ve tam teçhizatlı
e) Tek kişiyle
29. Aşağıdakilerden hangisi stresin belirtileri arasında yoktur?

a) Saldırganlık ve kayıtsızlık
b) Unutkanlık
c) Korkulu rüyalar görmek
d) Aile ile birlikte vakit geçirmek
e) Dinlenme ile geçmeyen yorgunluk
30. İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?

a) Kaş
b) Ağız
c) Yüz
d) El
e) Ayak
31. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır.
32. Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlara müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

a) Olay tam olarak tanımlanıp belirlenir.
b) Vakit geçirmeden durum genel kolluğa bildirilir.
c) Şüpheli veya kaçan araç ve kişilere karşı duyarlı olunur.
d) Mümkün olan bütün çıkışlar gözlenir.
e) Hepsi
33. Aşağıdakilerden hangisi araştırma ekibinde aranacak özelliklerden değildir?

a) Heyecanlı ve cesaretli olmak
b) Araştırma gerektiren binaya veya tesise aşina olmak
c) Soğukkanlı olmak
d) Talimatlara uymada istekli olmak
e) Düşüncesizce ve kontrolsüzce hareket etmemek
34. Kanunlara saygılı, lideri olmayan, teşkilatlanmamış insanların tesadüfen bir araya gelmeleri ile oluşan insan yığınlarına ne ad verilir?

a) Kalabalık
b) Grup
c) Topluluk
d) Seyirci
e) Gösteri
35. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

a) Şahısların elleri yıkatılmaz.
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır.
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır.
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir.
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır.
36. Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden hangi türlü sağlanamaz?

a) Küçük birimlere bölerek dağıtmak
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak
c) Kalabalık önderlerini toplamak
d) Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak
e) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engelleme
37. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukların özelliklerinden değildir?

a) Yasa ve otoriteye olan saygı yitirilmiş veya çok azaltılmıştır.
b) Düğün veya nişan amacıyla bir araya gelmiştir, yasalara saygılıdır.
c) Kişilerde bireysel davranış olanağı kalmamıştır.
d) Örgütlenmiştir.
e) Liderleri vardır.
38. Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır.
b) Çevreden sahibi araştırılır.
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir.
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır.
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz.
39. Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalıdır.
b) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale getirmelidir.
c) Korumalar gövdeleri ile koruma sağlamalıdır.
d) Korunan kişi tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir.
e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın arasında olmalıdır.
40. Aşağıdakilerden hangisi koruma hizmetlerinin özelliklerinden değildir?

a) Koruma hizmetleri gündüzleri yapılmalıdır.
b) Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz yapılmalıdır.
c) Koruma önlemleri bir bütün olarak ele alınmalıdır.
d) Koruma hizmetleri gerektiğinde yerel güvenlik güçleri ile koordineli olarak yapılmalıdır.
e) Koruma hizmetleri yerine getirilirken rutin davranışlardan kaçınılmalıdır.
41. "Koruma şekilleri korunan kişinin ........................... göre belirlenmektedir." Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Yaşına
b) Medeni durumuna
c) Çocuk sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa
42. Sara krizi geçiren bir kişiye ilkyardım yapılırken ne yapılmamalıdır?

a) Kişinin kontrolsüz yere düşmesi engellenir.
b) Hava yolu açıklığı sağlanır.
c) Kişinin kilitlenen çenesi açılmaya çalışılır.
d) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.
e) Kişinin kendisine ve etrafa zarar vermesi engellenir.
43. Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir?

a) Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır.
b) Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir.
c) Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır.
d) Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
e) Hepsi
44. Hangi durumda kusturma tehlikelidir?

a) Yaralının bilinci açıksa
b) Gaz yağı içmişse
c) Fazla miktarda ilaç içmişse
d) Hiçbiri
e) Hepsi
45. 5188 Sayılı Yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?

a) İşveren
b) Çalıştığı kurum amiri
c) Emniyet müdürü
d) Mahalli mülki amir
e) Hiçbiri
46. Aşağıdaki yasaklardan hangisi özel güvenlik görevlileri için düşünülemez?

a) Grev yapma yasağı
b) Ateşli silahını görev yeri dışına çıkarma yasağı
c) Yabancı bir eşle evlenme yasağı
d) ÖGG kimlik kartını başkasına kullandırma yasağı
e) Silahını amaç dışı kullanma veya başkasına silahını kullandırma yasağı
47. Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir.
b) Köpükle söndürülür.
c) Su ile söndürülür.
d) Karbondioksit ile söndürülür.
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür.
48. Aşağıdakilerden hangisi 5188 Sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?

a) Kanunda sayılan yetkilerini ÖGG sadece, görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında kullanabilirler.
b) Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
c) Yakalanan kişi ve zaptedilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
d) Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar.
e) Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir.
49. Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar.
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar.
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar.
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar.
e) Hepsi
50. ÖGG'nin emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tebliğ-tebellüğ tutanağı
b) Teslim-tesellüm tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Salıverme tutanağı
e) İhbar tutanağı
51. Türkiye, uyuşturucu kaçakçılığı yönünden nasıl değerlendirilir?

a) Uyuşturucu üreten ülke
b) Uyuşturucu tüketen ülke
c) Uyuşturucu üreten ve tüketen ülke
d) Uyuşturucu kaçakçılığında transit ülke
e) Hepsi
52. Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?

a) Su
b) Kum
c) Köpük
d) Karbondioksit
e) Hepsi
53. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, kaç gün içerisinde işveren tarafından valiliğe bildirilir?

a) 10 gün
b) 20 gün
c) 30 gün
d) 15 gün
e) 25 gün
54. Yangın söndürme usullerinden olan "boğma" yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijenle ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
55. Eroin kullanımı aşağıdaki etkilerden hangisini yapar?

a) Psikolojik etki
b) Sosyal etki
c) Fizyolojik etki
d) Sosyo-psikolojik etki
e) Hiçbiri
56. İletişimde araç nedir?

a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir.
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir.
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan ögelerdir.
d) Karşıdakini anlamaktır.
e) İletişimin başarısını ölçmeye yarayan cihazdır.
57. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?

a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını artırır
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek
58. İyi bir dinleyici;

a) Karşısındaki konuşurken onu dinlediğini belli eder.
b) Başka şeylerle ilgilenir.
c) Sürekli telefonla konuşur.
d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar.
e) Hiçbiri
59. Özel güvenlik görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?

a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Şirkete
60. Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır?

a) Ne oldu, ne zaman oldu?
b) Nerede oldu?
c) Nasıl oldu, kimler karıştı?
d) Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı?
e) Hepsi
61. "Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hakim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler" tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma
62. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler
63. Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüsler
64. Aşağıdakilerden hangisi koruma planında yer alır?

a) Kolluk kuvvetleri ile irtibat
b) Kontrol noktası çalışmaları
c) Fiziki güvenlik tedbirleri
d) Nokta ve devriye hizmetleri
e) Hepsi
65. Özel güvenlik görevlileri, genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine;

a) son verir.
b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz.
c) genel kolluğun talebi olmasa da devam eder.
d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz.
e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.
66. Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı
c) Yazılı
d) Şifreli
e) Hiçbiri
67. "Öncü istihbarat çalışmasının amacı VİP'in .............. ve ..................... üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik ....................... ortadan kaldırmak veya ......................... indirmektir." Cümlede boş bırakılan yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?

a) ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
c) mekân / yol / riski / maksimuma
d) gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
e) gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma
68. Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar.
b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler.
d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar.
e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.
69. Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?

a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması
70. Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel nitelikleri arasında yer almaz?

a) İnsanların fiziki olarak bir yerde bulunmaları veya oraya yakın olmaları
b) Geçici olarak bir araya gelmeleri
c) İş bölümü ve statü düzeninin yokluğu
d) Kamu güvenliğini bozmak için bir araya gelmeleri
e) Nispeten denetimsiz ya da kendiliğinden oluşan bir etkileşmedir
71. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?

a) Saldırganı yakalamak ve tutuklama
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
72. 5188 Sayılı Yasa ile öngörülen özel güvenlik komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkilidir?

a) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin azami miktarını belirlemeye
b) Koruma ve güvenlik hizmetinde taşınabilecek silah ve teçhizatın asgari miktarını belirlemeye
c) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin asgari miktarını belirlemeye
d) Talep olmasa da uygun görülen kamu binalarının özel güvenlik görevlilerince korunmasına karar vermeye
e) Koruma ve güvenlik hizmeti verecek şirketin koruma planını onaylamaya
73. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir?

a) Milli Eğitim Bakanlığı
b) Emniyet müdürlükleri
c) Jandarma komutanlığı
d) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
e) Hepsi
74. Aşağıdakilerden hangi ifade özel güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?

a) Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.
b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içerisinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir.
c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni verilmez.
d) Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.
e) Hiçbiri
75. Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile bitirenlere özel güvenlik görevlisi olarak kaç yıl süreli ve kim tarafından çalışma izni verilir?

a) Özel güvenlik şirketince - 5 yıl süreli
b) İl özel güvenlik şubesince - 5 yıl süreli
c) Özel güvenlik amirince - 3 yıl süreli
d) Valilikçe - 5 yıl süreli
e) Adli makamlarca - 1 yıl süreli
76. ÖGG'nin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir?

a) İl özel güvenlik komisyonu
b) C.Savcısı
c) Kaymakam
d) Emniyet müdürü
e) Vali
77. Kontrol noktasında eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?

a) Zorla aranır.
b) İçeri alınır.
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
d) Sadece eşyaları aranır.
e) Hepsi
78. Zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır.
b) İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır.
c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır.
d) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma, toplanmayı önleme, suçluyu yakalama olmalıdır.
e) Ekiplerin düzeni bozulmamalıdır.
79. Patlaması bir harekete bağlı anahtar sistemlerde ne yapılırsa bomba patlayabilir?

a) Açınca
b) Sallayınca
c) Yerinden kaldırınca
d) Üzerine ışık tutunca
e) Hepsi
80. Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

a) Benzin
b) Mazot
c) Gaz yağı
d) Karpit
e) Fuel Oil
81. Örgüt içerisinde en fazla rastlanan çatışmalar, ........................... ve ....................... çatışmalarıdır. Cümlede boş bırakılan yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?

a) Rol çatışmaları / ast-üst ilişkileri
b) Otorite hiyerarşisi / ortak amaç
c) Örgüt / iş bölümü
d) İnsan faaliyetleri / koordinasyon
e) Amir / algılama
82. Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır.
b) Yakalama sebebi belirtilir.
c) Elde edilen delillerden bahsedilir.
d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir.
e) Hepsi
83. Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi, hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?

a) Karı-koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içerisindekileri kurtarmak için
84. Şüpheli bir araçta nelere dikkat edilmelidir?

a) Kapılarında zorlama izi olup olmadığına
b) İçerisinde paket vb. malzemelerin olup olmadığına
c) Etrafında veya içerisinde kablo ve bant parçaları olup olmadığına
d) Tekerlek üzerinde bir şey olup olmadığına
e) Hepsi
85. Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?

a) Sivil savunma müdürlüğü
b) Bayındırlık müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı
86. Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Kusturulur.
b) Tuzlu su içirilir.
c) Yoğurt yedirilir.
d) Açık havaya çıkarılır.
e) Limonlu su içirilir.
87. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylardaki genel prensiplerden değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık
88. VİP'in araçla gideceği güzergâh üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunmayacak derecede silinmiş ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerindeki yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi
89. Yabani hayvan ısırığında ilk yardım hangisidir?

a) Turnike uygulamak
b) Zehri emmek
c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek
d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile yıkamak
e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya çalışmak
90. Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur.
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür.
c) Hasta/yaralı yarı yüzükoyun pozisyonda yatırılır.
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir.
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür.
91. Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları kim tarafından verilir?

a) Valilik
b) Bakanlık
c) Özel güvenlik eğitim merkezi
d) Ticaret odası
e) İl emniyet müdürlüğü
92. Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 Sayılı Yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine ne ceza verilir?

a) Hapis ve idari para cezası verilir.
b) Hapis ve çalışma izni iptal edilir.
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izni iptal edilir.
d) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir.
e) Para cezası ve ihtar verilir.
93. Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır?

a) Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır.
b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır.
c) Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır.
d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır.
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır.
94. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına
95. Bir özel güvenlik görevlisi, İş Kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?

a) 45
b) 84
c) 90
d) 100
e) 168
96. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

a) Alıkoyma
b) Görevi ihmal
c) Görevi kötüye kullanma
d) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
e) Amirin emrine muhalefet
97. Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değidir?

a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı
98. İlkyardımın ABC'si aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak
b) Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak
c) Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek
d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek
e) Hepsi
99. El detektörlerinin güvenilir bir ölçüm yaptığı nasıl test edilir?

a) Plastik bir maddeye tutarak
b) Metal bir maddeye tutarak
c) Organik madde taşıyan bir cisme tutarak
d) Ahşap bir maddeye tutarak
e) Hiçbiri
100. Aşağıdaki alınan önlemlerden hangileri bir tesise yapılabilecek saldırıyı en az zararla atlatılmasını sağlar?
1) Tesisin sınırlarına duvar ve tel örgüler çekilmeli
2) Araç giriş-çıkışını kontrol etmek için otoparklar tesise en yakın yere yapılmalıdır
3) Kapalı devre görüntüleme sistemi kurmak

a) 1-3
b) 1-2
c) 2
d) Hiçbiri
e) Hepsi
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...