Özel Güvenlik Sınavı Test 03


1. Aşağıda belirtilen aramalardan hangisi özel güvenlik görevlisine yaptırılamaz?

a) Havaalanlarında bagaj kontrolü
b) Suç nedeniyle arama
c) Spor müsabakalarında seyircilerin aranması
d) Nakledilecek mahkumların aranması
e) Kurum personelinin aranması
2. Aşağıda belirtilen faaliyetlerden hangisi 5188 Sayılı Yasanın kapsamında değildir?

a) Kıymetli eşya ve para naklinin güvenliği
b) Cenaze töreninin güvenliği
c) Petrol boru hattının güvenliği
d) Savunma sanayi tesislerinin güvenliği
e) Ceza ve tevkif evlerinin güvenliği
3. Suçüstü halindeki kapkaç faili ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

a) Suçüstü tutanağı düzenleyerek savcılığa teslim eder
b) Faili yakalar
c) Direnen faili etkisiz hale getirir
d) Failin üstünü ve eşyasını yakalama nedeniyle orantılı olarak arar
e) Kapkaç sonucu mağdurdan alınan cep telefonuna el koyar
4. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullanabileceği temel hak ve hürriyetlerden değildir?

a) Çalışma hakkı ve hürriyeti
b) Hak arama hürriyeti
c) Demek kurma hürriyeti
d) Haberleşme hürriyeti
e) Grev yapma hürriyeti
5. Aşağıdakilerden hangisi önleme araması yapılacak durumlardandır?

a) Kişi araması
b) Taşıt araması
c) Kapalı yerlerde arama
d) Eşya araması
e) Hepsi
6. Kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanmasına ne ad verilir?

a) Keyfi yakalama
b) Adli yakalama
c) Önleyici yakalama
d) Kişi hürriyetini kısıtlama
e) Hukuka aykırı yakalama
7. İl sınırları içerisinde genel güvenlik ve asayişin sağlanmasından hangi makam sorumlu ve yetkilidir?

a) Vali
b) Emniyet müdürü
c) Jandarma komutanı
d) Cumhuriyet savcısı
e) Belediye başkanı
8. Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?

a) Sağlık tesislerinde
b) Spor müsabakalarında
c) Üniversitelerde
d) Alışveriş merkezlerinde
e) Sahne gösterileri ve özel toplantılarda
9. Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırsa ne yapmalıdırlar?

a) Sanığı tespit edip yakalar
b) Suça el koyar
c) Suçun devamını engeller
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder
e) Hepsi
10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev yetki ve sorumluluklarından değildir?

a) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
b) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak
c) Yaptığı adli arama sonucu bulduğu delili incelemek
d) Görev alanına gelen kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirmek
e) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak
11. Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Polis - Jandarma - Sahil Güvenlik Teşkilatı
b) Jandarma - Polis - Belediye Zabıtası
c) Polis - Gümrük Muhafaza Teşkilatı - Jandarma
d) Özel Güvenlik Teşkilatı - Sahil Güvenlik Teşkilatı - Jandarma
e) Belediye Zabıtası- Sahil Güvenlik Teşkilatı - Gümrük Muhafaza Teşkilatı
12. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?

a) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
b) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
c) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun
d) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
e) Hiçbiri
13. Özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi, teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere toplam kaç saattir?

a) 90
b) 100
c) 120
d) 30
e) 60
14. İl özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın vali tarafından aşağıdaki hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez?

a) Toplantı
b) Kişi koruma
c) Konser
d) Sahne gösterisi
e) Para ve değerle eşya nakli
15. Görev alanında nöbetçi iken yerde para dolu bir cüzdan bulan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

a) Görevi ihmal
b) Görevi kötüye kullanma
c) Hırsızlık
d) Güveni kötüye kullanma
e) Hiçbiri
16. 5188 Sayılı Kanun uyarınca, valilikçe verilen özel güvenlik izninin süresi kaç yıldır?

a) 4
b) 5
c) 3
d) 6
e) Süresiz
17. 26.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlükten kaldırdığı, “Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun” kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir?

a) 2330
b) 2559
c) 2495
d) 4857
e) 5442
18. Özel güvenlik görevlileri görev alanı ve süresi içerisinde hangi işte çalıştırılmalıdır?

a) Koruma ve güvenlik hizmetlerinde
b) Bağlı bulundukları amirin vereceği her türlü işlerde
c) İşverenin vereceği her türlü işlerde
d) İşi yoğun olan birimlerde verilen işlerde
e) Hiçbiri
19. Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi durumda yetkilerini kullanamaz?

a) Görevli olduğu alan dışında
b) Valilikten çalışma izni ve kimlik kartı almadan
c) Görevli olduğu süre dışında
d) Üzerinde kimlik kartı olmadığı zaman
e) Hepsi
20. 5188 Sayılı Kanun uyarınca yapılması gereken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ne kadar süre içerisinde sonuçlandırılmalıdır?

a) 20 gün
b) İki ay
c) 15 gün
d) Bir ay
e) En kısa süre içerisinde
21. Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden değildir?

a) Yaya devriye
b) Psikolojik devriye
c) Atlı devriye
d) Motosikletli devriye
e) Kombine devriye
22. Aşağıdakilerden hangisi devriye personelinin teçhizatı içerisinde yer almaz?

a) Cop
b) Kelepçe
c) Radyo
d) Telsiz
e) El feneri
23. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç-gereç ve ekipmanlardandır?

a) X-Ray cihazı, metal ve kapı detektörü
b) Yangın söndürücüler
c) Kırtasiye malzemeleri
d) İlk yardım malzemeleri
e) Hepsi
24. Aşağıdakilerden hangisi not almada dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) Not alırken sık sık kalem değiştirilir
b) Alınan notlarda silinti veya kazıntı yapılmaz
c) Alınan notlarda kişisel yorum ve düşüncülere yer verilmez
d) Alınan notlar detaylı ve tarafsız olmalıdır
e) Bütün notlar el yazısı ile yazılır
25. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor çeşitlerinden değildir?

a) Sözlü rapor
b) Yazılı rapor
c) Kriminal rapor
d) Görsel rapor
e) Elektronik rapor
26. Aşağıdakilerden hangisi tutanakların ortak özelliklerinden değildir?

a) Tutanakta içeriği yansıtan bir başlık olur
b) Tutanağa konu olan olay yada işlemin öğreniliş şekli belirtilir
c) Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı yer ile ilgili adres bilgileri belirtilir
d) Tutanakta olayla ilgili iz ve delilerden bahsedilmez
e) Tutanaklarda şüpheli, tanık, müşteki-mağdurların açık kimlikleri yer alır
27. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

a) Olay tutanağı
b) Yakalama tutanağı
c) Tutuklama tutanağı
d) Arama tutanağı
e) Zapt etme tutanağı
28. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?

a) Başlık bölümü
b) Giriş bölümü
c) Gelişme bölümü
d) İspat bölümü
e) İmza bölümü
29. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı
b) Boyu
c) Görülebilir yara izleri
d) Psikolojik durumu
e) Yürüyüşü
30. Kontrol noktasındaki rutin bir güvenlik kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen şahıslardan hangisi kontrol edilemez?

a) Çocuklar
b) Yaşlı kimseler
c) Kurum çalışanları
d) Hasta ve fiziksel özürlü şahıslar
e) Hepsi kontrol edilebilir
31. Kontrol noktası görevlisi, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında,ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığı zaman ne yapmalıdır?

a) Silahın marka ve seri numarasını alıp şahsı serbest bırakır
b) Şahsın kimliği ile ilgili bilgileri alıp şahsı serbest bırakır
c) Ateşli silahı sökerek parçalarına ayırır ve şahsa iade eder
d) Şahsı ve silahı muhafaza altına alıp genel kolluğa haber verir
e) Ateşli silaha el koyarak şahsı serbest bırakır
32. Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıda belirtilen hangi uygulama yanlıştır?

a) Ziyaretçinin kimlik bilgileri alınıp kayda geçirilmelidir
b) Ziyaretçinin eşyaları kontrol edilmemelidir
c) Ziyaretçi kartı verilmelidir
d) Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi verilmelidir
e) Ziyaret edilecek kişiyle görüşülüp teyit alınmalıdır
33. Aşağıdakilerden hangisi bir nokta görevlisinin yapmaması gereken davranışlardandır?

a) Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemelidir
b) Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmelidir
c) Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına almalıdır
d) Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmelidir
e) Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefonlarını bilmelidir
34. Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki tutanaklardan hangisini düzenleyemez?

a) Üst arama tutanağı
b) Yakalama tutanağı
c) Teşhis tutanağı
d) Olay tespit tutanağı
e) Teslim ve tesellüm tutanağı
35. Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak yada tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere ne ad verilir?

a) Kontrol odası
b) Devriye noktası
c) Acil müdahale odası
d) Personel odası
e) Nokta
36. Herhangi bir olay veya iş sonucunda yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak tanzim edilmesine ne denir?

a) Not alma
b) Tutanak
c) İfade alma
d) Rapor
e) Özet çıkarma
37. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delil değildir?

a) Kan
b) Kıl
c) Atış artığı
d) Sperm
e) Dışkı
38. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunması hususunda görev alan ilk ekibin görevlerinden değildir?

a) Can ve mal güvenliğini sağlar
b) Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır
c) Olay yerindeki delilleri tespit eder ve delilleri toplama işlemine katılır
d) Olay yerine ilgisiz kimselerin girmesini engeller
e) Olayla ilgili tanıkları belirler
39. Maddi suç delillerinin muhafazası ne zaman başlar?

a) Suç sayılan olay meydana geldiği andan itibaren
b) Toplanıp ambalajlara konuldukları andan itibaren
c) Adli emanete teslim edildikten sonra
d) Olay yerindeki incelemeler bittikten sonra
e) Hiçbiri
40. Olay yerinin incelenmesini ve araştırmasını yapmak, delilleri tespit etmek, toplamak ve ilgili yerlere göndermek aşağıdaki ekiplerden hangisinin görevidir?

a) Asayiş ekibi
b) Karakol ekibi
c) Özel güvenlik ekibi
d) Olay yeri inceleme ekibi
e) Çevik kuvvet ekibi
41. Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisinin, olay yerinde yapmaması gerekenlerden birisidir?

a) Devam eden olaya müdahale etmek
b) Sanık ve tanıkları bir arada tutmak
c) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
d) Sanık ve tanıkları belirlemek
e) Olay yerini şeritle çevirmek
42. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılması doğru olan bir davranıştır?

a) Olay yerinin geniş hatlarıyla koruma altına alınması
b) İlgisiz kimselerin olay yerine girmesi
c) Güvenlik şeridinin ihmal edilmesi
d) Olay yerine bir şekilde girildiği halde bunun ilgili ekiplere bildirilmemesi
e) Olay yerinde bulunabilecek her şeyin delil olabileceğinin göz ardı edilmesi
43. Aşağıda belirtilenlerden hangisi olay yeri incelemesinin amaçlarından biri değildir?

a) Olayın tespiti
b) Olay yerinin tespiti
c) Sanığın yakalanması
d) Delilerin tespiti
e) Olay, olay yeri, olayın faili ve mağduru arasındaki ilişkiyi saptamak
44. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?

a) Meraklı kalabalık
b) Maktulun yakınları
c) Olay yeri inceleme uzmanları
d) Komşular ve esnaflar
e) Şüpheli şahsın yakınları
45. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli bomba paketi ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisinin yapması yanlış olan bir davranıştır?

a) Çevre güvenliğini almak
b) Şüpheli bomba paketini imha etmek
c) Gerektiğinde itfaiye ve ambulans çağırmak
d) Şüpheli bomba paketinin yerini değiştirmemek
e) Uzman ekip gelinceye kadar şüpheli bomba paketinin yanına kimseyi yaklaştırmamak
46. “Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere………….. denir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Patlama
b) Bomba
c) Kapsül
d) Fünye
e) Patlayıcı madde
47. “Patlayıcı maddelerin istenilen zamanda, istenilen ortamda ve istenilen şekilde patlamasını sağlamak amacıyla bir kısım unsurların bir araya getirilip birleştirilmesiyle hazırlanan düzeneklere…………….. denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Kapsül
b) Fitil
c) Bomba
d) Fünye
e) Patlayıcı madde
48. Aşağıdakilerden hangisi hassas patlayıcılardandır?

a) C-3
b) TNT
c) Kara barut
d) Nitro gliserin
e) RDX
49. Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?

a) Amaç birliği
b) Örgütlenme
c) Tesadüfen karşılaşma
d) Lider bulunması
e) Düşünce ve fikir birliği
50. Bir toplumu meydana getiren, ona etki eden, ondan etkilenen bireye / kişiye ne ad verilir?

a) Fert
b) Kalabalık
c) Grup
d) Topluluk
e) Hiçbiri
51. Tesadüfen bir araya gelmek, kanunlara saygılı olmak ve liderden yoksun olmak ne tür birlikteliğin özelliğidir?

a) Topluluk
b) Grup
c) Teşkilatlanma
d) Kalabalık
e) Yığın
52. Çalışan iş makinelerine bakan insanların eylemine uygun kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kızgın kalabalık
b) Seyirci kalabalık
c) Dinleyici kalabalık
d) Saldırgan kalabalık
e) Organize kalabalık
53. Aşağıdakilerden hangisi topluluk içerisindeki kişi tiplerindendir?

a) Atılganlar
b) Destekleyiciler
c) Tesir altında kalanlar
d) Provokatörler
e) Hepsi
54. Topluluğun teşkilatlandırması ve yönlendirilmesi aşağıda belirtilen usullerden hangisi ile yapılmaktadır?

a) Dışarıdan yöneterek
b) İçeriden yöneterek
c) Psikolojik etki gruplarıyla
d) Eylem gruplarıyla
e) Hepsi
55. Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık devresinde yapılan faaliyetlerdendir?

a) Liderleri etkilemesi
b) Grup mantığının hakim olmaya başlaması
c) Topluluğun büyümesi
d) Zorbalık hareketlerinin yayılması
e) Hepsi
56. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılamaz?

a) Konuşma yapmak
b) Dağılıyor görünüp tekrar toplanmak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı artırmak
e) Yaygın propaganda
57. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylar sırasında güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken bir davranıştır

a) Topluluk çoğalmadan zor kullanıp dağıtmak
b) Provokasyona gelmemek
c) İkna edici - inandırıcı- profesyonel olmak
d) Tarafsız olmak
e) Diyalog kurmak
58. Açık alanlardaki toplantı ve gösteri yürüyüşleri günün hangi zaman aralıkları arasında yapılabilir?

a) Güneşin doğuşu ile başlar ve batışı ile sona erer
b) Güneş doğmadan bir saat önce başlar ve gün batımı ile sona erer
c) Başlama saati yoktur, gün batışı ile sona erer
d) Güneşin doğuşunda başlayıp, batışından bir saat önce sona erer
e) Gece vakti de düzenlenebilir
59. Aşağıdakilerden hangisi terörizm faaliyetlerinin amaçlan arasında sayılamaz?

a) İntikam duygularını tatmin etmek
b) Seçimlere katılmak
c) Grev ve iş yavaşlatmak
d) Seçimleri etkilemek
e) Kamu oyuna, hükümetin güvenliği sağlayamadığını göstermek
60. Aşağıda belirtilen hangi halde meşru müdafaa kullanılamaz?

a) Saldırı hukuka uygun olmalıdır
b) Müdafaa saldırgana karşı kullanılmalıdır
c) Saldırı halen mevcut olmalıdır
d) Saldırı ile savunma arasında orantı olmalıdır
e) Saldırı hukuka aykırı olmalıdır
61. Aşağıdakilerden hangisi saldırı nedenleri arasında sayılamaz?

a) Kişisel sebepler
b) Biçimsel sebepler
c) İdeolojik sebepler
d) Devrimci ve siyasal sebepler
e) Ekonomik sebepler
62. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin görevlerinden değildir?

a) Korunan kişiyi küçük düşürücü hareketlerden korumak
b) Korunan kişiyi rahatsız edenlerden korumak
c) Korunun kişinin şahsi eşyalarını taşımak
d) Korunun kişiye küfredilmesini, hakarete uğramasını ve elbisesinin kirlenmesini önleyecek tavır sergilemek
e) Korunan kişiye gelebilecek her türlü tehlikeyi engellemek
63. Saldırının planlanmasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

a) Sayıca ve silahça üstünlük
b) Hedefin sakatlanması
c) Ateş etme menzili
d) Yüksek bir mevki
e) Saldın mevkiinde daha önceden hazır bulunmak
64. Aşağıdakilerden hangisi korumanın temel prensiplerinden değildir?

a) Korunan kişinin küçük düşürücü ve gülünç duruma düşürülmesi engellenmeli
b) Korunan kişinin çalışmaları engellenmemeli
c) Korunan kişinin hareketleri kısıtlanmamalı
d) Korunan kişi her türlü tehdit ve tehlikeden uzak tutulmalı
e) Korunan kişinin günlük çalışmalarına engel olunmalı
65. Aşağıdakilerden hangisi takip araç şoförünün yapmaması gereken davranışlardandır?

a) Makam aracının her zaman önünde gitmeli
b) Aracını iyi tanımalı
c) Aracı her an hareket ettirmeye hazır olmalı
d) Haberleşme cihazını açık tutmalı
e) Koruma amir yardımcısının talimatlarını yerine getirmeli
66. Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?

a) Saldırının planlanması
b) Kaçış
c) Hedefle konuşma
d) Hedef seçimi
e) İstihbarat toplama
67. Aşağıdakilerden hangisi öncü ekiplerin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

a) Seyahat esnasında uygun ekipman, elemanlar ve alternatif yolları belirler
b) Bölgenin ve mevkiin keşfini yapar
c) Güzergâhta boğma noktalarını kullanır
d) Hava durumuna göre değişen şartları belirler
e) Güvenlikle ilgili tüm oluşumları kapsayan rapor hazırlar
68. İnsanın kendi içinde bir takım mesajlar üretmesi ve iç gözlem yapması hangi iletişim türüdür?

a) Ast-üst iletişimi
b) Kitle iletişimi
c) Örgüt içi iletişim
d) Rasgele iletişim
e) Kişi içi iletişim
69. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden değildir?

a) Kitle iletişimi
b) Kişi içi iletişim
c) Örgüt içi iletişim
d) Duygusal iletişim
e) Kişiler arası iletişim
70. Bir insanın, kendisini başkasının yerine koyarak, onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ne ad verilir?

a) Eleştiri
b) Empati
c) Önyargı
d) Stres
e) Duygu
71. Bina veya tesiste meydana gelebilecek bir yangın veya doğal afette müdahale amacıyla oluşturulabilecek ekip aşağıdakilerden hangisidir?

a) Söndürme ekibi
b) İlk yardım ekibi
c) Koruma ekibi
d) Kurtarma ekibi
e) Hepsi
72. Normal yatağında akmakta olan suyun muhtelif nedenlerle artarak, doğal yada yapay yatağından taşması sonucu oluşan tehlikeye ne ad verilir?

a) Tsunami
b) Çığ
c) Toprak kayması
d) Tornado
e) Sel
73. Kontrolden çıkmış yanma olayına ne ad verilir?

a) Patlama
b) Yangın
c) Isı
d) Duman
e) Ateş
74. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?

a) Isı
b) Hararet
c) Yanma
d) Halon
e) Ateş
75. Çok katlı bir binada yangın veya sarsıntı gibi acil durumlarda tahliye esnasında hangi yol izlenmelidir?

a) Normal genel merdiven kullanılmalıdır
b) Yangın merdiveni kullanılmalıdır
c) Asansör kullanılmalıdır
d) Çatıya çıkılmalıdır
e) Hiçbiri
76. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden değildir?

a) Köpük
b) Kum
c) Su
d) LPG
e) Kuru kimyevi toz
77. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden değildir?

a) Sabotaj
b) Kazalar
c) Bilgisizlik
d) Güvenlik
e) İhmal ve dikkatsizlik
78. Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir?

a) Elektrik yangınları
b) Baca yangınları
c) Akaryakıt yangınları
d) Orman yangınları
e) Paratoner yangınları
79. Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında aşağıdakilerden hangisini yapar?

a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar
b) Kurum yetkililerini ve çalışanlarını uyarır
c) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir
d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar
e) Hepsi
80. Acil sağlık yardımı ile ilgili olarak aranması gereken Hızır acil servisinin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?

a) 110
b) 112
c) 155
d) 156
e) 154
81. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Birinci derece yanık güneş yanığıdır
b) Yanığa salça sürülmez
c) Yanan hasta mikrop kapabilir
d) Yanan bölgeye su tutulur
e) Hiçbiri
82. Nabız nedir?

a) Damarların kasılma ve gevşemesidir
b) Kalp atımının periferdeki damarlardan hissedilmesidir
c) Atardamarların dolmasıdır
d) Kalp basıncının periferden değerlendirilmesidir
e) Toplar damarların dolmasıdır
83. Elektrik yanıklarında olay yerinde öncelikli yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik enerjisi kesilmelidir
b) Hasta/yaralıya hemen müdahale edilmelidir
c) Hasta/yaralıya su ile müdahale edilmelidir
d) Hasta/yaralıdan demir bir çubukla elektrik teması kesilmelidir
e) Hasta/yaralının şoka girmesi engellenir
84. Boyun kırığı şüphesi olan yaralıya ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Acilen hastaneye götürülmeli
b) Kucaklayarak taşınmalı
c) Kol ve bacaklarından tutularak taşınmalı
d) Boyunluk takılmalı
e) Sedye ile taşınmalı
85. “Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijen gelmemesi sonucu ortaya çıkan duruma, ……………..denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Şok
b) Havale
c) Epilepsi
d) Kriz
e) Koma
86. “Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması, kopması ile sonuçlanan olaylara….. denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Yanık
b) Burkulma
c) Kırık
d) Çıkık
e) Kanama
87. Aşağıda belirtilen durumların hangisinde bulunan kişilere kalp masajı uygulanır?

a) Çarpıntısı olana
b) Şoka girene
c) Kalbi durana
d) Kalp hastasına
e) Kalbi delik olana
88. Aşağıdakilerden hangisi açık kanamadır?

a) Beyin kanaması
b) Mide kanaması
c) Dalak yırtılması
d) El bileği kesiği
e) Bağırsak delinmesi
89. Aşağıdakilerden hangisi yılan zehirlenmelerinde uygulanacak ilk yardım müdahalesinden değildir?

a) Yaşamsal bulgular izlenir
b) Isırılan yere soğuk tatbik edilir
c) Hasta sakinleştirilip dinlenmesi sağlanır
d) Yara su ile yıkanır
e) Isırılan yer kalp seviyesinden yukarda tutulur
90. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ilk yardım ve acil müdahale arasındaki fark doğru olarak verilmiştir?

a) İlk yardım acil tedavi ünitelerinde yapılırken, acil tedavi olay yerinde yapılır
b) İlk yardım bu konuda eğitim almış herkesin yapabileceği bir müdahale iken, acil tedavi bu konuda ehliyetli kişiler tarafından yapılır
c) İlk yardım gerekli tıbbi donanımla yapılırken, acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilecek malzemeler kullanılarak yapılır
d) İlk yardım hayat kurtarıcı bir müdahale değil iken, acil tedavi hayat kurtarıcı bir müdahaledir
e) İlk yardım ve acil müdahale arasında fark yoktur
91. Aşağıdakilerden hangisi boğulma sebeplerinden birisi değildir?

a) Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kayması
b) Elektrik çarpması
c) Nefes borusuna sıvı dolması
d) Nefes borusuna yabancı cisim kaçması
e) Asılma
92. Uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiğimiz bir kişiye karşı aşağıdakilerden hangisini uygulamamalıyız?

a) Paniğe kapılmadan sakin bir şekilde konuşmaya çalışmalıyız
b) Aşırı tepkili olmadan, dostça davranmalıyız
c) Onu korumak ve bu alışkanlığından kurtarmak istediğimizi anlatmalıyız
d) Suçlayıcı kelimeler kullanarak kişinin uyuşturucu kullandığını itiraf ettirmeliyiz
e) Konu ile ilgili olarak derhal uzman birinden yardım istemeliyiz
93. Yasa dışı uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin, uyuşturucu maddeyi gizleme metotları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vücut üzerinde mahrem bölgelerde
b) Araçların gizli bölmelerinde
c) Özellikli yapılmış çanta ve bavulların gizli bölmelerinde
d) Sigara paketleri, kibrit kutuları veya cüzdan içerisinde
e) Hepsi
94. Uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin Ülkemizde tedavi görebileceği ve bu konuda profesyonel hizmet veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sağlık ocağı
b) AMATEM
c) Acil servis
d) Dahiliye polikliniği
e) Kardiyoloji polikliniği
95. El detektörlerinin kullanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Arama amacı dışında kullanılmamalıdır
b) Islak zemine bırakılmamalıdır
c) Metal zemine bırakılmamalıdır
d) İnsanın baş kısmına tutulmamalıdır
e) Hepsi
96. Detektörler, aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde kullanılmaz?

a) Hava akımı olan yerlerde
b) Soğuk hava deposunda
c) Kazan daireleri, buhar çıkan yerlerde
d) Rutubetli yerlerde
e) Hepsi
97. Aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir?

a) Biyometrik cihazlar
b) Kartlı sistemler
c) Kapı tipi metal detektörleri
d) Turnike geçiş sistemleri
e) Bariyerler
98. Dozimetre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Elektronik sistem ve cihaz kullanan personelin maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterir
b) Kişilerin üzerinde metal olup olmadığını bildiren bir cihazdır
c) Kullanan kişiyi radyasyona karşı korur
d) Kapı tipi metal detektöründen kaç kişinin geçtiğini gösteren bir aygıttır
e) Hiçbiri
99. Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanıldığından “BOMBA” kelimesinin doğru bildirimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bolu - Manisa - Bolu - Ordu - Ankara
b) Manisa - Ordu - Bolu - Ankara - Bolu
c) Bolu - Ordu - Manisa - Bolu - Ankara
d) Bolu.- Ankara - Manisa - Bolu- Ordu
e) Bolu - Ordu - Manisa - Bolu - Ordu
100. Aşağıda belirtilenlerden hangisi ilk ekip olabilir?

a) ÖGG
b) Trafik ekibi
c) Asayiş ekibi
d) Karakol ekibi
e) Hepsi
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...