Özel Güvenlik Sınavı Test 24


1. Patlayıcı maddeler aşağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit edilebilir?

a) Kapı tipi metal detektörü
b) X-ray cihazı
c) PIR dedektörü
d) CCD kamera
e) İyonizasyon duman detektörü
2. Birden fazla kamera görüntüsünü tek tek, atlamalı veya dörde bölünmüş şekilde gösteren cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

a) Multiplexer quad cihazı
b) Matriks anahtarlama cihazı
c) Elektronik fokuslu lens
d) Menu kontrollü LCD monitör
e) Dome tipi CCD kamera
3. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda kısa mesafede süratli taşıma tekniklerinden değildir?

a) Kucakta taşıma
b) İlkyardımcının omzundan destek alma
c) Sırtta taşıma
d) Köprü tekniği
e) Omuzda taşıma ( İtfaiyeci yöntemi)
4. Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır ?

a) Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır
b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır
c) Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır
d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır
5. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?

a) Karşımızdaki kişiye saygı duymak
b) Terbiyeli ve nazik olmak
c) Empati
d) Duygusal davranmak
e) Hepsi
6. Aşağıdakilerden hangisi, empatik iletişim kurmanın unsurlarından değildir?

a) Karşıdaki kişiyi yerine göre eleştirme ve yargılama
b) Kendisini karşıdakinin yerine koyma
c) Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru algılama
d) Olaylara karşıdakinin bakış açısıyla bakma
e) Karşıdaki kişinin anlaşıldığını karşı tarafa iletme
7. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin yer alması eşkâl tarifinde önem taşımaz?

a) Göz rengi
b) Kilo ve boy
c) Cinsiyet
d) Yuvarlak ifadeler
e) Yüz şekli
8. Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmanın içerik kurallarından biri değildir?

a) Raporlar sade dilli ve okunaklı olmalıdır
b) Devam eden bir durum varsa raporda belirtilmelidir
c) Hukuki ve mesleki ifadelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir
d) Raporda görülen bütün ayrıntılı bilgilere yer verilmelidir
e) Raporda olaylar belirli bir mantık içerisinde yer ve zaman sıralaması gözetilerek yazılmalıdır
9. Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?

a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Gözlerini açmada zorlanma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Aşırı göz kırpma
e) Hepsi
10. Aşağıdakilerden hangileri zor kullanmanın unsurlarıdır?
I Sebepsiz olma
II Dengeli olma
III Zorunlu olma
IV Yasaya uygun olma
V Kuvvetli olma

a) Yalnız IV
b) I-II-III
c) II-III-IV
d) III-IV-V
e) Hepsi
11. Aşağıdakilerden hangisi terörizmin ana hedeflerindendir?

a) Mevcut sosyal gerilimin arttırılması
b) Doğan otorite boşluğu ile hedeflenen siyasal düzenin kurulması
c) Devlet otoritesinin sarsılması
d) Devlet kurumlarının işlemez hale getirilmesi
e) Hepsi
12. Korumayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Göreve ilişkin her türlü alternatif plan ve teçhizat önceden hazırlanır.
b) Esnek olmalı önemli kişinin resmi görevini engellememeli
c) Koruma görevi devamlılık arz etmeli
d) Koruma elemanı ceketini iliklemeli önemli kişinin çantasını taşımalı saygıda kusur etmemeli
e) Silah kullanmayı son çare olarak görmeli
13. Suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Önleme görevini yerine getirmiştir
b) 5188 sayılı Yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır
c) Haksız arama suçunu işlemiştir
d) Üzeri aranan, şikâyetçi değilse sorun yoktur
e) Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir
14. Hangi durumda işlenen fiilden dolayı faile ceza verilir?

a) Meşru savunma ve zorunluluk halinde
b) Muhakkak bir tehlikeden başkasını kurtarmak zorunluluğu ile
c) Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile
d) Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde defetme halinde
e) Hiçbiri
15. Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanması hali aşağıdakilerden neyi ifade eder?

a) El koyma
b) Zor kullanma
c) Yakalama
d) Arama
e) Hiçbiri
16. Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?

a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için
17. Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür
18. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
19. Maddenin alınmamasından dolayı; sıkıntı, sinirlilik, baş ağrısı, unutkanlık, kalp atışlarında azalma vb. şeklinde kendini gösteren durumun adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bağımlılık
b) Yoksunluk
c) Doz aşımı
d) Tolerans artışı
e) Sahte iyi oluş hali
20. ________ şahısların üst aramalarında kesin bilgi almak amacıyla üretilmiş ve radyolojik ışın türü tarama yapan bir cihazdır.

a) Body Scanner
b) EDS
c) Tomografik sistem
d) Narkotik tanıma sistemi
e) Patlayıcı tanıma sistemi
21. Tek tek personel giriş çıkışını düzenleyen ve raporlayan geçiş sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) CCTV
b) CACS
c) Turnike/PDKS
d) PIR
e) Hiçbiri
22. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak
23. Şoktaki yaralıya hangisi yapılmaz?

a) Kanama durdurulur
b) Hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilir
c) İmkân varsa oksijen verilir
d) Ayaklar aşağıda tutulur
e) Ağızdan herhangi bir şey verilmez
24. Aşağıdakilerden hangisi iletişime engel faktörlerdendir?

a) Güvensizlik
b) Yabancılaşma
c) İlgisizlik
d) Duyarsızlık
e) Hepsi
25. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma
26. Özel güvenlik görevlisinin üst aramasını kimin denetiminde yapacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi en doğru ifadedir?

a) Özel kolluğun denetiminde
b) Jandarmanın denetiminde
c) Genel kolluğun denetiminde
d) Polisin denetiminde
e) Güvenlik amirinin denetiminde
27. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içerisinde işveren tarafından valiliğe bildirilir?

a) 10 gün
b) 20 gün
c) 30 gün
d) 15 gün
e) 25 gün
28. Tutanağın adli soruşturma safhasında hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?

a) 3
b) 4
c) 2
d) 5
e) 1
29. Özel güvenlik görevlisi hangisinde güzergâh boyu görevli sayılır?

a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya takibinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi
30. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?

a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
b) Her zaman aynı oranda atılmalıdır
c) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır
d) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir
e) Hepsi
31. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri
32. Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?

a) Sağında
b) Solunda
c) Önünde
d) Arkasında
e) Silahı kullandığı eliyle ilgili olarak arka sağ veya solunda
33. Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile bitirenlere özel güvenlik görevlisi olarak kaç yıl süreli ve kim tarafından çalışma izni verilir?

a) Özel güvenlik şirketince 5 yıl süreli
b) İl özel güvenlik şubesince 5 yıl süreli
c) Özel güvenlik amirince 3 yıl süreli
d) Valilikçe 5 yıl süreli
e) Adli makamlarca 1 yıl süreli
34. ‘Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurmaları ve özel güvenlik hizmeti verme ve almalarında mütekabiliyet esası aranır.’ hükmünde geçen mütekabiliyet sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Karşılıklılık ilkesini
b) Genel hükümleri
c) Paris Şartını
d) Örf ve adetleri
e) Kopenhag kriterlerini
35. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bir kimsede aranan şartlardan biri değildir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
c) 18 yaşını doldurmuş olmak
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
36. ‘Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak’ aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?

a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar
37. Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Kusturulur
b) Yoğurt yedirilir
c) Tuzlu su içirilir
d) Açık havaya çıkarılır
e) Limonlu su içirilir
38. Uyuşturucu maddeler kullanıldığında insan vücudunda en çok hangi organ etkilenir?

a) Kalp
b) Omurilik
c) Sinir sistemi
d) Beyin
e) Hiçbiri
39. Hareketli kameraların özelliklerinden olan Tilt & Pan ne anlam ifade etmektedir?

a) Yakınlaştırma- yoğunlaşma
b) Sağa, sola - aşağı yukarı
c) Kamera seçme
d) Uzaklaşma
e) Yoğunlaşma
40. X-Ray cihazında bulunan siyah-beyaz ve renkli monitörler ne işe yarar?

a) Hi-Pen yapmaya
b) Pseudo yapmaya
c) Darker yapmaya
d) Yoğunluk taraması ve organik inorganik ayrım yapmaya
e) Hiçbiri
41. Hasta/yaralının ilk değerlendirmesinde, ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

a) Bilinç durumu
b) Solunum
c) Solunum yolu açıklığı
d) Dolaşım
e) Yaraları
42. İlkyardımın ABC‟si aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak
b) Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak
c) Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek
d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek
e) Hepsi
43. Avrupa kupa maçlarında üstün başarılar gösteren bir takım, antrenman maçlarında zayıf takımlara bile yenilebilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

a) Farklı güdülenme düzeyleriyle
b) Güdülenmenin toplumsal kökenli olmasıyla
c) Kişilerin her zaman başarılı olmasıyla
d) Başarısızlığın olağan sayılmasıyla
e) Başarılı olmanın çok çalışmaya dayanmasıyla
44. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

a) Empatide kişiyle beraber acı çeker ya da seviniriz
b) Sempatide düşünceler önemlidir
c) Aralarında hiçbir fark yoktur
d) Empatide anlamak, sempatide ise hak vermek ön plandadır
e) Empati de duygular önemli değildir
45. Özel güvenlik görevlileri arama neticesinde suç unsuru eşyaya rastlarlarsa ne yapması gerekir?

a) Eşyayı bir müddet bekletir
b) Eşyayı sahibine geri verir
c) Eşyayı emanete alarak kolluk kuvvetlerine bildirir
d) Eşyayı imha eder
e) Eşyayı görmemezlikten gelir
46. Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?

a) 12
b) 15
c) 18
d) 19
e) 20
47. Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır
b) Yakalama sebebi belirtilir
c) Elde edilen delillerden bahsedilir
d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir
e) Hepsi
48. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye _______ denir.

a) Kalabalık
b) Parti
c) Grup
d) Topluluk
e) Dernek
49. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede genel prensiplerden değildir?

a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Saldırganlık
e) Caydırıcılık
50. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylardaki eylem biçimlerindendir?

a) Hakaret
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı arttırmak
e) Hepsi
51. Aşağıdakilerden hangisi VİP‟in güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler
b) Yol çalışmaları
c) Silinmiş veya değiştirilmiş plakalar
d) Arıza yapmış araçlar
e) Hepsi
52. Korunan kişiye yönelik saldırı olması halinde korunan kişi hangi yöne doğru uzaklaştırılmalıdır?

a) Saldırının olduğu istikamete
b) Saldırı anında olduğu yerde kalır, güvenliği sağlanmaya çalışılır
c) Herhangi bir yön önemli değildir
d) Saldırının tam ters istikametinde hızla uzaklaştırılır
e) Korunan kişinin belirlediği yöne doğru uzaklaştırılır
53. Özel güvenlik görevlisinin suçüstü yakaladığı kişilerle ilgili yapacağı işlem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

a) Yakalanan kişiyi derhal savcılığa teslim eder
b) Yakalanan kişinin adli sicil bilgilerini tespit eder
c) Yakalanan kişiyi 24 saat gözetim altına alır
d) Yakalanan kişiyi kolluğa teslim eder
e) Yakalanan kişiyi hâkime çıkarır
54. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?

a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi
e) Hepsi
55. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerinden biridir?

a) Güvenliğini sağladığı alanlara girenleri detektörle arama
b) Görev alanlarında haklarında yakalama kararı bulunanları yakalama
c) Buluntu eşyayı emanete alma
d) Olay yerinde delilleri koruma
e) Hepsi
56. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?

a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta/yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi
57. Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?

a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı
58. X-Ray cihazının hareketli kısmına ne denir?

a) Motor ve bant kısmı
b) Konveyor
c) Motion dedektör
d) Yürüyen aksam
e) Hareketli aksam
59. X -RAY cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?

a) 75 cm
b) 90 cm
c) 110 cm
d) 50 cm
e) Fark etmez
60. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişiye yapılacak ilkyardım şekillerinden hangisi yanlıştır?

a) Nefes alması sağlanır
b) Varsa gözler vantilatöre karşı tutulur
c) Kontak lens var ise hemen çıkarılır
d) Deriye temas varsa bol su ile yıkanır
e) Gözlere el ile ovmak suretiyle masaj yapılır
61. Kedi köpek ısırıklarında ısırılan bölgeye ilk yardım nasıl olmalıdır?

a) Isırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır
b) Tentürdiyot ile temizlenmelidir
c) Sıcak kompres uygulanmalıdır
d) Soğuk ıslak gaz bezi örtülmelidir
e) Hiçbiri
62. İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?

a) Konuşanı rahatlatın
b) Zaman tanıyın
c) Yargılayın
d) Soru sorun
e) Söylenenlere ilgi gösterin
63. Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun ______ dir

a) İnisiyatif kullanmasıdır
b) Cesaretidir
c) Gösterişidir
d) Tecrübesidir
e) Profesyonelliğidir
64. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?

a) Suç işlenmesini önlemek
b) Şüphelileri yakalamak
c) İhtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyeti sağlamak
e) Hepsi
65. Copla etkisiz hale getirilmek istenilen kişinin nerelerine vuruş yapılır?

a) Yüzüne
b) Kafasına
c) Kasık bölgesine
d) Bel bölgesine
e) Bacak ve kollarına
66. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır
67. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı
b) Görülebilir yara izleri
c) Boyu
d) Psikolojik durumu
e) Cinsiyeti
68. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak, gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanlara ne ad verilir?

a) Vatandaş
b) Teşkilat
c) Komite
d) Şirket
e) Kalabalık
69. Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı yapmak kanunlarca serbest bırakılmıştır?

a) Kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde
b) Mabetlerde
c) Genel yollar ile parklarda
d) Valilikçe izin alınmış meydanlarda
e) T.B.M.M. de
70. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara _____ denir.

a) Kontrol noktaları
b) Yerleşme noktaları
c) Boğma noktaları
d) Gözetleme noktaları
e) Buluşma noktaları
71. Aşağıdakilerden hangisi araca binerken yapılması gereken kurallardan değildir?

a) Bina girişine mümkün olduğu kadar yaklaştırılmalıdır
b) VIP’in aracı, çıkışın tam karşısında olmalıdır
c) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir
d) Araçlar çalışır durumda olmalıdır
e) Araçlar önemli kişi ile birlikte binilecek yere getirilmelidir
72. Özel güvenlik şirketlerinin faaliyette bulunmasına izin vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
b) İçişleri Bakanlığı
c) Vali
d) Özel Güvenlik Komisyonu
e) Genelkurmay Başkanlığı
73. Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı göz dikkate alınarak, güvenlik hizmetinde bulunacak personelin azami sayısını belirlemeye kim yetkilidir?

a) Vali
b) İçişleri Bakanlığı
c) Özel Güvenlik Komisyonu
d) Emniyet
e) Jandarma
74. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

a) Alıkoyma
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Amirin emrine muhalefet
75. Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?

a) Adli zapt etme
b) El koyma
c) Mülkiyet hakkını ihlal
d) Önleme yakalaması
e) Hepsi
76. Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

a) Benzin
b) Mazot
c) Gaz yağı
d) Karpit
e) Fuel Oil
77. Görev yapılan bölgede terk edilmiş bir eşya (paket, çanta v.b.) görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi/hangileri yapılmalıdır?
I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır
II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir
III-Çevresi emniyete alınır
IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir
V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir

a) II
b) II, III
c) III, V
d) IV, V
e) I,II, III
78. Soluk yolu yabancı cisim ile tıkanan bir yetişkin kişide aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Suni solunum yapılır
b) Göğsüne basınç uygulanır
c) Göğüs kemiği alt ucu ile göbek çukuru arasına basınç uygulanır
d) Kalp masajı ve suni solunum yapılır
e) Su içirilir
79. Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?

a) Nezaketten dinleme
b) Savunmada dinleme
c) Yaltaklanmacı dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme
80. Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Huzur ve güven ortamını sağlama hizmetidir
b) Toplumu sindirme suretiyle suçların önlenmesi hizmetidir
c) Mal, can ve ırza karşı koruma hizmetidir
d) Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir
e) Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir
81. Aşağıdaki yerlerden hangisi ÖGG’nin görev alanı değildir?

a) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi esnasında gidilen yer
b) ÖGG’nin korumakla sorumlu olduğu alan
c) ÖGG’nin görev yeri ile evi arasındaki güzergah
d) Nakil görevi yapan ÖGG’nin görev yeri ile naklin yapılacağı yer arası güzergah
e) Konser vb. yerlerde görev yapılan durumlarda konser alanı
82. 5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri
83. Maçlarda hakemi koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Sağa destekli hat düzeni
d) Sola destekli hat düzeni
e) Çember düzeni
84. ‘Koruma şekilleri korunan kişinin ________ göre belirlenmektedir.’ Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Yaşına göre
b) Medeni durumuna göre
c) Çocuk sayısına göre
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa göre
85. Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması yapabilir?

a) Kapalı alanlarda
b) Meskenlerde ve müştemilatlarda
c) Konser ve spor müsabakalarında
d) İş yerlerinde
e) Hiçbiri
86. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?

a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi
87. Delillerin faydaları aşağıdakilerden hangisidir?

a) İşlenmiş bir suçu ispat eder
b) Olay yeri-fail-mağdur ilişkisini ortaya koyar
c) Sanığın suçsuzluğunu ispat eder
d) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
e) Hepsi
88. Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara karşı işlenen suçüstü hallerinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?

a) Mağdur şikâyetçi değilse şüpheliyi salıvermeli
b) Mağdur şikâyetçi ise şüpheliyi yakalamalı
c) Şikâyete bakmaksızın şüpheliyi yakalamalı
d) Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli
e) Hiçbiri
89. Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

a) Kişinin dokunulmazlığı
b) Özel hayatın gizliliği
c) Hak arama hürriyeti
d) Konut hakkı
e) Kişi hürriyeti ve güvenliği
90. ‘Hukuka aykırı arama _______ ve ele geçirilenler ____________’.

a) geçerlidir - delil olur
b) hakim onayına sunulur - delil olur
c) tekrarlanır - hayır kurumuna verilir
d) suçtur - muhakemede kullanılamaz
e) adli aramadır delildir
91. Birinci derece yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir?

a) Oluşan su dolu kesecikler patlatılmalıdır
b) Soğuk suya tutulmalıdır
c) Yoğurt sürülmelidir
d) Ağrı kesici verilmelidir
e) Hepsi
92. Nabız en sık hangi bölgeden alınır?

a) Şah damarı
b) Kalp
c) Kasık
d) Bilek dış yüzü
e) Koltuk altı
93. Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?

a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı
94. Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Stres
b) Motivasyon
c) Empati
d) İletişim
e) Gürültü
95. 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir2. Uyarı gecikmeden verilmelidir3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdırEleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?

a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi
96. ÖGG aşağıdakilerden hangisinde silahsız görev yapar?

a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) İçkili yerlerde
d) Spor müsabakalarında
e) Hepsi
97. İlk ekip olay yerine ulaştığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

a) Basına bilgi verir
b) Güvenlik ve sağlık tedbirlerini alır
c) Olayın faillerini yakalar
d) Sanık ve tanıkları belirler
e) Olay yerini koruma altına alır
98. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

a) Kimlik
b) Tanımlama
c) Eşkâl
d) Fiziki özellik
e) Farklılık
99. Ülkemizde haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Jandarma Genel Komutanlığı
c) Milli Güvenlik Kurulu
d) Toprak Mahsulleri Ofisi
e) Hepsi
100. Aşağıdakilerden hangisi topluluğa karşı yapılacak müdahalenin amaçlarından biri değildir?

a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan kişileri Savcılığa sevk etmek
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...