Özel Güvenlik Sınavı Test 23


1. İletişimde yansıma nedir?

a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır
b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır
c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını belirtmesidir
d) Kaynağın alıcıya gönderdiği mesajlardır
e) Kaynağın mesajlarının elektronik bir ortamda görüntülenmesidir
2. Aşağıdakilerden hangisi geçiş kontrol kartlarının kullanım amaçlarından değildir?

a) Zaman bazında kayıtların tutulması
b) Binada bulunan kişilerin belirlenmesi
c) Manyetik alandan etkilenmemesi
d) Çalışanların takip edilmesi
e) Giriş çıkışların yetkilendirilmesi
3. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde ayırt edici özelliklerden biri değildir?

a) Saç kesimi
b) Dış giyim
c) Sakatlık, topallık
d) Suçun şekli
e) Yüzde belirgin iz veya leke
4. Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

a) Kalbi düzensiz çalışanlara
b) Normal solunum faaliyeti yapanlara
c) Yarım saat önce solunumu durmuş olanlara
d) Kalp hastalarına
e) 4-6 dakika önce solunumu durmuş olanlara
5. Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri - fail - mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale _________ denir.

a) Bulgu
b) Delil
c) Belge
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil
6. Koruma yapan personel üç kişi ise koruma personelinin gözetleme sahası kaç derecedir?

a) 90
b) 120
c) 360
d) 130
e) 180
7. Anayasamız madde 17/3 ’te; ‘kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz’ diyerek neyi güvence altına almıştır?

a) Kişi dokunulmazlığını
b) Kişi hürriyetini
c) Kişi bağımsızlığını
d) Kişi ayrıcalığını
e) Kişi masumiyetini
8. Algıda seçicilik nedir?

a) Kişinin ilgilendiği konularla ilgili mesajları seçmesidir
b) Kişinin işine geldiği gibi cevap vermesidir
c) Kişinin seçimlerinin doğruluğunu herkese kabul ettirmeye çalışmasıdır
d) Kişinin sadece birkaç kişiyle görüşmesidir
e) Hiçbiri
9. CCTV sisteminin açılımı nedir?

a) Kapalı devre video sistemi
b) Kapalı devre emniyet sistemi
c) Kapalı devre kartlı geçiş
d) Açık devre televizyon sistemi
e) Kapalı devre televizyon sistemi
10. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?

a) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
b) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
c) Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek
d) İyileşmeyi kolaylaştırmak
e) Hasta/yaralının ilaçlarını uygulamak
11. Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki tutanaklardan hangisini düzenleyemez?

a) Üst arama tutanağı
b) Yakalama tutanağı
c) Yüzleştirme tutanağı
d) Buluntu eşya tutanağı
e) Teslim ve tesellüm tutanağı
12. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türlerden değildir?

a) Tesadüfî kalabalık
b) Saldırgan kalabalık
c) Düzensiz kalabalık
d) İlgiye dayanan kalabalık
e) Seyirci kalabalık
13. Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?

a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması
14. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri incelemesinin amacıdır?

a) Suçu aydınlatmak
b) Delilden sanığa gitmek
c) Olay yeri- fail- mağdur arasındaki ilişkiyi ortaya koymak
d) Adli olay olup olmadığını tespit etmek
e) Hepsi
15. Empati nedir?

a) Kişinin karşıdaki kişiden nefret etmesidir
b) Kişinin karşıdaki kişiye onu çok sevdiğini söylemesidir
c) Kişinin karşıdaki kişi gibi hissetmesidir
d) Kişinin karşıdaki kişinin yerine kendisini koyarak onun düşünce ve duygularını doğru anlamasıdır
e) Hiçbiri
16. Özel güvenlik görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

a) 18 yaşını doldurmuş olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Kamu haklarından yasaklı olmamak
d) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak
e) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
17. Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcı X-RAY cihazında hangi renkler ile tespit edilebilir?

a) Mavi renkte
b) Turuncu ve tonları renginde
c) Mor renkte
d) Fosforik yeşil renkte
e) Hiçbiri
18. Devriye hizmetlerinde en az kaç kişi olmalıdır?

a) 2
b) 1
c) 4
d) 3
e) 5
19. Acil tedavi nedir?

a) Acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir
b) Sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar yapılan ilaçsız müdahalelerdir
c) Durumun kötüye gitmesini engellemek amacıyla, tıbbi araç gereç aranmaksızın yapılan müdahalelerdir
d) Hayat kurtarmak için, tıbbi araç gerek aranmaksızın yapılan müdahalelerdir
e) Hiçbiri
20. Kullanılan uyuşturucu madde miktarının giderek arttırılmasına ne denir?

a) Birikim
b) İhtiyaç
c) Bağımlılık
d) Tolerans
e) Tedavi
21. Yaya koruma esnasında saat 09.00 istikametinden saldırı gelmesinde koruma personelinin korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?

a) 06.00
b) 09.00
c) 12.00
d) 18.00
e) 03.00
22. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
23. İyi bir dinleyici;

a) Karşısındaki konuşurken onu dinlediğini belli eder
b) Başka şeylerle ilgilenir
c) Sürekli telefonla konuşur
d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar
e) Hiçbiri
24. Aşağıdakilerden hangisi koruma hizmetlerinin özelliklerinden değildir?

a) Koruma hizmetleri gündüzleri yapılmalıdır
b) Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz yapılmalıdır
c) Koruma önlemleri bir bütün olarak ele alınmalıdır
d) Koruma hizmetlerini gerektiğinde yerel güvenlik güçleri ile koordineli olarak yapılmalıdır
e) Koruma hizmetleri yerine getirilirken rutin davranış alışkanlıklardan kaçınılmalıdır
25. Omurga yaralanmasının en büyük zararı nedir?

a) Kanama
b) Kusma
c) Uyuşma
d) Felç
e) Şok
26. Kartlı geçiş sistemi genelde nerelerde kullanılır?

a) Büyük alışveriş merkezi girişlerinde
b) Banka giriş kapılarında
c) Okullarda
d) Fabrika giriş kapılarında
e) Otellerde
27. Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Belediye zabıtası - Polis
b) Polis - Sahil Güvenlik Teşkilatı- Jandarma
c) Gümrük Muhafaza - Polis - Jandarma
d) Orman Muhafaza - Sahil Güvenlik Teşkilatı - Polis
e) Hepsi
28. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği küme hangisidir?

a) Grup
b) Takım
c) Nikâh töreni
d) Kalabalık
e) Topluluk
29. Patlaması bir harekete bağlı anahtar sistemlerde ne yapılırsa bomba patlayabilir?

a) Açınca
b) Sallayınca
c) Yerinden kaldırınca
d) Üzerine ışık tutunca
e) Hepsi
30. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal olaya ne denir?

a) Yangın
b) Yanma
c) Alev
d) Duman
e) Kor
31. ÖGG kimlik kartını ne şekilde taşımalıdır?

a) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılmalıdır
b) Günün her saati cebinde bulunmalıdır
c) Cüzdan içerisinde istendiğinde gösterebilecek şekilde taşınmalıdır
d) Sadece genel kolluk kimlik sorabilir
e) Hepsi
32. Göz bebeklerinin büyümesi _______ küçülmesi ise _______ gösterir. Boşluklara en uygun kelimeleri bulunuz.

a) hastalığı / sağlığı
b) büyüklüğü / küçüklüğü
c) ilgiyi / ilgisizliği
d) heyecanı / karamsarlığı
e) heyecanı / ilgiyi
33. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı
b) Cinsiyeti
c) Görülebilir yara izleri
d) Psikolojik durumu
e) Boyu
34. Aşağıdakilerden hangisi ‘Hayat Kurtarma Zinciri’ ne ait değildir?

a) Olay yerine intikal
b) Sağlık kuruluşuna haber verme
c) Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği
d) Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
e) Hastane acil servisleri
35. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet sayılmaz ?

a) Deprem
b) Tsunami
c) Yangın
d) Yağmur
e) Kuraklık
36. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?

a) 4857 Sayılı İş Kanunu
b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
37. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?

a) Okul
b) Televizyon
c) İnternet
d) Gazete
e) Radyo
38. Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine ait bir unsur değildir?

a) Lens
b) Turnike
c) Monitör
d) Kamera
e) Multiplexer
39. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?

a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi
40. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin özelliklerinden değildir?

a) Caydırıcı olma
b) Diyalog kurma
c) İnisiyatif kullanma
d) İkna edici ve inandırıcı olma
e) Provokasyon özelliği taşıma
41. Kapı detektörlerinin sağlıklı çalışabilmesi için personel detektörden kaç metre ara ile geçirilmelidir?

a) Kontrol edilecek kişiler 1 m. ara ile geçirilmelidir
b) Kontrol edilecek kişiler 2 m. ara ile geçirilmelidir
c) Kontrol edilecek kişiler 50 cm. ara ile geçirilmelidir
d) Kontrol edilecek kişiler 3 m. ara ile geçirilmelidir
e) Kontrol edilecek kişiler mesafe bırakılmaksızın geçirilmelidir
42. Kemik bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

a) Hafif yaralanma
b) Yanık
c) Donma
d) Kırık
e) Çıkık
43. Yakın koruma görevlileri vasfına aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?

a) Kurallarını bilmelidir
b) Süratli olmalıdır
c) Ketum olmalıdır
d) Heyecanlı olmalıdır
e) Protokolü bilmelidir
44. Aşağıdakilerden hangisi delillerinin özelliklerinden değildir?

a) Kanunlara uygun olmalı
b) Kanunlara aykırı olmalı
c) Olayı temsil edici olmalı
d) Gerçekçi olmalı
e) Mantıklı olmalı
45. Aşağıdakilerden hangisi mektup bombanın özelliklerinden değildir?

a) Normal mektuplara göre daha ağırdır
b) Üzerine gereğinden daha fazla pul yapıştırılmıştır
c) Zarf üzerinde yağ ve kir lekeleri olabilir
d) Mektubun ağırlığı ya da ebatları dengesiz olabilir
e) Mektubun rengi beyazdır
46. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı yaptığı aramadır?

a) Makul bir şüphe yokken yapılan arama
b) Suç işlendikten sonra makul şüphe durumunda yapılan arama
c) Kuruma ait malların kurum dışına çıkarılmasına dair emarelerin bulunması durumunda yapılan arama
d) Yakalanan şüphelinin aranması
e) Hiçbiri
47. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yollarından değildir?

a) Problemlerin kökenine inmek
b) Kotalar ve ulaşılamaz hedefler koymak
c) Yenilikçi çözümler üretmek
d) Acil durumlarla rasyonel ve yapıcı bir şekilde başa çıkabilmek
e) Kararları hızlı ve etkin bir biçimde almak
48. Çıkıklar nerede oluşur?

a) Kafatası eklemlerinde
b) Hareketli eklem yerlerinde
c) Sabit eklem yerlerinde
d) Düz kemiklerde
e) Eklem bağlarında
49. Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?

a) CMK ‘nın ilgili maddesine göre yakalama
b) Olay yerindeki delilleri toplama
c) Şüpheli görülen birine kimlik sorma
d) Gerektiğinde zor kullanma
e) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
50. İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?

a) Kalıtım
b) Davranış
c) Hareket
d) Uyarılma
e) Bilinç
51. Uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin ülkemizde tedavi görebileceği ve bu konuda profesyonel hizmet veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ana Sağlık Merkezi
b) Kardiyoloji polikliniği
c) Acil servis
d) Dâhiliye polikliniği
e) AMATEM
52. Cop ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Saldırı silahıdır
b) Savunma silahıdır
c) Psikolojik etkisi yoktur
d) Psikolojik etkisi vardır
e) Görevli ile gösterici arasında bir uzantıdır
53. Hamile bayan süsü verilmiş canlı bomba eylemcisinde ne tür özellikler vardır?

a) Omuzları öne eğik vaziyettedir
b) Eli yüzü şişkince değildir
c) Üzerinde panik, korku, stres ve tedirginlik vardır
d) Gözleriyle güvenlik güçlerini ve hedefini takip eder
e) Hepsi
54. Hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?

a) Kimlik sorma
b) Kimlik tespiti
c) Arama
d) El koyma
e) Yakalama
55. Aşağıdakilerden hangisi bir problem çözme yolu değildir?

a) Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak
b) Yenilikçi çözümler üretmek
c) Farklı alternatifler içinde en doğru ve en etkin seçimi yapmak
d) Kararı hızlı ve etkin bir şekilde almak
e) Problemin nedenini anlamaya çalışmak
56. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

a) Kamera ile
b) Kartlı okuyucu ile
c) X-Ray cihazı ile
d) CCTV ile
e) Kapı tipi detektörle
57. Suç işlendikten sonra yapılan arama ne tür aramadır?

a) Adli arama
b) Önleyici arama
c) Genel arama
d) Özel arama
e) Hepsi
58. İletişimde kullanılan en etkili iletişim kanalı hangisidir?

a) Beden dili
b) Sözcükler
c) Ses tonu
d) Düzgün giyim
e) Teknolojiyi kullanma
59. Aşağıdakilerden hangisi X-Ray cihazının kullanım amacıdır?

a) Geçiş yapan kişilerin el bagajlarının kontrolünü yapmak
b) Kişilerin üzerindeki metali tespit etmek
c) Kişilerin fotoğrafını çekmek
d) Geçiş yapan kişilerin manyetik kartını okutarak geçiş yapmasını sağlamak
e) Kimlik tespiti yapmak
60. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC’sinde yer almaz?

a) Havayolu açıklığının değerlendirilmesi
b) Solunum değerlendirilmesi (Bak-dinle-hisset)
c) Dolaşımın değerlendirilmesi
d) Suni solunum
e) Hiçbiri
61. Kokain aşağıdakilerden hangisinden elde edilir?

a) Haşhaştan
b) Koka bitkisinin yapraklarından
c) Afyon sakızından
d) Morfinden
e) Eroinden
62. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?

a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Yerleşim noktaları
d) Kontrol noktaları
e) Gezi alanı
63. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden değildir?

a) Koruma önlemlerinin alınmaması
b) Bacalar
c) Bilgisizlik
d) İhmal ve dikkatsizlik
e) Sönmemiş piknik ateşleri
64. ‘Hukuka aykırı arama ________ ve ele geçirilenler _________’.

a) geçerlidir - delil olur
b) tekrarlanır - hayır kurumuna verilir
c) suçtur - muhakemede kullanılamaz
d) hakim onayına sunulur - delil olur
e) adli aramadır - delildir
65. İş yaşamında iletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?

a) Ebeveyn / Yetişkin
b) Ebeveyn / Çocuk
c) Yetişkin / Yetişkin
d) Yetişkin / Çocuk
e) Ebeveyn / Ebeveyn
66. Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade yanlıştır?

a) Güvenlik raporu hazırlamak
b) Bölgenin, görev yerinin ve güzergâhın incelemesini yapmak
c) Yetkili ve ilgililerin telefon numaralarını almak
d) Alternatif güzergâhlar oluşturmak
e) Bölgenin alt yapı planlarını incelemek
67. İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?

a) Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek (ABC)
b) Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek
c) Hasta/yaralıya hareket ettirmeden müdahale etmek
d) Hasta/yaralının en uygun yöntemle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak
e) Hepsi
68. Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin görevi değildir?

a) Olaya müdahale eder
b) Olay yerine şerit çekerek koruma altına alır
c) Olayı ilgili yerlere bildirir
d) Mevcut maddi delilleri tespit ederek gelen olay yeri inceleme ekibine teslim eder
e) Olayın taraflarını tespit eder
69. Örgüt içinde en fazla rastlanılan çatışmalar __________ ve __________ çatışmalardır.

a) Rol çatışmaları / ast üst ilişkileri
b) Otorite hiyerarşisi / ortak amaç
c) Örgüt / iş bölümü
d) İnsan faaliyetleri / koordinasyon
e) Amir / algılama
70. Zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır
b) İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır
c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır
d) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma, toplanmayı önleme, suçluyu yakalama olmalıdır
e) Ekiplerin düzeni bozulmamalıdır
71. Önemli kişi aracının özellikleri ve donanımı için aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

a) Motoru güçlü ve hızlı olmalıdır
b) Araç ülkenin yol ve hava şartlarına uygun olmalıdır
c) Çarpışmalara karşı dayanıklı olmalıdır
d) Mümkünse zırhlı olmalıdır
e) Yakıt tasarrufu sağlamalıdır
72. Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?

a) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak
b) Olay yerindeki hasta/yaralı sayısını belirlemek
c) Olay yerindeki hasta/yaralı türlerini belirlemek
d) Yapılacak müdahaleleri planlamak
e) Hepsi
73. Pan-Tilt ne için kullanılır?

a) Hareket algılamak için kullanılır
b) Kartlı geçiş için kullanılır
c) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılır
d) Birden fazla kameradan gelen görüntüyü bir monitörde birleştirmek için kullanılır
e) Görüntüyü netleştirmek için kullanılır
74. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir?

a) Halojenli hidrokarbonlar
b) Karbondioksit
c) Kuru kimyevi toz
d) Oksijen
e) Su
75. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?

a) Başlık
b) Metin
c) İmza
d) Tarih ve saat
e) Talep
76. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?

a) Gözaltına almak
b) Suç işleyen kişiyi yakalamak
c) Delilleri muhafaza etmek
d) Kimlik sormak
e) Tabii afetlerde yardım istenmesi halinde işyeri ve konutlara girme
77. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanımına iten sebeplerden değildir?

a) Anne-babanın ayrı oluşu
b) Kişisel problemler
c) Arkadaş çevresi
d) Merak
e) Ucuz olması
78. Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin kullanım alanlarından değildir?

a) Bir bina ve şahsı korumak
b) İki grubu birbirinden ayırmak
c) Yol kapaması yapmak
d) Topluluğu belirli bir bölgeden çıkarmak
e) Kalabalığı bölmek
79. Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindeki metal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayan cihazlara ne ad verilir?

a) Metal detektörler
b) Hareket detektörleri
c) Mikro dalga hareket detektörleri
d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü
e) X- Ray cihazı
80. Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları kim tarafından verilir?

a) Valilik
b) Bakanlık
c) Özel güvenlik eğitim merkezi
d) Ticaret odası
e) İl Emniyet Müdürlüğü
81. Üzerinde silah bulunan kişi ÖGG’nin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?

a) İmzalamadığı tutanağa yazılır
b) Zorla imzalatılır
c) İmzalayacağı yeni bir tutanak hazırlanır
d) Cezası artırılır
e) Tutuklanır
82. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukta eylemi başlatma yöntemlerinden değildir?

a) Yaygın propaganda yapmak
b) Konuşma yapmak
c) Heyecanı artırmak
d) Eyleme geçiş
e) Kaçış ve dağılma
83. Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınırlar?

a) Başa darbe sonucu kulaktan kanaması olanlar
b) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar
c) Kusan hastalar
d) Göğüs yarası olanlar
e) Omurga kırığı olanlar
84. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılır?

a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi
85. Göz yaşartıcı gazların yayılma yolları hangisi değildir?

a) Yanma ile yayılma
b) Patlama ile yayılma
c) Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma
d) Buharlaşma ile yayılma
e) Hepsi
86. Alıcının mesajı alıp, yorumlayıp değerlendirerek kaynağa yanıt vermesine ne denir?

a) Ortam
b) Kanal
c) İletişim
d) Geribildirim
e) Hiçbiri
87. Aşağıdakilerden hangisi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?

a) Araçlar çalışır vaziyette olmalı
b) Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalı
c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalı
d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmeli
e) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmeli
88. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına
89. Olay yerinin incelenmesi, delillerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve belgelenmesi, aşağıdaki ekiplerden hangisinin görevleri içerisinde yer alır?

a) İlk ekibin
b) Soruşturma ekibinin
c) Olay yeri inceleme ekibinin
d) Uzman ekibin
e) Bütün ekiplerin
90. Suç oluştuktan sonra suçla ilgili yapılan aramaya ne ad verilir?

a) Adli arama
b) Önleme araması
c) İdari arama
d) Konutlarda arama
e) Hepsi
91. Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?

a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Mahkemeler
d) Akıl hastaneleri
e) Görev yeri ve güzergâhı
92. En tehlikeli kanama aşağıdakilerden hangisidir?

a) Atardamar kanaması
b) Toplardamar kanaması
c) Yaranın büyüklüğüne göre değişir
d) Yerine göre her biri diğerinden daha tehlikelidir
e) Kılcal damar kanaması
93. Şüpheli bir araçta nelere dikkat etmeliyiz?

a) Kapılarında zorlama izi olup olmadığına
b) İçerisinde paket vb. malzemelerin olup olmadığına
c) Etrafında veya içerisinde kablo ve bant parçaları olup olmadığına
d) Tekerlek üzerinde bir şey olup olmadığına
e) Hepsi
94. Suç öncesi yapılan her türlü aramaya ne ad verilir?

a) Adli arama
b) İdari arama
c) Kolluk tarafından yapılan arama
d) Önleme araması
e) Hepsi
95. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

a) Empatide anlama, sempatide ise hak verme ön plandadır
b) Empati de duygular önemli değildir
c) Sempatide düşünceler önemlidir
d) Aralarında hiçbir fark yoktur
e) Empati yandaş olmaktır
96. Birden fazla kişinin yaralandığı kazalarda, ambulansla taşımada ilk öncelik aşağıdaki yaralılardan hangisinindir?

a) Yürüyebilenler
b) Bağıranlar
c) Yaşam belirtisi olmayanlar
d) Solunum güçlüğü olanlar
e) Kırık ve çıkık yarası bulunanlar
97. Aşağıdakilerden hangisi copun özelliklerinden değildir?

a) Savunmada kullanılan bir dürtme silahıdır
b) Acı vermesi dolayısıyla psikolojik etkisi vardır
c) Öldürücü silahlardandır
d) Kolun uzantısı olarak kullanılır
e) Hepsi
98. Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Vali yardımcısı
b) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
c) İl milli eğitim müdürlüğü temsilcisi
d) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
e) Ticaret odası temsilcisi
99. Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Zanlının suçsuzluğunu ispat eder
e) Hepsi
100. Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?

a) Emanete alma
b) El koyma
c) Müsadere
d) Muhafaza altına alma
e) Koruma altına alma
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...