Özel Güvenlik Sınavı Test 19


1. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir?

a) Kaynak
b) Alıcı
c) Kanal
d) İletişim
e) Geri bildirim (Feed Back)
2. El tipi metal dedektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?

a) Erkek görevli tarafından - Eteğe sürtülerek
b) Bayan görevli tarafında - Etek üzerinden
c) Erkek görevli tarafından - Etek üzerinden
d) Bayan görevli tarafından - 50 cm mesafeden
e) Bayan görevli tarafından - 15 cm mesafeden
3. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

a) Grup
b) Toplum
c) Millet
d) Örgüt
e) Dernek
4. Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanar dağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılara ne ad verilir?

a) Sel
b) Fırtına
c) Deprem
d) Tayfun
e) Teknolojik afet
5. Aşağıdakilerden hangisi patlamanın etkilerinden değildir?

a) Isı etkisi
b) Basınç etkisi
c) Gaz etkisi
d) Hava etkisi
e) Parça etkisi
6. Aşağıdakilerden hangisi yanığın ciddiyetini belirtmez?

a) Hastanın yaşı
b) Yanığın yaygınlığı
c) Yanığın derinliği
d) Deri tabakasının ince olması
e) Enfeksiyon riski
7. Açık alan ve saha aramalarında nelere dikkat edilir?

a) Yeni ekilmiş, sürülmüş, toprağı kabarmış yerlere
b) Suni bitki örtüsü, yeni kazılmış yerlere
c) Su kanalları, havuzlara
d) Çukur ve tümseklere
e) Hepsi
8. Aşağıda belirtilen durumlarda hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?

a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere suç işlenmesi
e) Hepsi
9. Toplumsal olaylarda topluluğu bölmek ve dağıtmak, grup liderlerini tahliye etmek için uygulanan düzen hangisidir?

a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Çember düzeni
d) Kıskaç düzeni
e) Karmaşık düzen
10. Aşağıdakilerden hangisi teröristlerin saldırı safhaları arasında yer almaz?

a) Psikolojik nedenler
b) Hedef seçme
c) Saldırının planlanması
d) Kaçış
e) Saldırının gerçekleşmesi
11. Bomba ihbarını alan her personel ihbarı hangi acil telefona bildirmelidir?

a) 115 nolu telefona bildirmelidir
b) 155 nolu telefona bildirmelidir
c) 117 nolu telefona bildirmelidir
d) 120 nolu telefona bildirmelidir
e) 112 nolu telefona bildirmelidir
12. Delillerin faydaları aşağıdakilerden hangisidir?

a) İşlenmiş bir suçu ispat eder
b) Olay yeri-fail-mağdur ilişkisini ortaya koyar
c) Sanığın suçsuzluğunu ispat eder
d) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
e) Hepsi
13. Aşağıdakilerden hangisi yoksunluk belirtisi değildir?

a) Uykuya dalma güçlüğü
b) Gerginlik
c) Konsantrasyon güçlüğü
d) El titremesi
e) Kulak çınlaması
14. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel Güvenlik Görevlisi hangi suçuş işlemiştir?

a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
15. İnsanların bilgi-sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları sürece ne ad verilir?

a) İletişim
b) Sözlü İletişim
c) Kodlama
d) Kaynak
e) Sözsüz İletişim
16. Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindeki metal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayan cihazlara ne ad verilir?

a) Metal detektörler
b) Hareket detektörleri
c) Mikro dalga hareket detektörleri
d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü
e) X- Ray cihazı
17. İnsan vücudunun bir uzvunu, özel yapılmış bir okuyucu tarafından dijital dile çeviren ve daha sonra karşılaştırma yoluyla aynı uzvu tanıyabilen ya da reddeden sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kartlı geçiş kontrol sistemi
b) X-Ray cihazı
c) Biometrik system
d) Turnike geçiş sistemi
e) CCTV sistemi
18. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevlerindendir?

a) Önleyici görevler
b) Adli görevler
c) Koruyucu görevler
d) Yardım görevleri
e) Hepsi
19. İlkyardımcının öncelikli amaçların-dan olmayan hangisidir?

a) Hayati tehlikeleri ortadan kaldırmak
b) Oluşan yaraların iyileştirilmesine yardımcı olmak
c) H/Y nın genel durumunun daha da bozulmasına engel olmak
d) Yaşamsal fonksiyonların sürdürül-mesini sağlamak
e) İyileşmenin kolaylaşmasını sağlamak
20. Vücut sıvıları hangi tür delildir?

a) Biyolojik delil
b) Kimyasal delil
c) Fiziksel delil
d) İzler
e) Kalıntı ve buluntu
21. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir?

a) Yaygın propaganda yapmak
b) Konuşma yapmak
c) Heyecanı artırmak
d) Eyleme geçiş
e) Hepsi
22. Hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar hangi koruma çemberinde bulunur?

a) İç çember
b) Orta çember
c) Dış çember
d) Ara çember
e) Kenar çember
23. Özel güvenlik görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

a) 18 yaşını doldurmuş olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Kamu haklarında yasaklı olmamak
d) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak
e) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
24. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir?

a) Halojenli hidrokarbonlar
b) Karbondioksit
c) Oksijen
d) Kuru kimyevi toz
e) Su
25. ‘Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hakim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler’ tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma
26. Özel Güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Vali yardımcısı
b) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
c) İl milli eğitim müdürlüğü temsilcisi
d) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
e) Ticaret odası temsilcisi
27. Meydana gelen bir suçun aydınlatılmasına ve suç sanıklarının tespitine yarayan her türlü ispat vasıtalarına ______ denir. Cümlesinde nokta yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Bulgu
b) Delil
c) Kayıp
d) Sanık
e) Şüpheli
28. Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz etkilerinden değildir?

a) Beden sağlığı üzerinde önemli zararlı etkileri vardır
b) İş performansını düşürür
c) Bazı durumlarda kendimizi iyi hissetmemizi sağlar
d) Kısır döngü yaratır
e) Sorunlarla başa çıkmamızı zorlaştırır.
29. Şok pozisyonu vermenin temel amacı nedir?

a) Sakinleştirmek
b) Kanamaların basınç azalması nedeniyle durmasını sağlamak
c) Solunumu rahatlatmak
d) Pasif olarak beynin dolaşımını arttırmak
e) Ağrıyı azaltmak
30. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemi değildir?

a) CCTV
b) Beton bariyerler
c) El detektörler
d) Mektup kontrol cihazları
e) Kapalı devre görüntüleme sistemleri
31. ÖGG kimlik kartını ne şekilde taşımalıdır?

a) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılmalıdır
b) Günün her saati cebinde bulunmalıdır
c) Cüzdan içerisinde istendiğinde gösterebilecek şekilde taşımalıdır
d) Sadece genel kolluk kimlik sorabilir
e) Hepsi
32. Hangisi uyuşturucu madde kullanımında dışa yansımaya başlayan ve çevrenin dikkatinden kaçmayacak psikolojik belirtilerden değildir?

a) Çalışma gücünde azalma
b) Tedirginlik içinde yaşamak
c) Toplumdan uzaklaşma
d) Çabuk kızmak
e) Neşeli ve anlayışlı olma
33. Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (El konulan) eşya kime teslim edilir?

a) Valiliğe
b) Adliyeye (C.Savcılığına)
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa
34. Hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?

a) Kimlik sorma
b) Kimlik tespiti
c) Arama
d) El koyma
e) Yakalama
35. Aşağıdakilerden hangisi stres kaynaklarından değildir?

a) Motivasyon
b) Rol belirsizliği
c) Kişiler arası çatışma
d) Aşırı sorumluluk yüklemesi
e) Yoğun iş gücü
36. 5188 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitimini veren kuruluşlar hangi makam tarafından denetlenir?

a) Cumhuriyet savcısı ve hakimler
b) MEB ve milli eğitim müdürlükleri
c) Emniyet müdürlüğü
d) Jandarma komutanlığı
e) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
37. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

a) Korkular
b) Ön kabuller
c) Duyarsızlık
d) Empati
e) Kararsızlık
38. İlkyardımın ABC’si aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak
b) Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak
c) Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek
d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek
e) Hepsi
39. Yangın anında hangi tahliye sisteminin kullanılması tehlikelidir?

a) Yangın merdiveni
b) Genel merdiven
c) Asansör
d) Yangın kapıları
e) Hepsi
40. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukların en çok rastlanan eylem biçimlerinden değildir?

a) Hakaret
b) Yazılı sözlü gereçlerle tahrik
c) Bazı maddelerin atılması
d) Topluluk liderlerinin güvenlik kuvvetleriyle görüşmesi
e) Eşya tahribi ve yağma
41. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?

a) Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır
b) Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır
c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır
d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir
e) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir
42. Hangisi yangın sebeplerindendir?

a) Sabotaj
b) Kazalar
c) Koruyucu önlemlerin alınmaması
d) İhmal
e) Hepsi
43. Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

a) Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır
b) Koruma araç ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır
c) Koruma 24 saat sürekli olmamalıdır
d) Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmamalıdır
e) Hiçbiri
44. Fabrikasyon patlayıcı maddelerden olan C-3, C-4 ve TNT _______ sınıfında değerlendirilir.

a) Yüksek güçlü patlayıcı madde
b) Düşük güçlü patlayıcı madde
c) Orta güçlü patlayıcı madde
d) Nispi şiddeti az patlayıcı madde
e) Güçlü patlayıcı madde değildir
45. Solunum durunca öncelikle aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

a) Kalp atışı hızlanır
b) Beyin kansız kalır
c) Kandaki oksijen oranı düşer
d) Kandaki oksijen oranı artar
e) Vücut sıcaklığı yükselir
46. Olayın işleniş tarzı, mağdur ve suç sanıklarının ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne ad verilir?

a) Olay yeri
b) Suç yeri
c) Eylem yeri
d) Olayın başladığı aktif bölge
e) Olayın bittiği yer
47. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına
48. Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telafuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. Aşağıdakilerden hangisinde FENNİ isminin doğru telafuzu bulunmaktadır?

a) Fatsa,İstanbul,Niğde, Edirne, Niğde
b) Fatsa,Edirne,Niğde, İstanbul, Niğde
c) Fatsa,Niğde,Edirne,Niğde, İstanbul
d) Fatsa, Edirne, Niğde, Niğde, İstanbul
e) Fatsa,Niğde,Niğde, Edirne,İstanbul
49. Eşkâl tespitine yarayan ve değiştirilmesi zor olan özellik hangisidir?

a) Saç şekil ve rengi
b) Kaş yapısı
c) Belirgin vücut ve uzuv sakatlıkları
d) Burun yapısı
e) Hiçbiri
50. EDS (Explosive Detectîon System) sistemi ne işe yarar?

a) Duman algılayıcı sistemdir
b) Patlayıcı maddelerin taramasında kullanılan ‘patlayıcı tarama sistemi’ dir
c) Gaz detektörü olarak kullanılır
d) Bir çeşit alarm sistemidir
e) Hiçbiri
51. Doğal gaz kaçağı anında hangi hareket tarzı yanlıştır?

a) Vanayı kapatmak
b) Ortamı havalandırmak
c) Kapıyı açmak
d) Elektrik düğmesini kapatmak
e) Gaz tahliye oluncaya kadar beklemek
52. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerindendir?

a) Gözü yaşartır, gözbebeklerini etkiler
b) Öksürme ve mide bulantısı yapar
c) Sinüsleri etkiler, ağız ve burun salgıları artar
d) Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma olur
e) Hepsi
53. Hareketli kameraların özelliklerin olan Tilt & Pan ne anlam ifade etmektedir?

a) Yakınlaştırma- yoğunlaşma
b) Sağa, sola - aşağı yukarı
c) Kamera seçme
d) Uzaklaşma
e) Yoğunlaşma
54. Ne söylediğimizden daha önemlisi nasıl söylediğimizdir cümlesi, iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme
55. ‘Hukuka aykırı arama ________ ve ele geçirilenler ________ ’çümlesinde ki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?

a) Geçerlidir - delil olur
b) Tekrarlanır - hayır kurumuna verilir
c) Suçtur - muhakemede kullanılamaz
d) Hakim onayına sunulur - delil olur
e) Adli aramadır - delildir
56. Özel güvenlik görevlisi aşağıdaki hallerden hangisinde konuta girebilir?

a) Görev alanındaki sitede gece bir şüpheliyi suçüstü takip ederken
b) Görev alanındaki sitede gündüz kaçan bir şüpheliyi yakalamak için
c) Görev alanındaki sitede çıkan bir yangına müdahale için
d) Görev alanındaki sitede tatile giden ailelerin eşyalarını kontrol için
e) Görev alanındaki sitede geceyi rahat geçirmek için
57. İletişim sürecinin öğelerinden biride ‘kanal’dır. Bir iletişimde kanal olabilecek unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sınıfta bulunan öğrenciler
b) Konu sonunda yapılan yazılı yoklamalar
c) Öğretmenin kullandığı araç gereç
d) Dersi anlatan öğretmen
e) Öğretmenin anlattığı konu
58. Aşağıdakilerden hangisi beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybıdır?

a) Koma
b) Şok
c) Bayılma
d) Havale
e) Sara krizi
59. Suç işlendikten sonra yapılan arama ne tür aramadır?

a) Adli arama
b) Önleyici arama
c) Genel arama
d) Özel arama
e) Hepsi
60. Aşağıdaki yerlerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

a) Kamuya açık olmayan özel işyerlerinde
b) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında
c) Toplu taşıma araçlarında
d) Halkın topluca bulunduğu yerlerde
e) Umuma açık yerlerde
61. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunması ile ilgili ilk müdahale ekibinin görevlerinden değildir?

a) Delillerin bozulmaması ve değiştiril-memesi için gerekli tedbirleri almak
b) Olay yerinde bulunan iz ve delillerin fotoğrafları çekilir
c) Olay yerinde bulunan seyirci toplulu-ğunu uzaklaştırır
d) Yaralılar varsa ilk müdahalesi yapılıp hastaneye sevki sağlanır
e) Gerekli tedbirleri aldıktan sonra, soruşturma ve olay yeri inceleme ekibinin gelmesi beklenir
62. Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla kişide ortaya çıkan durum nedir?

a) Stres
b) Özgüvensizlik
c) Beklentisizlik
d) Yalnızlık
e) Engelleyici ortam
63. Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?

a) 9
b) b)12
c) c)6
d) d)3
e) e)8
64. Yaya ve motorize olarak değişik iş yeri, konut ve arazilerin periyodik kontrollerini yapmak suretiyle yapılan güvenlik hizmetlerine ne ad verilir?

a) Koruma
b) Araştırma
c) Danışmanlık
d) Devriye
e) Nöbetçi
65. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin düzenlediği tutanak çeşitlerinden değildir?

a) Olay tutanağı
b) Yakalama tutanağı
c) Tutuklama tutanağı
d) Arama tutanağı
e) Zapt etme tutanağı
66. Aşağıdakilerden hangisi Ö.G.G’nin üst araması yaparken dikkat edeceği hususlardan değildir?

a) Aydınlatması yetersiz yerlerde arama yapılmamalıdır
b) Üst araması yapılırken insan onuru ile bağdaşmayacak davranışlarda bulunmamalıdır
c) Arama yapan personel diğer görevli tarafından korunmalıdır
d) Aramanın ne amaçla yapıldığı arama-ya başlamadan önce belirtilmelidir
e) Aramada bayan erkek ayrımı yapılmadan aranmalıdır
67. Kimyasal maddelerle olan yanıklarda yapılması gereken ilkyardım hangisidir?

a) Yanık yeri oksijenli su ile yıkanır
b) Yanık yeri tentürdiyotlu pamukla kapatılır
c) Bol su ile yıkanır
d) Üzerine diş macunu sürülür
e) Hepsi
68. Kanamanın ciddiyeti aşağıdakiler-den hangisine bağlı değildir?

a) Kanamanın hızına
b) Vücutta kanın aktığı bölgeye
c) Kan grubuna
d) Kanama miktarına
e) Kişinin fiziksel durumu ve yaşına
69. Toplu düzenler arasında aşağıdaki-lerden hangisi yoktur?

a) Çember düzeni
b) Kama düzeni
c) Hat düzeni
d) Karma düzen
e) Hiçbiri
70. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?

a) Değişmez
b) Tasnif edilemez
c) Değiştirilemez
d) Benzemez
e) Benzetilemez
71. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ______ denir.

a) Kontrol noktaları
b) Yerleşme noktaları
c) Boğma noktaları
d) Gözetleme noktaları
e) Buluşma noktaları
72. Olay yeri incelemesinde hangisi yanlıştır?

a) Cesede ait kimlik bilgileri öğrenilir
b) Olay yerinde iz ve deliller belirlenir
c) Suçun aydınlatılması için acele tedbirler alınır
d) Ceset hemen olay yerinden kaldırılır
e) C.Savcısının olay yerine gelmesi beklenir
73. Özel güvenlik görevlisinin emanete aldığı eşyayı sahibine veya kolluk kuvvetine teslim ederken tanzim ettiği tutanağa ne ad verilir?

a) Olay tespit tutanağı
b) Buluntu eşya tutanağı
c) Üst arama tutanağı
d) Teslim tesellüm tutanağı
e) Müracaat tutanağı
74. ‘Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine ______ denir.’

a) İfade alma
b) Tutanak
c) Not alma
d) Özet çıkarma
e) Rapor yazma
75. Şüphelinin üzerinde bulduğu ve taşıması yasak olan bıçağı alan ve işlem yapmadan şüpheliyi de bırakan ÖGG hangi suçu işlemiştir?

a) Görevi terk
b) Zimmet
c) Görevi kötüye kullanma
d) Hırsızlık
e) Rüşvet
76. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişiye yapılacak ilkyardım şekillerinden hangisi yanlıştır?

a) Nefes alması sağlanır
b) Varsa gözler vantilatöre karşı tutulur
c) Kontak lens var ise hemen çıkarılır
d) Deriye temas varsa bol su ile yıkanır
e) Gözlere el ile ovmak suretiyle masaj yapılır
77. İntihar saldırılarında saldırganın tespitinde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

a) Hamile görüntülü kadınlara
b) Sinirli ve heyecanlı tavır gösterenlere
c) Şüpheli davranışlar içerisinde olanlara
d) Saldırganın yaş durumuna
e) Giyimleri ve fiziki görünümleri farklı olanlara
78. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından biri değildir?

a) Metal detektörler
b) X-ray cihazı
c) Alarm sistemi
d) Kameralı cep telefonu
e) Patlayıcı buhar detektörü
79. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullanamayacağı yetkilerdendir?

a) Olay yerini muhafaza etmek
b) Kimlik sormak
c) Şüpheliyi yakalamak
d) Parmak izi almak
e) Yangın ve su baskınında konutlara girmek
80. Aşağıdakilerin hangisi ilkyardım-cının bilmesi gereken vücudu oluşturan sistemlerdendir?

a) Hareket sistemi
b) Dolaşım sistemi
c) Solunum sistemi
d) Sinir sistemi
e) Hepsi
81. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin güneş gözlüğü kullanmasının nedenleri arasında yer alır?

a) Koruma personeline artistik bir görü-nüm verir
b) Göz sağlığı bakımından faydalı olduğu için
c) Gelenek olduğu için
d) Güneş ışıklarından korunmak için
e) Göz hareketlerini gizlediğinden daha iyi bir gözetleme yapabilmek için
82. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişim türüne bir örnektir?

a) Kişinin gördüğü bir rüya sonucu bir kuruma bağışta bulunması
b) Gazetedeki bir haber üzerine bir kişinin tavuk eti yememesi
c) Akşam yemeğinde ailenin kendi arasında yaptığı konuşmalar
d) Bir okuldaki müdürün, memurdan resmi yazılara cevap vermesini istemesi
e) Uzun bir süre sonra karşılaşan iki asker arkadaşın aralarında yaptığı özlem dolu konuşmalar
83. TV, gazete, reklam panoları v.b. araçlar hangi tür iletişimde kullanılır?

a) Kişilerarası iletişim
b) Kişi-içi iletişim
c) c)Aile iletişimi
d) Kitle iletişimi
e) Hiçbiri
84. Havada küçük zerreler halinde kalan ve buharlaşmayan katı ya da sıvı haldeki göz yaşartıcı maddelere ne ad verilir?

a) Sinir gazı
b) Aerosol
c) Biber gazı
d) Gözyaşartıcı gaz
e) Biyolojik gaz
85. Sınıfta ders anlatan bir öğretmen iletişimin hangi öğesini oluşturmaktadır?

a) Dönüt
b) Kaynak
c) Kanal
d) Mesaj
e) Alıcı
86. Özel güvenlik görevlilerinin hangi durumda çalışma izni iptal edilmez?

a) Kimlik kartını başkasına kullandırma
b) Grev yasağına uymama
c) Silahı kanuna aykırı kullanma
d) Kimlik kartını kaybetme
e) Hiçbiri
87. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde özel güvenlik izni verme yetkisi kime tanınmıştır?

a) Komisyon kararı ile vali
b) Vali
c) Özel güvenlik şirketi
d) Özel güvenlik komisyonu
e) Özel güvenlik kurumu
88. Aşağıdakilerden hangisi hava yolunun tam tıkanma belirtilerinden değildir?

a) Nefes alamaz
b) Öksürür
c) Acı çeker, ellerini boynuna götürür
d) Konuşamaz
e) Rengi morarmıştır
89. Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar ______ olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, _____ karşılığı teslim edilir. Boşluklara aşağıdakilerden hangi kelimeler yazılmalıdır.

a) Namlusuz-tutanak
b) Şarjörsüz-söz
c) Şarjörsüz-imza
d) Tetiksiz-imza
e) Horozsuz-tetik
90. Aşağıdakilerden hangisi şirket yöneticilerinde aranacak şartlardan değildir?

a) Lise mezunu olmak
b) Kamu haklarından yasaklı olmamak
c) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
d) T.C vatandaşı olmak
e) Hiçbiri
91. Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerindendir?

a) Hareket ile artan ağrı
b) Şekil bozukluğu
c) Ödem ve kanama nedeniyle morarma
d) Hareket kaybı
e) Hepsi
92. Aşağıdaki kişilerden hangisi ya da hangilerinin kapı tipi metal detektörlerinden geçirilmemesi tavsiye edilmektedir?
I-Hamile bayanlar
II-Şüpheli kişiler
III-Kalp pili bulunan kimseler

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Ive II
d) Ive III
e) I, II ve III
93. Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara karşı işlenen suçüstü hallerinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?

a) Mağdur şikayetçi değilse şüpheliyi salıvermeli
b) Mağdur şikayetçi ise şüpheliyi yakalamalı
c) Şikâyete bakmaksızın şüpheliyi yakalamalı
d) Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli
e) Hiçbiri
94. ‘Zor kullanacak görevliye yasalarla zor kullanma yetkisinin tanınmış olması’ zor kullanma yetkisinin hangi unsurudur?

a) Dengeli olma
b) Zorunlu olma
c) Yasaya uygun olma
d) Hepsi
e) Hiçbiri
95. Tıpta ve eczacılıkta kullanılan uyuşturucu maddeler kapsamına giren maddeler hangi renk reçete ile hastalara verilmektedir?

a) Kırmızı ve yeşil reçete
b) Sarı ve yeşil reçete
c) Kırmızı ve beyaz reçete
d) Yeşil ve beyazreçete
e) Hepsi
96. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personelinden değildir?

a) Koruma amiri
b) Ekip amiri
c) VIP/Koruma aracı sürücüleri
d) Ekip memuru
e) Özel kalem müdürü
97. Kelepçelerin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kaçması muhtemel şüpheli şahıslar için kullanılır
b) Kendisine veya çevresine zarar verebilecek kimseler için kullanılır
c) Güvenlik kuvvetleri için zor kullanma güvenlik aletidir
d) Saldırgan sanıklar için kullanılır
e) Tanıkların kaçmasını önlemek için kullanılır
98. Aile hayatımızda, iş hayatımızda, okul hayatımızda bir araya geldiğimiz insanlarla belli mesafeler dahilinde ilişkiler kurarız. 80 cm ile 2 metre arasında mesafe ile ilişki kurulan alan hangi alandır?

a) Genel alan
b) Kişisel alan
c) Sosyal alan
d) Mahrem alan
e) Yakın alan
99. Olayları değerlendirirken en belirleyici olan nedir?

a) Eğitim
b) Yetenek
c) Meslek
d) İnanç
e) Bakış açısı-algılama
100. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylardaki genel prensiplerden değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...