Özel Güvenlik Sınavı Test 18


1. Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

a) Öğrencileri mutlu etme
b) Yasal bir zorunluluğa uyma
c) Öğrencileri motive etme
d) Öğrencilerin başarılarını ölçme
e) Başarılı öğrencileri belirleme
2. Katı sıvı veya gaz halindeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok etkisiyle ateşlemesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava içerisinde aniden ve yayılması olayına _____ denir.

a) Patlayıcı madde
b) Bomba
c) Patlama
d) Nükleer bomba
e) Hiçbiri
3. Kişilerin metal detektöre temas ederek kontrol edilmeleri ne ile sonuçlanır?

a) Cihazın hassasiyeti artar ve daha güçlü bir sinyal alınır
b) Kısa devre yoluyla elektrik çarpmasına neden olur
c) Statik elektrikle yüklenme nedeniyle cihaz yanlış alarm verir
d) Statik elektrik üreterek cihazın elektronik devreleri bozulur
e) Daha yüksek sesli-ışıklı alarm üreterek pili daha çabuk biter
4. Özel güvenlik şirketlerine yönetici olabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

a) Kamu haklarından yasaklı olmamak
b) T.C. Vatandaşı olmak
c) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak
d) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
e) Hepsi
5. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerinden biridir?

a) Güvenliğini sağladığı alanlara girenleri arama
b) Görev alanlarında haklarında yakalama kararı bulunanları yakalama
c) Buluntu eşyayı emanete alma
d) Olay yerinde delilleri koruma
e) Hepsi
6. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında yaralı idrar ve dışkısını kaçırabilir?

a) Solunum sistemi
b) Damarlar
c) Karaciğer
d) Omurga ve omurilik
e) Hiçbiri
7. Bir toplumsal olayda toplu harekete katılmayan ancak, toplu hareketlere karşı sempati duyan ve çığırtkanlık yapan kişi tiplerine ne ad verilir?

a) Atılganlar
b) Destekleyiciler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Seyirciler
8. Güvenlik görevlisinin kendisine hamle yapabilecek kişiye tepki verebilmesine yeterli zaman kazanabilmesi için kişi ile kendisi arasında bıraktığı yaklaşık 2 metrenin üzerindeki tampon bölgeye ne ad verilir?

a) Tehlike bölgesi
b) Tepkisel bölge
c) Olay bölgesi
d) Eylem bölgesi
e) Sınır bölge
9. Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?

a) Su
b) Kum
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Hepsi
10. Aşağıdakilerden hangisi VIP’in güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

a) Arıza yapmış araçlar
b) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler
c) Silinmiş veya değiştirilmiş plakalar
d) Yol çalışmaları
e) Hepsi
11. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli zaman ve mekânda gerçekleşmesine ne denir?

a) Olay yeri
b) Delil
c) Hareket
d) Olay
e) Bulgu
12. Ülkemizde kenevir ekimi lisanslı ve kontrollü olarak hangi Bakanlığın gözetiminde gerçekleştirilir?

a) İçişleri Bakanlığı
b) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
c) Maliye Bakanlığı
d) Turizm Bakanlığı
e) Hiçbiri
13. ‘Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine _____ denir.’ Boşluğa hangisi getirilmelidir?

a) İfade alma
b) Tutanak
c) Özet çıkartma
d) Not alma
e) Rapor yazma
14. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli stresin kişide oluşturduğu psikolojik sorunlardan biridir?

a) İştahsızlık
b) Yüksek tansiyon
c) Madde kullanımı
d) Uykusuzluk
e) Depresyon
15. Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranır?

a) Kamu haklarından yasaklı olmamak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) 30 yaşını geçmemiş olmak
d) Taksirli suçlardan hükümlü bulunmamak
e) Hepsi
16. Aynı etkiyi elde etmek için daha fazla miktarda madde alınmaya başlanmasına ne denir?

a) Yoksunluk
b) Tolerans
c) Madde bağımlılığı
d) Psikolojik bağımlılık
e) Alışkanlık
17. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?

a) Radyo
b) Gazete
c) Televizyon
d) Mektup
e) Dergi
18. SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı.TEPKİ: Sen zaten hep kolaya kaçarsın, tembel.Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi iletişim engeline örnektir?

a) Öğüt vermek
b) Yargılamak
c) Teşhis ve tanı koymak
d) Güven verme, teskin etme
e) Araştırmak, incelemek
19. Dozimetre kullanımında hangisi yanlıştır?

a) Ortak kullanılmaz
b) X-ray tüneline bırakılmaz
c) Metal plaka içinde yakaya takılır
d) Kullanıcının cihaz başında aldığı radyasyon miktarını ölçer
e) X-ray cihazına uygun dozimetre kullanılmalıdır
20. Şok nedir?

a) Kalbin hızlı çalışmasıdır
b) Beyine fazla miktarda kan gitmesidir
c) Dolaşım yetmezliği sonucu, hayati organlara (özellikle beyinyeterli miktarda kanın (oksijenin) gitmediği durumlarda ortaya çıkan tablodur
d) Baş dönmesi ve kulak çınlaması olmasıdır
e) Hiçbiri
21. Kedi köpek ısırıklarında ısırılan bölgeye ilk yardım nasıl olmalıdır?

a) Isırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır
b) Tentürdiyot ile temizlenmelidir
c) Sıcak kompres uygulanmalıdır
d) Soğuk ıslak gazlı bez örtülmelidir
e) Hiçbiri
22. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi kaç saattir?

a) 80
b) 90
c) 100
d) 110
e) 120
23. X-Ray cihazında bulunan siyah-beyaz ve renkli monitörler ne işe yarar?

a) Yoğunluk taraması ve organik-inorganik ayrım yapmaya
b) Hi-Pen yapmaya
c) Pseudo yapmaya
d) Darker yapmaya
e) Hiçbiri
24. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmeleri gereken genel prensiplerden birisi değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık
25. Patlayıcı maddenin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleştirilmesiyle hazırlanan düzenek veya kurgulara ne denir?

a) Başlatıcı
b) Patlama
c) Bomba
d) Bubi tuzağı
e) Kapsül
26. Aşağıdakilerden hangisi terörist eylemin safhalarından değildir?

a) Hedef seçimi
b) Bilgi toplama
c) Maddi kaynak temini
d) Saldırı
e) Hepsi
27. Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıklarının ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne denir?

a) Olayın tespiti
b) Olay yerinin tespiti
c) Delillerin tespiti
d) Olay yeri
e) Hiçbiri
28. X-Ray cihazının hareketli kısmına ne denir?

a) Motor ve bant kısmı
b) Konveyör
c) Motion detektör
d) Yürüyen aksam
e) Hareketli aksam
29. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı yaptığı aramadır?

a) Makul bir şüphe yokken yapılan arama
b) Suç işlendikten sonra makul şüphe durumunda yapılan arama
c) Kuruma ait malların kurum dışına çıkarılmasına dair emarelerin bulunması durumunda yapılan arama
d) Yakalanan şüphelinin aranması
e) Hiçbiri
30. Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra ÖGG tarafından yapılmaz?

a) Olay yerini muhafaza etme
b) Şüpheliyi yakalama
c) Suç aletlerine el koyma
d) Genel kolluğa yardımcı olma
e) Teknik takip yapma
31. Solunum yolu tam olarak tıkanmış kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?

a) Ölüm korkusu vardır
b) Nefes alamaz
c) Konuşamaz
d) Öksüremez
e) Hepsi
32. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?

a) Var ise kontak lensler çıkarılır
b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır
c) Normal nefes almaya gayret edilir
d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür
e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur
33. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardandır?

a) Olay yerinin ilgisiz kişilerden korunmaması
b) Güvenlik şeridinin ihmal edilmesi
c) İlgisiz personelin olay yerine girmesi
d) Koruma tedbirlerine zamanından önce son verilmesi
e) Hepsi
34. Saniyeli fitillerin içerisinde bulunan patlayıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Petn
b) Kurşun azadür
c) Kibrit başı eczası
d) Tetril
e) Kara barut
35. Koruma hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Koruma can ve mal emniyetini bozmaya yönelik mevcut veya muhtemel tehlikelere karşı alınan tedbirler bütünüdür
b) Özel koruma görevi önemli kişinin programlarında ve ikametgâhında 24 saat esasına göre yapılır
c) Koruma görevlisi önemli kişinin ani gelişen programlarında önlem almakla sorumlu değildir
d) Koruma görevlisi görevi esnasında fiziki ve teknolojik cihazlar yardımı ile önlem almalıdır
e) Koruma görevlisi teknolojik gelişmeleri, silahlarla ilgili yenilikleri takip etmelidir
36. Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunların çıkma olayına ne denir?

a) Tolerans
b) Madde bağımlılığı
c) Yoksunluk
d) Manevi bağımlılık
e) Psikolojik bağımlılık
37. Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?

a) Deprem
b) Sel
c) Kasırga
d) Tsunami
e) Hortum
38. Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki eylemlerden hangisini yapamazlar?

a) Yakalama
b) Arama
c) İfade alma
d) El koyma
e) Delilleri koruma
39. Aşağıdakilerden hangisi hareket sisteminde yer almaz?

a) Kemikler
b) Eklemler
c) Böbrek
d) Kaslar
e) Eklem bağları
40. Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?

a) Valiliğe
b) Adliyeye (C.Savcılığına)
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa
41. Aşağıdaki davranışlardan hangisi ‘etkin dinleme’ durumunda yapılmamalıdır?

a) Konuşan kişinin gözlerine bakmak
b) Konuşanı cesaretlendirmek
c) Karşımızdakini yargılamak
d) Ne söylediğini anlamaya çalışmak
e) Başka şeyler düşünmemek
42. Kapalı devre TV sistemlerinde ekranı bölen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

a) Lens
b) Switch
c) Quad
d) Multiplexer
e) Focus
43. Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden ÖGG hangi görevini yapmıştır?

a) Önleyici görev
b) İdari görev
c) Adli görev
d) Kişisel görev
e) Hiçbiri
44. En tehlikeli olan ve hızla müdahale gerektiren kanama şekli hangisidir?

a) Toplardamar kanamaları
b) Kılcal damar kanamaları
c) Atardamar kanamaları
d) Kanamalı kırıklar
e) Hepsi
45. Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan sisteme ne ad verilir?

a) Gaz filtresi
b) Gaz süzgeci
c) Gaz maskesi
d) Kask
e) Koruyucu başlık
46. ‘Koruma şekilleri korunan kişinin ______ göre belirlenmektedir.’ Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Yaşına göre
b) Medeni durumuna göre
c) Çocuk sayısına göre
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa göre
47. 5188 Sayılı Yasaya göre ÖGG’ne sivil kıyafetle görev yapabilme iznini kim verir?

a) Vali
b) İçişleri Bakanı
c) İl emniyet komisyonu
d) Özel güvenlik anonim şirketi yönetim kurulu
e) Özel güvenlik komisyonu
48. Aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşidi değildir?

a) Biyolojik deliller
b) Kimyasal deliller
c) Fiziksel deliller
d) Beyan deliller
e) İzler
49. Silahlı özel güvenlik görevlisinin eğitimi kaç saattir ve hangi ders zorunludur?

a) 60 / Güvenlik Tedbirleri
b) 120 / İnsan Hakları
c) 90 / Temel İlk Yardım
d) 120 / Özel Güvenlik Hukuku
e) 90 / Kalabalık Yönetimi
50. Aşağıdaki şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisine karşı vatandaşın işleyebileceği suçlardan biri değildir?

a) Memura karşı aktif mukavemet
b) İrtikap
c) Memura karşı pasif mukavemet
d) Sövme ve hakaret
e) Tehdit
51. Ast-üst ilişkileri hangi iletişim türü içerisinde yer almaktadır?

a) Kişiler arası iletişim
b) Kişi içi iletişim
c) Örgüt içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Etkin iletişim
52. Güvenlik alarm sistemlerinin çalışma prensibi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi etkin değildir?

a) Bir elektrik devresinin kesilmesi
b) Sesin algılanması
c) Bir ışığın kesilmesi
d) Haberleşme sisteminin arızalanması
e) Titreşim ya da hareketin algılanması
53. İlkyardım uygulamalarının yaralıya yönelik birincil amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kırık tespiti yapmak
b) Suni solunum uygulamak
c) Dış kalp masajı uygulamak
d) Hastayı en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırmak
e) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak ve ölümü önlemek
54. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak, gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanlara ne ad verilir?

a) Vatandaş
b) Teşkilat
c) Komite
d) Şirket
e) Kalabalık
55. Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Belediye zabıtası - Polis
b) Polis-Sahil Güvenlik Teşkilatı-Jandarma
c) Gümrük muhafaza - Polis - Jandarma
d) Orman muhafaza - Sahil güvenlik - Polis
e) Hepsi
56. Yapılması istenilen hizmetin söz ve yazı ile ifadesine _______ denir?

a) Hizmet
b) Meşru savunma
c) Zaruret hali
d) İstek-Rica
e) Emir
57. Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?

a) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
b) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
c) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
d) Tehlikeyi bertaraf etmek
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak
58. Meydana gelen bir olayın genel sorumlusu kimdir?

a) Soruşturma ekibi
b) İlk ekip
c) Diğer uzmanlar ekibi
d) C. Savcısı
e) Olay yeri inceleme
59. Aşağıdakilerden hangisi kişinin uyuşturucu kullanmış olabileceği belirtisi değildir?

a) Dikkati dağınıktır
b) Yüzünde ve gözlerinde kızarıklıklar vardır
c) Devamlı amaçlarından, hayallerinden bahseder
d) Halüsinasyonlar görür, halsizdir
e) Kollarında iğne izleri vardır
60. Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?

a) Emanete alma
b) Zapt etme
c) Müsadere
d) Muhafaza altına alma
e) Hepsi
61. Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemidir?

a) X-Ray cihazı
b) Metal algılama detektörü
c) Proximity okuyucular
d) Bomba algılama cihazı
e) Kapı tipi metal algılama detektörü
62. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullandığı aygıtlardan olamaz?

a) Patlayıcı detektörü
b) X Ray cihazı
c) Gizli ses alma cihazı
d) Cop
e) Metal el detektörü
63. Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

a) Duvar ve beton engeller
b) Tel örgüler
c) Taşıt kapanları
d) Metal detektörler
e) Bariyerler
64. ÖGG’nin emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

a) Teslim-tesellüm tutanağı
b) Salıverme tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Tebliğ-tebellüğ tutanağı
e) İhbar tutanağı
65. Beş kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?

a) 60
b) 72
c) 90
d) 120
e) 180
66. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?

a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi
67. Özel güvenlik görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?

a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma
68. İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?

a) Duygu
b) Heyecan
c) Öfke
d) Panik
e) Motivasyon
69. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara _____ denir.

a) Kontrol noktaları
b) Yerleşme noktaları
c) Boğma noktaları
d) Gözetleme noktaları
e) Buluşma noktaları
70. İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtları inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır?

a) Geçiş kontrol sistemleri
b) Kapalı devre televizyon sistemleri
c) X-Ray cihazları
d) Turnikeler
e) Yangın algılama sistemleri
71. Etkili iletişimde eleştiri gerekli olduğunda, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Eleştiri, geçmiş benzer hatalar da dile getirilerek etraflıca yapılmalıdır
b) Kişinin sosyal konumu ve benlik algısı zedelenmemelidir
c) Bireyin kişiliği değil, davranışı eleştirilmelidir
d) Kişinin olumlu yanları da ifade edilmelidir
e) Genelleme ve yargılama yapılmamalıdır
72. Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri alan dersleri ile birlikte hangi dersi almak zorundadırlar?

a) Uyuşturucu Madde Bilgileri Dersi
b) Silah Bilgisi ve Atış Dersi
c) İlkyardım Dersi
d) Patlayıcı Maddeler Dersi
e) Güvenlik Sistemleri ve Cihazları Dersi
73. Özel güvenlik görevlileri silahlarını ne zaman görev alanı dışına çıkartabilirler?

a) İşlenmiş olan bir suçun sanığını takip durumunda şüphe edilen kişinin takibi sırasında
b) Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması durumunda
c) Para ve değerli eşya naklinde
d) Kişi koruma ve cenaze gibi güzergâh ifade eden durumlarda
e) Hepsi
74. Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?

a) Adli zapt etme
b) El koyma
c) Mülkiyet hakkını ihlal
d) Önleme yakalaması
e) Hepsi
75. Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri
76. Eroinin vücuda en kısa zamanda tesir yapmasında kullanılan yöntem hangisidir?

a) Sigarayla içilmesi
b) Buruna çekerek kullanmak
c) Ağız yoluyla almak
d) Damara zerk etmek
e) Hiçbiri
77. Alan korumasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a) Dikenli tel örgü
b) Yer altı basınç algılama
c) Tel örgü titreşim sistemleri
d) Devriye
e) Kapı detektörü
78. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir?

a) Kelepçe
b) El feneri
c) Kamera
d) Cop
e) Telsiz
79. Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden biri değildir?

a) Çarpıntı
b) Öfke ve sinirlilik
c) Uykusuzluk
d) Baş ağrısı
e) Nedensiz mutluluk hissi
80. Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri düştüğünde görülen belirtilerden değildir?

a) Korku
b) Üşüme
c) Titreme
d) Hızlı nabız
e) Aniden acıkma
81. Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangileri kullanılmaz?

a) Kapı detektörü
b) EDS sistemi
c) Eğitilmiş köpekler
d) Tomografi cihazları
e) X-ray cihazları
82. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan saldırı yöntemlerinden değildir?

a) Uzun menzilli silahlarla saldırı
b) Bomba ile yapılan saldırı
c) Zehirler ile yapılan saldırı
d) Kimyasal silahla yapılan saldırı
e) Bıçak ile yapılan saldırı
83. Bir kişi ile yapılan koruma düzeninde hangisi yapılmaz?

a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre önemli kişinin sağ yâda solunda bir adım arkasında yürür
b) Bu bir refakat korumasıdır
c) Az yâda orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır
d) Önemli kişiye 180 derecelik bir güvenlik alanı oluşturulmalıdır
e) Koruma personeli koruduğu kişiye refakat sırasında elinde herhangi bir şey taşımaz
84. Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?

a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Mahkemeler
d) Akıl hastaneleri
e) Görev yeri ve güzergâhı
85. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türleri içinde sayılmaz?

a) Davranışsal iletişim
b) Grup iletişimi
c) Kişiler arası iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Kişi-içi iletişim
86. Bir olayda neler delil olabilir?

a) Suç sanıklarının veya mağdurun bedeninden düşebilen veya akabilen madde ve parçalar
b) Suç sanıklarının veya mağdurun üzerinden düşebilen parçalar
c) Suç sanıklarına ait veya suçu işlemeye elverişli vasıtalar
d) Suç sanıklarının veya mağdurun ve ilgililerin mekan itibariyle bıraktıkları izler
e) Hepsi
87. Özel güvenlik görevlileri hangi kanunun uygulanmasında memur sayılır?

a) Polis Vazife ve Salahiyetler Kanunu
b) Türk Ceza Kanunu
c) Emniyet Teşkilatı Kanunu
d) Sahil Güvenlik Kanunu
e) Hiçbirinin
88. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemi değildir?

a) Alarm işletim sistemleri
b) Geçiş kontrol sistemi
c) Kapalı devre görüntüleme sistemi
d) Beton bariyerler
e) Saygın sabotaj alarm sistemleri
89. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin kullanamayacağı yetkilerdendir?

a) Olay yerini muhafaza etmek
b) Kimlik sormak
c) Şüpheliyi yakalamak
d) Parmak izi almak
e) Su baskınında konutlara girmek
90. Yüksek katlı bir binada sarsıntı, yangın vb. gibi acil durumlarda, tahliyelerde hangi davranış doğrudur?

a) Normal genel merdiveni kullanmak
b) Çatıya doğru çıkmak
c) Yangın merdivenini kullanmak
d) Asansörü kullanmak
e) Hiçbiri
91. Şah damarından 5 saniyeden daha fazla nabız alınamadığında ilk akla gelen şey ne olmalıdır?

a) Beyin kanaması
b) Boyun kırığı
c) Kalbin durmuş olduğu
d) Damarın tıkanmış olduğu
e) İçtiği ilaçlara bağlı olabileceği
92. CS gazının insan vücudunda etkili olmadığı organ aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ağız
b) Burun
c) Göğüs
d) Deri
e) Kulak
93. Aşağıdakilerden hangisi 5188 Sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinde yer almamaktadır?

a) Özel güvenlik birimleri
b) Özel güvenlik şirketleri
c) Alarm merkezleri
d) Özel koruma şirketleri
e) Özel güvenlik eğitim kuruluşları
94. Aşağıdakilerden hangisi yılan sokmalarında uygulanmaz?

a) Soğuk uygulama
b) Isırılan bölgenin kalp seviyesinin altında tutulması
c) Isırılan bölgenin emilmesi
d) Suyla yıkanması
e) Isırılan bölgenin üstüne bandaj yapılması
95. Zor kullanma unsurları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zorunluluk-Denge-Kanunilik
b) Zorunluluk-Geçerlilik-Kanunilik
c) Verimlilik-Denge-Kanunilik
d) Direnme-Denge-Geçerlilik
e) Haklılık-Zorunluluk-Denge
96. Henüz işlenmiş ya da işlenmekte olan suça ne ad verilir?

a) Cürüm
b) Kabahat
c) Kusur
d) Meşhut suç
e) Taksir
97. Araç aramalarında hangi hususlar yanlıştır?

a) Emniyeti sağlayan personel aramaya iştirak eder
b) Aracın ön ve arka plakaları kontrol edilir
c) Önce şahısların sonra aracın araması yapılır
d) Kontrol görevlileri aramayı gerçekleştirir
e) Yönlendirici personel aramaya katılmaz
98. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından olamaz?

a) Rüzgârın yönü hesaba katılmalıdır
b) İnsan vücuduna doğru atılmamalıdır
c) Mutlaka el ile atılmalıdır
d) Belirli emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
e) Kapalı ve açık yere uygun oranda atılmalıdır
99. Nokta nerelerde kurulur?

a) Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda
b) Mali, sanayi ve ekonomik tesis önü ve civarında
c) Dış misyon temsilcilik binalarının önünde
d) Hakkında koruma kararı alınan kişilerin ikamet ettikleri bina önünde
e) Hepsi
100. Bir grubu herhangi bir yöne sağa yâda sola sevk etmek için hangi düzen kullanılır?

a) Hat düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Yarma düzeni
e) Hiçbiri
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...