Özel Güvenlik Sınavı Test 15


1. Çevre güvenliği sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a) Fiber optik algılama sistemleri
b) İnfrared bariyer sistemleri
c) Mikro dalga bariyer sistemler
d) Biyometrik sistemler
e) Manyetik alan algılama sistemleri
2. Özel güvenlik görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?

a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma
3. Zor kullanma unsurları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zorunluluk-Denge-Kanunilik
b) Zorunluluk-Geçerlilik-Kanunilik
c) Verimlilik-Denge-Kanunilik
d) Direnme-Denge-Geçerlilik
e) Haklılık-Zorunluluk-Denge
4. Bir trafik kazası sonucu oluşan yaralanmaya tek başına müdahale edilirken, hangi durumda yaralıyı mutlaka araçtan çıkarmamız gerekmektedir?

a) Yaralı sıkışmış ise
b) Yaralının kol ve bacaklarında kırık varsa
c) Yaralının kolunda kontrol edilebilir bir kanama varsa
d) Yaralının solunumu ve kalbi durmuşsa
e) Hiçbiri
5. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar sonucunda amaçları ortak hale gelen insanlara ne ad verilir?

a) Vatandaş
b) Teşkilat
c) Komite
d) Şirket
e) Kalabalık
6. Öncü istihbarat çalışmasının amacı VIP in _______ ve _______ üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik _______ ortadan kaldırmak veya _______ indirmektir.

a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
c) Mekân / yol / riski / maksimuma
d) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimum
e) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
7. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında ilk ekibin görevlerinden değildir?

a) Can ve mal güvenliğini sağlar
b) Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır
c) Tanıkları belirler
d) Olayın safhası, seyri ve sonucu hakkında ilgili yerlere bilgi verir
e) Olay yerindeki delilleri tespit eder ve delilleri toplama işlemine katılır
8. Bir ölümlü vakada, maktul olay yerinden ne zaman kaldırılır?

a) Kişi olay yerinde öldü ise
b) Deliller karartılmış ise
c) Sanık olay yerinde yakalanmış ise
d) Olay yerinde işlem bitmiş ise
e) Cumhuriyet savcısının talimatı ile
9. Yabancıların Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmeleri için ön şart nedir?

a) Yabancılar Türkiye’de özel güvenlik şirketi kuramaz
b) İçişleri Bakanlığından izin alınması
c) Dışişleri Bakanlığından izin alınması
d) Mütekabiliyet esası
e) Hiçbiri
10. Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 Sayılı Yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine ne ceza verilir?

a) Hapis ve idari para cezası verilir
b) Hapis ve çalışma izni iptal edilir
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izni iptal edilir
d) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir
e) Para cezası ve ihtar verilir
11. Saniyeli fitillerin içerisinde bulunan patlayıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Petn
b) Kurşun azadür
c) Kibrit başı eczası
d) Tetril
e) Kara barut
12. Aşağıdakilerden hangisi Extacy’nin zararlarından değildir?

a) Sinir hücrelerinde tekrar düzelen hasarlar
b) Kas yapılarında arızalar
c) Vücudun doğal salgıları kana daha çok karışmakta buna bağlı olarak, karaciğer ve böbrekleri tıkayarak, bu organların işlemez hale gelmesi
d) Beyinde merkezi rahatsızlıklar
e) Yüksek tansiyonla beyin kanaması
13. Aşağıdakilerden hangisinde yangının söndürülmesinde ‘köpük’ kullanımı uygun değildir?

a) Rafineri ve kimyasal depolar
b) Boya, vernik depoları veya atölyeler
c) Akaryakıt depolama ve dolum yerleri
d) Marangozhaneler ve odun istifleri
e) Hava alanı ve uçak hangarları
14. ‘Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın’ atasözü hangi süreci ifade etmektedir?

a) İleti
b) Empati
c) Saygı duymak
d) Sempati
e) Yardımseverlik
15. Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?

a) Bakır kablo
b) Şeker
c) C4 patlayıcı
d) Afyon sakızı
e) Ekmek
16. Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?

a) Olay yerini muhafaza etme
b) Şüpheliyi yakalama
c) Suç aletlerine el koyma
d) Genel kolluğa yardımcı olma
e) Teknik takip yapma
17. Birinci derece yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir?

a) Soğuk suya tutulmalıdır
b) Oluşan su dolu kesecikler patlatılmalıdır
c) Yoğurt sürülmelidir
d) Ağrı kesici verilmelidir
e) Hepsi
18. İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?

a) Duygu
b) Heyecan
c) Öfke
d) Panik
e) Motivasyon
19. Topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Zincir düzeni
d) Çember düzeni
e) Ekip düzeni
20. Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarındandır?

a) Hedefle konuşma
b) Hedefle tanışma
c) Buluşma
d) Hedef seçimi
e) Hepsi
21. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde alınacak önlemlerden biri değildir?

a) Olay kapalı alanda gerçekleşmişse kapısı kapatılarak koruma altına alınabilir
b) Hava koşullarına göre kaybolmasında endişe edilen deliller gerekirse usulüne uygun olarak güvenli bir ortama alınabilir
c) Olay yerine görevliler dâhil hiç kimsenin girilmesine izin verilmez
d) Olay yerine güvenlik şeridi çekilir
e) Koruma işlemi, olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar devam eder
22. Olay yerinde bulunan yanıcı ve yakıcı maddeler hangi delil türündendir?

a) Biyolojik deliller
b) Kimyasal deliller
c) Fiziksel deliller
d) İz
e) Hiçbiri
23. Özel güvenlik görevlisi olma şartlarını kaybeden kişi için hangi yaptırım uygulanır?

a) Yenileme eğitimine tabi tutulur
b) Çalışma izni iptal edilir
c) Kamu haklarından yasaklanır
d) Çalışma izni 3 ay süreyle iptal edilir
e) 1 milyar para cezası kesilir
24. Aşağıdakilerden hangisi patlamanın çeşitlerinden birisidir?

a) Basınç
b) Isı
c) Parça
d) Işık
e) Kimyasal patlama
25. Uyuşturucu maddenin alınmamasından dolayı; sıkıntı, sinirlilik, baş ağrısı, unutkanlık, kalp atışlarında azalma vb. şeklinde kendini gösteren durumun adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bağımlılık
b) Yoksunluk
c) Doz aşımı
d) Tolerans artışı
e) Sahte iyi oluş hali
26. Aile hayatımızda, iş hayatımızda, okul hayatımızda bir araya geldiğimiz insanlarla belli mesafeler dâhilinde ilişkiler kurarız. 80 cm ile 2 metre arasında mesafe ile ilişki kurulan alan hangi alandır?

a) Genel alan
b) Kişisel alan
c) Sosyal alan
d) Mahrem alan
e) Yakın alan
27. Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

a) Valilik
b) İlgili komisyon
c) Emniyet Müdürlüğü
d) İçişleri Bakanlığı
e) Jandarma Komutanlığı
28. CCTV sisteminde kullanılan cihazlardan ‘Quad’ ne işe yarar?

a) Kameraları monitörde tek tek izlemeye
b) Aynı anda ekranda 4 kamerayı izlemeye
c) Birden fazla bağımsız kullanıcı gerektiğinde
d) Aynı anda birden fazla bağımsız kullanıcı gerektiğinde
e) Sistemdeki kameraları kaydetme
29. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?

a) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır
c) İyi iletişim kurmalıdır
d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır
30. Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
b) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
c) Sahil Güvenlik-Gümrük Muhafaza-Polis
d) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
e) Jandarma-Belediye Zabıtası-Sahil Güvenlik
31. Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir?

a) Oksijen taşımak
b) Vücut sıcaklığını ayarlamak
c) Besin maddelerini taşımak
d) Solunumu sağlamak
e) Dokulardan toksik maddeleri almak
32. Kanamalarda yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?

a) En kısa zamanda kanamanın durması sağlanır
b) Kanayan yerin üzerine tampon uygulanır
c) Görünen küçük kemik uçları içeri itilir
d) Kanayan bölgeye buz uygulanır
e) Kanayan bölge kalp seviyesinden yukarda tutulur
33. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Caydırıcılık
d) Profesyonel olma
e) Taviz vermeme
34. Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?

a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VIP’in sağında veya solunda bir adım arkasında yürür
b) 360 derecelik bir koruma sağlar
c) Bu bir refakat korumasıdır
d) VIP’in her türlü ihtiyaçlarını karşılar
e) VIP’i utandırıcı durumlardan korur
35. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan, toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların güvenlik güçlerine karşı kullandıkları taktikler arasında yer almaz?

a) Dikkatleri başka yere çekme
b) Sessizce dağılma
c) Dağılıyor gözükerek toplanma
d) Marş söyleme
e) Kadın ve çocukları kullanma
36. Aşağıdakilerden hangisinden DNA elde edilemez?

a) Kan
b) Kıl
c) Barut artığı
d) Sigara izmariti
e) İdrar
37. Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerinin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme ruhuna ne denir?

a) Kolektif şuur
b) Alt kültür
c) Kolektif dinamizm
d) Takım ruhu
e) Dinamizm
38. Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Vali yardımcısı
b) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
c) İl milli eğitim müdürlüğü temsilcisi
d) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
e) Ticaret odası temsilcisi
39. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri için söylenemez?

a) Grev yapabilirler
b) Dernek kurabilir
c) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
d) Sendikalara üye olabilirler
e) Hiçbiri
40. Aşağıdakilerden hangisi kokainin insan sağlığı üzerindeki etkilerinden değildir?

a) Yorgunluk hissini azaltır
b) Duyuların bozulmasına sebep olur
c) Göz bebekleri büyür
d) Konuşkanlık verir
e) Hiçbiri
41. Özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler?

a) Özel güvenlik görevlileri 24 saat süresince görevli olduklarından her zaman ve her yerde bu yetkilerini kullanabilirler
b) Belediye sınırları içerisinde her zaman kullanırlar
c) Genel kollukla beraber her zaman kullanabilirler
d) Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler
e) Hepsi
42. Katı, sıvı ve gaz haldeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok etkisi ile ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?

a) Bomba
b) Patlayıcı madde
c) Patlama
d) Başlatıcı
e) Hiçbiri
43. Aşağıda belirtilenlerden hangisi ısı kaynaklarındadır?

a) Güneş, elektrik enerjisi
b) Hava, oksijen
c) Benzin, gaz
d) Kömür, ağaç
e) LPG, doğalgaz
44. ‘Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir’ cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme
45. Aşağıdakilerden hangisi geçiş kontrol kartlarının kullanım amaçlarından değildir?

a) Manyetik alandan etkilenmemesi
b) Giriş - çıkışların yetkilendirilmesi
c) Zaman bazında kayıtların tutulması
d) Binada bulunan kişilerin belirlenebilmesi
e) Geçmişe dönük raporların tutulabilmesi
46. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?

a) Suç işlenmesini önlemek
b) Şüphelileri yakalamak
c) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyeti sağlamak
e) Hepsi
47. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın ortak özelliklerinden değildir?

a) Tutanakta başlık olur
b) Tutanağa konu olan ya da işlemin öğreniliş şekli belirtilir
c) Tutanaklarda şüphelinin açık kimliği yer alır
d) Tutanakta düzenleniş tarihi ve bitiş saati yer alır
e) Hiçbiri
48. En tehlikeli olan ve hızla müdahale gerektiren kanama şekli hangisidir?

a) Toplardamar kanamaları
b) Kılcal damar kanamaları
c) Atardamar kanamaları
d) Burun kanaması
e) Hiçbiri
49. ‘Acil tedavi ünitelerinde hasta/yaralılara doktor yada sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahale’’aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Tedavi
b) Acil yardım
c) İlk yardım
d) Cerrahi müdahale
e) İlk müdahale
50. Aşağıdaki delil çeşitlerinden hangisi maddi deliller içerisinde yer almaz?

a) Tutanak
b) Kıl
c) Toksik maddeler
d) Barut izleri
e) Parmak izleri
51. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?

a) Var ise kontak lensler çıkarılır
b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır
c) Normal nefes almaya gayret edilir
d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür
e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur
52. Aşağıdakilerden hangisi VİP’in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?

a) VİP oto sürücüsü VİP’in kapısını açmalıdır
b) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
e) Hiçbiri
53. Henüz işlenmiş ya da işlenmekte olan suça ne ad verilir?

a) Cürüm
b) Kabahat
c) Kusur
d) Meşhut suç
e) Taksir
54. 5188 Sayılı Yasanın 23 üncü maddesinde özel güvenlik görevlilerinin ceza uygulaması bakımından ‘kamu görevlisi’ sayılacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme hangi yasanın uygulanması bakımından getirilmiştir?

a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK)
b) Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
c) Türk Ceza Kanunu (TCK)
d) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (MYHK)
e) 4857 Sayılı İş Kanunu (İK)
55. Aşağıdakilerden hangisi araç giriş kontrol noktasında bulunması gereken özelliklerden değildir?

a) İyi bir haberleşme ve alarm sistemine sahip olmalıdır
b) İzinsiz giren veya kontrolden kaçan araçların hareketine engel olacak kapanlar olmalıdır
c) Kontrol noktasında çalışan görevlilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yapıya sahip olmalıdır
d) Gece yapılacak kontroller için güçlü bir aydınlatma sistemi olmalıdır
e) Kapılar zorlukla açılıp kapanabilir olmalıdır
56. 5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri
57. Aşağıdakilerden hangisi patlamanın etkilerinden değildir?

a) Isı etkisi
b) Basınç etkisi
c) Gaz etkisi
d) Hava etkisi
e) Parça etkisi
58. Yavaş yanma olayına aşağıdakilerden hangisi örnek olur?

a) Kömür yanması
b) Demirin paslanması
c) Benzin buharının patlaması
d) Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) patlaması
e) Mumun yanması
59. Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimin önündeki engellerden biri olarak gösterilemez?

a) Dinleme
b) Duyarsızlık
c) Alınganlık
d) Benmerkezcilik
e) Ön kabuller
60. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik cihazlarından biri olarak sayılamaz?

a) Metal detektörü
b) X-ray cihazı
c) Protez cihazı
d) Buhar detektörü
e) EDS ( Explosive Dedection System-patlayıcı buhar detektör sistemi)
61. Silahlı özel güvenlik görevlisinin eğitimi kaç saattir ve hangi ders zorunludur?

a) 45 / Güvenlik Tedbirleri
b) 120 / İnsan Hakları
c) 80 / Temel İlk Yardım
d) 120 / Güvenlik Sistem ve Cihazları
e) 60 / Kalabalık Yönetimi
62. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerinden biri değildir?

a) Kısa sürede durdurulabilir
b) Fışkırır tarzdadır
c) Kalp ritmi ile uyumludur
d) Parlak kırmızı renktedir
e) Pıhtılaşma süresi uzun olduğundan kanama süresi uzundur
63. Güvenlik görevlisinin kendisine hamle yapabilecek kişiye tepki verebilmesi bakımından yeterli zaman kazanabilmesi için kişi ile kendisi arasında bıraktığı yaklaşık 2 metrenin üzerindeki tampon bölgeye ne ad verilir?

a) Tehlike bölgesi
b) Tepkisel bölge
c) Olay bölgesi
d) Eylem bölgesi
e) Sınır bölge
64. İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?

a) Kurtarma-koruma-bildirme
b) Koruma-kurtarma-bildirme
c) Koruma-bildirme-kurtarma
d) Bildirme-koruma-kurtarma
e) Kurtarma-bildirme-koruma
65. Toplu düzenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Hat düzeni
b) Karma düzeni
c) Kama düzeni
d) Hazır pozisyon
e) Grup düzeni
66. Aşağıdakilerden hangisi talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?

a) Cumhurbaşkanı
b) Milli Eğitim Bakanı
c) İçişleri Bakanı Müsteşarı
d) Milletvekili
e) Hiçbiri
67. Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımı doğru olarak verilmiştir?

a) Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir
b) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir
c) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir
d) Olay yerinde görevli polis ekibidir
e) Hepsi
68. Toplantı, konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde komisyon kararı olmadan _____ tarafından özel güvenlik izni verilebilir?

a) Vali
b) Cumhuriyet savcısı
c) Hâkim
d) Emniyet müdürü
e) İl jandarma komutanı
69. Olay yerinin incelenmesinde aşağıdakilerden hangisi yasal bir zorunluluktur?

a) Fotoğraf ile tespit
b) Tutanak ile tespit
c) Video ile tespit
d) Plan ile tespit
e) Hepsi
70. Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine _____ denir. Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

a) Enformasyon
b) Bildirişim
c) İletişim
d) Komünikasyon
e) Hiçbiri
71. Havayolu tam tıkanıklık bulguları hangisi değildir?

a) Nefes alamaz
b) Konuşamaz
c) Rengi morarır
d) Acı çeker
e) Öksürür
72. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?

a) Görev alanında suça el koymak
b) Suçun devamını engellemek
c) Sanığı araştırmak ve yakalamak
d) Sanığı muhafaza etmek
e) Suç delillerini muhafaza etmek
73. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullandığı elektronik aygıtlardan olamaz?

a) Patlayıcı detektörü
b) X Ray cihazı
c) Gizli ses alma cihazı
d) Kapı detektörü
e) Metal el detektörü
74. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?

a) Kişilerin üstlerini arama
b) Alışveriş merkezlerine girenleri arama
c) Boş ve harabe yerleri kontrol etme
d) Suç işlendikten sonra şüpheliyi arama
e) Hepsi
75. Aşağıdakilerden hangisi kalbin durduğunun göstergesidir?

a) Şah damarından nabız alınamaması
b) Nefesin duyulmaması
c) Göğüs kafesinin inip kalması
d) Vücudun sıcak olması
e) El bileğinden nabız alınamaması
76. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden biri değildir?

a) İrade kalabalığı
b) Dinleyici kalabalığı
c) Dini hizmete yönelik kalabalık
d) Lider kalabalık
e) Kızgın kalabalık
77. Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünüyorsa ne tür bir kırıktan bahsedilir?

a) Açık kırık
b) Komplike kırık
c) Basit kırık
d) Parçalı kırık
e) Kapalı kırık
78. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesine _____ denir.

a) Olay yeri
b) Olay
c) Olay yerinin yakın çevresi
d) Olay yerinin uzak çevresi
e) Hiçbiri
79. Özel güvenlik şirketlerine yönetici olabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

a) Kamu haklarından yasaklı olmamak
b) T.C. Vatandaşı olmak
c) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
d) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak
e) Hepsi
80. Bir veya birden çok insanı belli bir amaca doğru devamlı bir şekilde harekete geçirmek için gösterilen çabaya_____ denir.

a) Motivasyon
b) İçgüdü
c) Halkla ilişkiler
d) Sorumluluk yüklemek
e) Kitle iletişimi
81. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri tespit yöntemlerinden değildir?

a) Fotoğraf ve kamera
b) Tutanak
c) Kroki
d) İhbar
e) Hiçbiri
82. Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birime _____denir.

a) Özel güvenlik şirketi
b) Özel eğitim kurumu
c) Alarm merkezi
d) Özel güvenlik görevlisi
e) Özel güvenlik birimi
83. Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?

a) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
b) Korunan kişinin hareketlerini kısıtlamak
c) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
d) Tehlikeyi bertaraf etmek
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak
84. İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır?

a) Geçiş kontrol sistemleri
b) Yangın algılama sistemleri
c) X-Ray cihazları
d) Turnikeler
e) Kapalı devre televizyon sistemleri
85. ‘Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine_____ denir.’

a) İfade alma
b) Tutanak
c) Özet çıkartma
d) Not alma
e) Rapor yazma
86. Hangisi X-Ray tarama cihazının parçalarından değildir?

a) X- ışını ünitesi (kabin)
b) Ekran (monitör)
c) Kontrol (kontrol konsolu)
d) Taşıyıcı bant
e) Statif
87. Dört kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?

a) 60
b) 72
c) 90
d) 120
e) 180
88. İlk yardımda ABC’deki A’ nın tanımı nedir?

a) Kanamanın durdurulması
b) Kırık olan bölgenin hareket ettirilmemesi
c) Hava yolunun açık olması
d) İlkyardım kurumuna haber verilmesi
e) İtfaiyeye haber verilmesi
89. Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı yapmak kanunlarca serbest bırakılmıştır?

a) Kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde
b) Mabetlerde
c) Genel yollar ile parklarda
d) Valilikçe izin alınmış meydanlarda
e) T.B.M.M. de
90. Güvenlik altına alınmış her hangi bir mevkie (toplantı salonu, ikametgâh girişleri, sinema, VİP salonu vb. gibi) kişilerin veya malzemelerin kontrol altında giriş-çıkışlarını sağlamak amacı ile oluşturulan güvenlik noktasına _____denir.

a) Kontrol noktası
b) Takip ve gözetleme noktası
c) Özel görev noktası
d) Emniyet koordine noktası
e) Buluşma noktası
91. Aşağıdakilerden hangisi donmanın belirtilerinden değildir?

a) Titreme vardır
b) Uykuya eğilim vardır
c) Hastada terleme vardır
d) Solunum yavaşlar
e) Kalp ritmi bozulabilir
92. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ________ denir.

a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Durma noktaları
d) Mola noktaları
e) Keşif noktaları
93. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ilk intikal eden ekibin görevlerinden biridir?

a) Olay yerini koruma altına almak
b) Yaralıların hastaneye sevkini sağlamak
c) Failleri muhafaza altına almak ve tanıkları belirlemek
d) Devam eden olaya el koymak
e) Hepsi
94. Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?

a) Yetkili genel kolluğa
b) Adliyeye (C.Savcılığına)
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Valiliğe
95. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanundan doğan yetkilerinden biri değildir?

a) Kişilerin üstlerini teknolojik cihazlarla arama
b) Olay yerini ve delilleri koruma altına alma
c) Suça el koyma
d) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
e) Olay yerindeki delilleri toplama
96. Bir tabanca ile işlenen cinayet mahallinde aranacak en önemli delil hangisidir?

a) Deri parçası
b) Kan izleri
c) Kanlı eşyalar
d) Boş kovanlar
e) Hiçbiri
97. İnsanın ana rahmine düştüğü andan itibaren sahip olduğu vazgeçilmeyen ve değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel hakları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Anayasal haklar
b) İnsan hakları
c) Kişisel haklar
d) Sosyal haklar
e) Siyasal haklar
98. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkilerindendir?

a) Göz ovuşturma isteği
b) Şiddetli baş ağrısı
c) Bulantı ve kusma isteği
d) Gözlerden yaş gelmesi
e) Hepsi
99. Aşağıdaki özel güvenlik kuruluşlarından hangisi 5188 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliğinde yer almamaktadır?

a) Özel güvenlik birimleri
b) Özel güvenlik şirketleri
c) Alarm merkezleri
d) Özel koruma şirketleri
e) Özel güvenlik eğitim kuruluşları
100. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?

a) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir
b) Zor kullanma yasal olmalıdır
c) Zor kullanmanın derecesi görevlinin gücü ile orantılı olmalıdır
d) Zor kullanmanın derecesi amaçla orantılı olmalıdır
e) Zor kullanma zorunlu olmalıdır
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...