Özel Güvenlik Sınavı Test 14


1. ‘Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki’ cümlesinde aşağıdakilerden hangi bastırıcı iletiyi görmek mümkündür?

a) Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
b) Ad takmak, alay etmek
c) Yorumlamak, tanı koymak
d) Övmek, olumlu değerlendirme yapmak
e) Sınamak, sorguya çekmek
2. 4 kameradaki görüntüleri tek bir monitörde (ekrandizleme imkânı veren cihaz hangisidir?

a) Detektör
b) X-Ray cihazı
c) Dozimetre
d) Quad
e) Manyetik kontaklar
3. Suçta kullanıldığı için bir tabancaya el konulması tutanağında hangisi yer almaz?

a) Çapı
b) Ağırlığı
c) Markası
d) Seri numarası
e) Fişek sayısı
4. Aşağıdakilerden hangisi koma nedeni değildir?

a) Şiddetli kafa darbesi
b) Zehirlenmeler
c) Şeker hastalığı
d) Kol ve bacak kırıkları
e) Aşırı alkol alınması
5. Aşağıdakilerden hangisi grup kavramına örnek olarak verilebilir?

a) Kaldırımda yürüyen insanlar
b) Metro istasyonunda bekleyen insanlar
c) Aile
d) Tribünde maç izleyen insanlar
e) Konferans dinleyicileri
6. Koruma görevinde tehlike anında sırası ile aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Soğukkanlı ol, bağır, kapla, kaçır
b) Bağır, kapla, kaçır, soğukkanlı ol
c) Kapla, kaçır, soğukkanlı ol, bağır
d) Kaçır, soğukkanlı ol, bağır, kapla
e) Hiçbiri
7. Bir hukuki ihtilafı çözmeye veya suç fiilini ispata yarayan, elde ediliş şekli hukuk tarafından yasaklanmamış şeye …………………. denir.

a) Bulgu
b) Olay yeri
c) Delil
d) Olay
e) İlk ekip
8. Giriş kontrol görevi yapan ÖGG için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kullandığı güvenlik sistem cihazlarını iyi tanımalı
b) Bu işte eğitilmiş olmalı
c) Dikkatli ve duyarlı olmalı
d) İşini severek yapmalı
e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek istemeyenlere karşı zor kullanmalı
9. Aşağıdakilerden hangisi bomba yapımında kullanılmaz?

a) Anahtar sistemleri
b) Dış kap
c) Kablo
d) Kundak
e) Bant
10. Noktalı yerlere uygun olanı yazınız. Her delil bir ………….. olabildiği halde her …………. bir ……………… değildir.

a) Bulgu - Bulgu - Delil
b) Delil - Bulgu - Bulgu
c) Bulgu - Bulgu - Bulgu
d) Delil - Delil - Delil
e) Delil - Delil -Bulgu
11. Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Enformasyon
b) Davranış
c) Komünikasyon
d) Kanal
e) Tutum
12. Hasta veya yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

a) En kısa zamanda
b) Hayati tehlike için önlem alındıktan sonra
c) İlk yardım için doktor gelince
d) Hasta yakınları geldikten sonra
e) Sevk edilmesi gerekmiyorsa sevk etmek gereksizdir
13. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda gösteriye katılan gruplardaki psikolojik özelliklerden birisidir?

a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Özenti
d) Taklit
e) Hepsi
14. Aşağıdakilerden hangisi terörizmin ana hedeflerinden değildir?

a) Mevcut sosyal gerilimin artırılması
b) Amaçlarına ulaşmak için halkın yanında görünmeleri
c) Devlet otoritesinin sarsılması
d) Devlet kurumlarının işlemez hale getirilmesi
e) Doğan otorite boşluğu ile hedeflenen siyasal düzenin kurulması
15. Ülkemizde haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Jandarma Genel Komutanlığı
c) Milli Güvenlik Kurulu
d) Toprak Mahsulleri Ofisi
e) Milli İstihbarat Teşkilatı
16. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılarının kullandıkları kimyasal uçuculardan değildir?

a) Tutkal
b) Afyon
c) Kerosen
d) Tiner
e) Gazyağı
17. Göz yaşartıcı kimyasal maddelerin yayılma çeşitleri hangisidir?

a) Yanma ile yayılma
b) Patlama ile yayılma
c) Aerosol ile yayılma
d) Sisleme ile yayılma
e) Hepsi
18. Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?

a) Sabunlu su ile yıkanmalıdır
b) Kuduz aşısı yapılmalıdır
c) Kuduz serumu yapılır
d) Dikiş atma
e) Pansuman
19. I Zorunluluk unsuruII Denge unsuruIII Kanunilik unsuruYukarıda 3 başlık altında toplanan ilkeler, hangi yetki kullanımının unsurlarıdır?

a) Güvenlik kontrolü
b) Kimlik sorma
c) İdari arama
d) Zor kullanma
e) El koyma
20. ÖGG’si suç şüphesi gerekçesiyle aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

a) Otolarda arama
b) Üst arama
c) Ev ve işyerinde arama
d) Eşyalarda arama
e) Valiz-Bavul vb. eşyaları arama
21. Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az ne kadar mesafe olmalıdır?

a) 10 cm
b) 50 cm
c) 30 cm
d) 80 cm
e) 100 cm
22. Aşağıdakilerden hangileri etkin bir iletişimin önündeki engellerden değildir?

a) Korkular-Benmerkezcilik
b) Önyargılar-Duyarsızlık
c) Dinlemek-Anlamak
d) Duyarsızlık-İsim takma
e) Kararsızlık-Alınganlık
23. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?

a) Dozimetre
b) Metal detektörü
c) X-ray cihazı
d) CCTV
e) Alarm sistemi
24. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?

a) Şüphelileri yakalamak
b) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
c) Suç işlenmesini önlemek
d) Genel emniyeti sağlamak
e) Hepsi
25. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?

a) Acil tıbbi eğitimi almış olmalıdır
b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir
d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır
26. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden biri değildir?

a) Kalabalıklar tesadüfen bir araya gelmişlerdir
b) Aralarında bir amaç ve eylem birliği yoktur
c) Liderleri vardır
d) Kanunlara genelde saygılıdırlar
e) Olayların gelişimleri konusunda hassastırlar
27. Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?

a) Kişiyi hayati tehlikeye sokacak her türlü durumdan uzak tutmak
b) Kişiyi utandırıcı ve rencide edici duruma düşürmekten korumak
c) Kişiyi rahatsız edici durumlardan korumak
d) Kişiyi hiç kimse ile görüştürmemek maksadıyla korumak
e) Kişiyi suikastlara karşı korumak
28. Aşağıdakilerden hangisi maddi delil değildir?

a) Tanık ifadeleri
b) Kimyasal deliller
c) Fiziksel deliller
d) Biyolojik deliller
e) İz deliller
29. Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?I Dernek kurmaII Siyasi parti üyeliğiIII Sendika üyeliğiIV GrevV Hak arama hürriyeti

a) I, II, III, IV, V
b) II, IV
c) I, II, III, IV
d) IV
e) IV, V
30. ‘Hukuka aykırı arama…………….ve ele geçirilenler…………….’ Cümledeki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?

a) Geçerlidir - delil olur
b) Tekrarlanır - hayır kurumuna verilir
c) Suçtur - muhakemede kullanılamaz
d) Hâkim onayına sunulur - delil olur
e) Adli aramadır - delildir
31. Olay yerinde bulunan kan lekelerinin incelenmesinden hangi sonuç çıkarılamaz?

a) Kanın insana mı yoksa hayvana mı ait olduğu
b) Vücudun neresinin kanadığı
c) Kanın yaralıya mı, şüpheliye mi ait olduğu
d) Yaralının kan grubu
e) Hepsi
32. Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?

a) İhmal
b) Sıçrama
c) Kaza
d) Sabotaj
e) Bilgisizlik
33. Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Üç kişiyle koruma düzeni
d) Dört kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni
34. Maçlarda hakem koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Sağa destekli hat düzeni
d) Sola destekli hat düzeni
e) Çember düzeni
35. En etkili suni solunum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ağızdan buruna
b) Holger Neilsen
c) Silvester metodu
d) Ağızdan ağza
e) Ağız ve burunla birlikte
36. Aşağıdakilerden hangisi X-Ray cihazı ve kapı detektörü ile yapılan güvenlik kontrolü kapsamındadır?

a) Şüpheli madde taraması
b) Araştırma işlemi
c) Adli arama
d) Şüpheli kişi araması
e) Hepsi
37. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?

a) İyi iletişim kurmalıdır
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır
c) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır
d) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır
38. Aşağıdakilerden hangisi haberleşmede dikkat edilmesi gereken prensiplerden değildir?

a) Haberleşmede uzun ve detaylı anlatım kullanılmalı
b) Haberleşme anlaşılır ve net olmalı
c) Haberleşmede kod sistemi kullanılmalı
d) Haberleşme kısa olmalı
e) Hiçbiri
39. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişimin göstergesi değildir?

a) Kaynakla alıcının sürekli yer değiştirmesi
b) Karşımızdaki ile göz teması kurmak
c) Karşımızdakini dinlemek ve anlamaya çalışmak
d) Sürekli olarak karşımızdakine bir şeyler anlatmak
e) Karşımızdaki kişinin beden dilini de ‘duymak’
40. Kapalı devre televizyon sistemi kullanılan bir işletmede kameranın netlik ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

a) Multıplexer kullanarak
b) Quad kullanarak
c) Görüntüleri video kayıt cihazına kaydederek
d) Pan-tilt motor kullanarak
e) Kamera lensinin focus ve iris ayarını yaparak
41. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

a) Olay tespit tutanağı
b) Görev tespit tutanağı
c) Yakalama tutanağı
d) Teslim-tesellüm tutanağı
e) Suçüstü tutanağı
42. Korunan kişinin yürüdüğü istikamete göre sol tarafı saat yönünde kaçı gösterir?

a) 3
b) 1
c) 6
d) 12
e) 9
43. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kuvvetlerinin topluluklara müdahale ederken uymak zorunda olduğu ilkelerden biri değildir?

a) Tahriklere engel olma
b) Paniği önleme
c) Taraf tutma
d) Profesyonel olma
e) Teknolojiden faydalanma
44. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?

a) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
45. Olay ve olay yerinin öğrenilmesi ile en kısa sürede olay yerine gelen ve olaya müdahale eden ekibe …………….. denir.

a) Soruşturma ekibi
b) İlk ekip
c) Olay yeri inceleme ekibi
d) İnceleme ekibi
e) Önleyici hizmet ekibi
46. Özel güvenlik görevlilerinin ağırlıklı olarak görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Adli görev
b) İdari görev
c) Önleme görevi
d) Yargılama görevi
e) Hepsi
47. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre ‘Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak alışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir’ (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Ramazan Bayramı’nın üç gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?

a) 3
b) 2
c) 6
d) 4
e) 8
48. İntihar saldırılarında saldırganın tespitinde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

a) Hamile görüntülü kadınlara
b) Sinirli ve heyecanlı tavır gösterenlere
c) Şüpheli davranışlar içersinde olanlara
d) Saldırganın yaş durumuna
e) Giyimleri ve fiziki görünümleri farklı olanlara
49. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin tarifi içinde yer alır?

a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki eder
b) Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar
c) Toplum içersinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirir
d) Alışkanlık ve bağımlılık yapar
e) Hepsi
50. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına
51. Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?

a) Kanuna aykırı olmak
b) Mantıklı ve geçerli olmak
c) Olayı tescil edici olmalı
d) Hayal ürünü olmamalı
e) Olay içinde yer almalı
52. ‘Dağılıyor görünüp tekrar toplanma’ aşağıdaki hususlardan hangisini kapsar?

a) Olayları bitirme usullerindendir
b) Olayları başlatma usullerindendir
c) Yasadışı olaylarda polise karşı uygulanan eylem taktikleri
d) Olayların hazırlık safhasıdır
e) Hepsi
53. Nabız en sık hangi bölgeden alınır?

a) Şah damarı
b) Kalp
c) Kasık
d) Bilek dış yüzü
e) Koltuk altı
54. Aşağıda bulunan şıklardan hangisi adli amaçlı yakalama kapsamına girmemektedir?

a) Suçüstü hali
b) Haklarında adli yakalama kararı bulunanları yakalama
c) Kişinin sağlığı-vücudu bakımından mevcut tehlikeden korunma gayesiyle yapılan yakalama
d) Hakkında tutuklama kararı bulunanları yakalama
e) Hiçbiri
55. Aşağıdakilerden hangisi ‘Biyometrik’ sistemdir?

a) Göz iris tanıma
b) Parmak izi tanıma
c) Yüz tanıma sistemleri
d) Damar tanıma sistemleri
e) Hepsi
56. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğeleri arasında bulunmaz?

a) Kaynak
b) Kanal
c) İleti
d) Korku
e) Araç
57. Hangisi kapalı devre TV sistemi kayıt tipi değildir?

a) Hard disk
b) Manyetik bant
c) CD
d) DVD
e) Teyp kaseti
58. Bir kişinin herkes tarafından geçici olarak yakalanabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisinin bulunması gerekir?

a) Gıyabi tevkif kararının bulunması
b) Yakalama kararının bulunması
c) Mahkûmiyet kararının bulunması
d) Kişiye suç işlerken rastlanılması
e) Hiçbiri
59. Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerinden değildir?

a) Ağrı
b) Susuzluk hissi
c) Şişme
d) Yalancı eklem
e) Hareketsizlik
60. Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?

a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suç failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak
61. Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlere yapılacak müdahalenin amaçlarından biri değildir?

a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan kişileri savcılığa sevk etmek
62. Aşağıdakilerden hangisi öncü ekip personelinin görevleri arasında yer almaz?

a) Ziyaret edilecek mevkide güvenlik önlemleri almak
b) Korunan kişiye refakat koruması yapmak
c) Yapılan öncü çalışmasını yazılı hale getirerek koruma amirine vermek
d) Ziyaret edilecek mevkiin keşfini yapmak
e) Ziyaret edilecek mevkide güvenlik amaçlı yerleşim noktalarının tespitini yapmak
63. Aşağıdakilerden hangisi insanda bulunan 5 temel duyudan biri değildir?

a) Görme
b) İşitme
c) Koku alma
d) Tat alma
e) Refleks
64. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?

a) Hava şartları
b) Meraklı kalabalık
c) Şüpheli ve iş birlikçileri
d) Olay yeri inceleme ekibi
e) Mağdur yada maktulün yakınları
65. Aşağıdakilerden hangisi bombanın temel unsurlarındandır?

a) Dış kap
b) Bant
c) Kablo
d) Parça etkisi için konulanlar
e) Patlayıcı madde
66. Özel güvenlik görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

a) 18 yaşını doldurmuş olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Kamu haklarından yasaklı olmamak
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
e) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak
67. Uyuşturucu ile mücadele yollarından en etkili yöntem hangisidir?

a) Eğitim
b) Cezalandırma
c) Uyuşturucu kullananları dışlama
d) Tedavi etme
e) Hiçbiri
68. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?

a) Karşımızdakini dinlemek
b) Kendini tanımak
c) Kendini açmak
d) Sadece ilgimizi çeken konuları dinlemek
e) Kendini doğru ifade etmek
69. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden birisi değildir?

a) Yıldırım düşmesi
b) Kuraklık
c) Fırtına
d) Toprak kayması
e) Sel
70. Aşağıdakilerden hangisi şahıs kontrolünde kullanılan cihaz değildir?

a) El tipi metal detektörler
b) Kapı tipi metal detektörler
c) Patlayıcı-narkotik tespit sistemleri
d) Bodyscanner
e) X-ray cihazı
71. Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

a) Cam parçaları
b) Demir parçaları
c) İllegal yayınlar
d) Çiviler
e) Taş parçaları
72. Büyük grupları küçük gruplara bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri, kışkırtıcı ve suçluları yakalamak, topluluk içerisinden yolu açmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Çember düzeni
d) Grup düzeni
e) Hepsi
73. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde yer almaz?

a) Koruma amiri
b) Bomba arama görevlileri
c) Ekip amiri
d) Sürücüler
e) Takip arabasındaki korumalar
74. Aşağıda belirtilenlerden hangisi ilk ekip olabilir?

a) ÖGG
b) Trafik ekibi
c) Asayiş ekibi
d) Karakol ekibi
e) Hepsi
75. Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?

a) Toplulukla karşılıklı arbede sırasında
b) Kalabalığın biçimsel olarak kontrolünde
c) Saldırgan etkisiz hale getirildiğinde ve tecrit edildiğinde
d) Kalabalığı güvenlik güçlerinden belli bir mesafede tutmak için
e) Güvenlik güçlerinin, saldırı tekniğini kullandığı pozisyonlarda
76. Hangisi refakat koruması olarak adlandırılmıştır?

a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Üç kişiyle koruma düzeni
d) Dört kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni
77. Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karpit
b) Fuel-Oil
c) Mazot
d) Gaz yağı
e) Benzin
78. Toplu kuvvet olarak müdahale edilen olaylarda zor kullanmanın derecesini kim tayin eder?

a) Vali
b) İl emniyet müdürü
c) Çevik kuvvet şube müdürü
d) Müdahale eden kuvvetin amiri
e) Hiçbiri
79. Kapı detektörlerinin sağlıklı çalışabilmesi için kontrol edilecek personel, detektörlerden en az ne kadar mesafe ara ile geçirilmelidir?

a) Kontrol edilecek kişiler 1 m. ara ile geçirilmelidir
b) İki kişi birlikte geçirilmelidir
c) Kontrol edilecek kişiler 50 cm. ara ile geçirilmelidir
d) Kontrol edilecek kişiler 33 cm. ara ile geçirilmelidir
e) Kontrol edilecek kişilerin mesafesine bırakmaksızın geçirilmelidirler
80. ‘Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir’ cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) İz
b) Delil
c) Papil
d) Traje
e) Delta
81. Aşağıda sıralanan yetkilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkisi kapsamında değildir?

a) El koyma
b) Arama
c) Yakalama
d) Kimlik sorma
e) Kimlik tespit etme
82. ‘Makam aracının sağ önünde oturur ve devamlı bir şekilde ekip personeli ile irtibat halinde olur’. Bu açıklama aşağıdakilerden hangisinin görevlerindendir?

a) Ekip amiri
b) Koruma amiri
c) Öncü koruma
d) Protokol görevlileri
e) İlk yardım görevlileri
83. Pazaryerindeki kalabalık çeşitleri aşağıdakilerden hangisini kapsar?

a) Organize aktif kalabalık
b) Organize pasif kalabalık
c) Organize olmayan aktif kalabalık
d) Organize olmayan pasif kalabalık
e) Hiçbiri
84. El detektörlerinin güvenilir bir ölçüm yaptığı nasıl test edilir?

a) Plastik bir maddeye tutularak
b) Metal bir maddeye tutularak
c) Organik madde taşıyan bir cisme tutarak
d) Ahşap bir maddeye tutarak
e) Pilini ters takarak
85. Afyon sakızının elde edildiği bitki hangisidir?

a) Hint keneviri
b) Koka ağacı
c) Haşhaş
d) Ergamot mantarı
e) Kauçuk
86. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Özel güvenlik birimleri özel kanunlarında sayılan yetkilerini görev alanlarında ve görev süresinde kullanabilirler
b) Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar
c) Özel güvenlik personeli greve katılamazlar
d) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılabilirler
e) Özel güvenlik personeli kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz
87. Kaynağı ve hedefini insanların oluşturduğu karşılıklı iletişime ne denir?

a) Kişi - içi iletişim
b) Kişiler arası iletişim
c) Tek yönlü iletişim
d) Bilişsel çelişki
e) Hiçbiri
88. Çevre güvenliğinde aşağıdakilerden hangi algılama sistemi kullanılmaz?

a) Fiber optik algılama sistemleri
b) İnfrared bariyer sistemleri
c) Mikro dalga bariyer sistemleri
d) Biyometrik sistemler
e) Manyetik alan algılama sistemleri
89. Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denilmektedir?

a) Provokasyon
b) Motivasyon
c) Atılganlar
d) Karşı eylemciler
e) Hepsi
90. Üzerinde silah bulunan kişi ÖGG’nin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?

a) Zorla imzalatılır
b) İmzalamadığı tutanağa yazılır
c) İmzalayacağı yeni bir tutanak hazırlanır
d) Cezası artırılır
e) Tutuklanır
91. Resmi kıyafetle çalışan özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?

a) Görev alanında
b) Görev süresince
c) Üniformalı olarak
d) Kimlik kartları yakaya takılı olduğu durumda
e) Hepsi
92. Copla vuruşlarda hedef seçimi ile vuruş yeri neresi olmalıdır?

a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüsler
93. Aşağıdakilerden hangisi dozimetrenin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardır?

a) X-Ray cihazının tünel ve kenarına konulamaz
b) Herhangi birine ödünç verilemez
c) Toka ve giyeceklerin, metal parçaları gibi malzemelerin arasına konulamaz
d) Başka bir personelden ödünç alınamaz
e) Hepsi
94. Aşağıdakilerden hangisi işleve takılmaya örnektir?

a) Kalemi sadece yazma gereci olarak kullanmak
b) Duvarı boyamak
c) Başımız her ağrıdığında ağrı kesici içmek
d) Klavyede tuş aramak
e) Problemi çözmek için parçalara bölmek
95. Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Vali yardımcısı
b) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
c) İl milli eğitim müdürlüğü temsilcisi
d) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
e) Ticaret odası temsilcisi
96. Aşağıdakilerden hangisi X-Ray cihazının kullanım amacıdır?

a) Geçiş yapan kişilerin el bagajlarının kontrolünü yapmak
b) Kişilerin üzerindeki metali tespit etmek
c) Geçiş yapan kişilerin manyetik kartını okutarak geçiş yapmasını sağlamak
d) Kişilerin fotoğrafını çekmek
e) Kimlik tespiti yapmak
97. Aşağıdakilerden hangisi koruma planında yer alır?

a) Kolluk kuvvetleri ile irtibat
b) Kontrol noktası çalışmaları
c) Fiziki güvenlik tedbirleri
d) Nokta ve devriye hizmetleri
e) Hepsi
98. İnsanların ve hayvanların gözlemlenebilen, herhangi bir şekilde ölçülebilen, içsel ya da dışsal uyaranlara verdiği tepkiye ne ad verilir?

a) Güdü
b) Davranış
c) Dürtü
d) Algı
e) Hiçbiri
99. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal olaya ne denir?

a) Yanma
b) Ateş
c) Yangın
d) Alev
e) Isı
100. Aşağıdakilerden hangisi temastan doğan izlerdendir?

a) Tornavida izi
b) Kan lekesi
c) Parmak izi
d) Boya lekesi
e) Çekiç izi
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...