Özel Güvenlik Sınavı Test 12


1. Bir kişi ile koruma düzeninde hangisi yapılmaz?

a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre önemli kişinin sağ ya da solunda bir adım arkasında yürür
b) Bu bir refakat korumasıdır
c) Az ya da orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır
d) Önemli kişiye ait çanta ve değerli evrakların nakline yardımcı olunur
e) Koruma personeli koruduğu kişiye refakat sırasında elinde herhangi bir şey taşımaz
2. Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I Tutuklama
II Kimlik tespiti
III Konut araması
IV Yakalama
V Üst ve eşya araması
VI Kimlik sorma

a) I, III, V, VI
b) I, II, III
c) II, IV, VI
d) IV, V, VI
e) I, II, VI
3. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir?

a) Yüz yüze iletişimdir
b) Çift yönlü olma zorunluluğu vardır
c) Tek yönlü iletim olarak kalabilir
d) Ulaşılabilecek insan sayısı sınırlıdır
e) Karşılıklı iletişim vardır
4. Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olabilir?

a) Çevik kuvvet ekibi
b) Özel güvenlik personeli
c) Asayiş devriye ekibi
d) Trafik ekibi
e) Hepsi
5. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın tanımı ve kapsamı içinde yer almaz?

a) Hayat kurtarmak
b) İyileşmeyi kolaylaştırmak
c) İlaç kullanmak
d) Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak
e) Elimizdeki ve çevredeki malzemeleri kullanmak
6. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?

a) Araçlar çalışır vaziyette olmalıdır
b) Makam aracı mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır
c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır
d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir
e) Makam şoförü VIP’in kapısını açmalıdır
7. El tipi detektörlerle kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?

a) Bagaj ve koli kontrolünde kullanılırlar
b) Organik maddeleri tespit edebilirler
c) Yüksek oranda radyasyonla çalışırlar
d) Çok geniş bir alanda elektro -statik alan oluştururlar
e) Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı sinyal verirler
8. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin kayıt altına alınması yöntemlerinden biri değildir?

a) Fotoğraflama
b) Kroki
c) Kameraya kayıt
d) Şüphelinin ifadesinin alınması
e) Olay yeri tespit tutanağı
9. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama nedenlerinden değildir?

a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır
b) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır
c) Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır
d) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır
e) Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır
10. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir
b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz
c) Bu konudaki karar işverene aittir
d) Komisyonun kararı gerekir
e) Mülki amirin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir
11. Özel kalem müdürünün koruma düzenlerinde oturduğu yer neresidir?

a) Takip aracının ön sağ koltuğu
b) Makam aracının arka sağ koltuğu
c) Makam aracının ön sağ koltuğu
d) Takip aracının ön sol koltuğu
e) Hiçbiri
12. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarındandır?

a) Zor kullanma için zorunluluk olmalıdır
b) Yasal bir dayanağı bulunmalıdır
c) Tehlike ile orantılı olmalıdır
d) İstenilen amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir
e) Hepsi
13. Barut atıkları ne tür bir maddi delildir?

a) Kimyasal
b) Balistik
c) Biyolojik
d) İz inceleme
e) Grafoloji
14. Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi aradığında verilmesi gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı
e) Hepsi
15. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

a) Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır
b) Günümüzde tam koruma mümkün değildir
c) Koruma sabit olmalı, önemli kişinin görevinin engelleneceği düşünülmemelidir
d) Korumada boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır
e) Korumalar önemli kişinin günlük mesaisine kendilerini adapte etmeli ve buna göre çalışmalıdır
16. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerinden değildir?

a) Olay yerinde delilleri toplama
b) Görev alanlarında haklarında yakalama kararı bulunanları yakalama
c) Buluntu eşyayı emanete alma
d) Olay yerinde delilleri koruma
e) Güvenliğini sağladığı alanlara girenleri detektörle arama
17. Olayı ilk olarak gören özel güvenlik görevlisi aşağıdaki ifadelerden hangisini yapmamalıdır?

a) Heyecan korku ve telaş içinde olmamalıdır
b) Olayla ilgili basın mensuplarının sorularını doğru olarak cevaplandırmalıdır
c) Olay yerine görevli personel harici kimsenin girmesine izin vermemelidir
d) Olay yerine girmemelidir
e) Olay yerinde bir şey yenilip içilmesine izin vermemelidir
18. Aşağıdaki telsiz kullanımlarından hangisi yanlıştır?

a) İsim ve rütbe kullanılmaz
b) Çok önemli olaylar ve gizli konuşmalar telsizle söylenmez
c) Kısa, öz ve anlaşılır konuşulmalıdır
d) Anlaşılması zor isimler fonetik alfabeye göre kodlanır
e) Görev esnasında telsiz sürekli açık bulundurulmaz
19. Aşağıdakilerden hangisi açık kanamadır?

a) Beyin kanaması
b) Mide kanaması
c) Dalak yırtılması
d) El bileği kesiği
e) Bağırsak delinmesi
20. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?

a) Hızlı karar verebilmelidir
b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Tıbbi eğitim almış olmalıdır
d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır
21. Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?

a) Kişi dokunulmazlığını
b) Kişi hürriyetini
c) Kişi bağımsızlığını
d) Kişi ayrıcalığını
e) Kişi masumiyetini
22. Aşağıdakilerden hangisi kalbin durduğunun göstergesidir?

a) Göğüs kafesinin inip kalkmaması
b) Nefesin duyulmaması
c) Şah damarından nabız alınamaması
d) Vücudun sıcak olması
e) Ellerini hareket ettirememesi
23. Alınması gereken tedbirler bakımından önemli kişinin korunmasında öncü güvenlik çalışmalarında görevli personelin aşağıdaki makam ve kişilerden hangisi ile görüşmesine gerek yoktur?

a) Mülki amirler
b) Cumhuriyet başsavcısı
c) Meteoroloji müdürü
d) İl emniyet müdürü
e) İstihbarat birimleri
24. İlk yardım nedir?

a) Yardım çağırmaktır
b) Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
c) Hastanede hekimler tarafından yapılan girişimlerdir
d) Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
e) Acil tedavi ünitelerinde hasta/yaralılara doktor ya da sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir
25. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?

a) Mektup
b) Gazete
c) Televizyon
d) Radyo
e) Dergi
26. İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?

a) Duygu
b) Panik
c) Öfke
d) Heyecan
e) Motivasyon
27. Aşağıdakilerden hangisi X-ray cihazları kullanımında kullanıcının radyasyona karşı güvenliğinin sağlanması, radyasyona maruz kaldığı miktarı ölçmek için kullanılan cihazdır?

a) AVO metre
b) Barometre
c) Manyetik kontak
d) Ultrasonik detektör
e) Dozimetre
28. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevlerinden değildir?

a) Görev alanını bilmek
b) Görev alanına ilgisiz şahısların girmesini engellemek
c) Suç kovuşturmak
d) Görev alanında koruyucu tedbirler almak
e) Görev alanındaki olumsuzlukları ilgililerine bildirmek
29. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkilidir?

a) Görevli olduğu alanda kişilerin üstlerini detektörle arama
b) Hakkında yakalama ve tutuklama müzakeresi bulunanları yakalama ve arama
c) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
d) Olay yerini ve delilleri koruma
e) Hepsi
30. Silah kullanma yetkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Polis, hastanelerin psikiyatri bölümüne silahla giremez
b) Polis, tutuk ve ceza evlerine silahla girebilir
c) Özel güvenlik görevlisi cezaevine silahla giremez
d) Özel güvenlik görevlisi spor karşılaşmalarına silahla giremez
e) Hiçbiri
31. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanan kişilerin özelliklerinden değildir?

a) İrade ve mantık ile önlenemeyen uyuşturucu kullanma isteği
b) Uyuşturucu maddenin giderek artan dozda kullanılmasının engellenememesi
c) Kişinin uyuşturucuya fiziki ve ruhi olmak üzere bağımlılık hissi
d) Sürekli uyuşukluk hali
e) Hal ve hareketlerinde tutarsızlıklar
32. Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?

a) Bir şahsın korunmasında
b) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında
c) Topluluk içinden bir şahsı almak için
d) Kıymetli bir malzemenin korunmasında
e) Hiçbiri
33. İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?

a) Uyarılma
b) Davranış
c) Bilinç
d) Katılım
e) Refleks
34. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerinden biri değildir?

a) Kısa sürede durdurulamaz
b) Fışkırır tarzdadır
c) Kalp ritmi ile uyumludur
d) Koyu kırmızı renktedir
e) Pıhtılaşma süresi uzun olduğundan kanama süresi uzundur
35. Aşağıdaki davranışlardan hangisi “etkin dinleme” durumunda yapılmamalıdır?

a) Konuşan kişinin gözlerine bakmak
b) Konuşanı cesaretlendirmek
c) Karşımızdakini yargılamak
d) Ne söylediğini anlamaya çalışmak
e) Başka şeyler düşünmemek
36. Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemidir?

a) X-Ray cihazı
b) Metal algılama detektörü
c) Proximity okuyucular
d) Bomba algılama cihazı
e) Kapı tipi metal algılama detektörü
37. Aşağıdakilerden hangisi toplum psikolojisinin özelliklerinden değildir?

a) Tesir altında kalmamak
b) Duygusallık
c) Özenti
d) Telkin
e) İrade zayıflığı
38. Aşağıdakilerden hangisi terörizmin ana hedeflerindendir?

a) Mevcut sosyal gerilimin arttırılması
b) Doğan otorite boşluğu ile hedeflenen siyasal düzenin kurulması
c) Devlet otoritesinin sarsılması
d) Devlet kurumlarının işlemez hale getirilmesi
e) Hepsi
39. Çevre güvenliği sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a) Biometrik sistemler
b) İnfrared bariyer sistemleri
c) Mikro dalga bariyer sistemler
d) Fiber optik algılama sistemleri
e) Manyetik alan algılama sistemleri
40. Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbiridir?

a) El detektörü
b) X- Ray cihazı
c) Tel örgü
d) Kelepçe
e) Hiçbiri
41. Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?

a) CMK ‘nın ilgili maddesine göre yakalama
b) Olay sonrası teknik takip yapma
c) Şüpheli görülen birine kimlik sorma
d) Gerektiğinde zor kullanma
e) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
42. Günlük yaşamda karşılaşılan olaylar sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma durumuna ne denir?

a) Stres
b) İletişim
c) Kızgınlık
d) Nefes darlığı
e) Eleştiri
43. Uyarıcı özelliğinden dolayı sporcular tarafından doping olarak kullanılan uyuşturucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sedafitler
b) Barbituratlar
c) Trankilizanlar
d) Amfetaminler
e) LSD
44. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?

a) Binanın çökme olasılığı
b) Dökülebilecek tehlikeli yâda parlayıcı maddeler
c) Duman zehirlenmesi
d) Yüksek ısı tehlikesi
e) Yanma sonucu oksijen açığa çıkması
45. Boyun kırığı şüphesi olan yaralıda ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Boyunluk takılması
b) Sedye ile taşıma
c) Kucaklayarak taşıma
d) Acilen hastaneye götürmek
e) Kol ve bacaklarından tutarak taşımak
46. Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris ve retina şekli gibi) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kartlı cihazlar
b) Kapalı devre kimlik belirleme
c) Görsel kimlik belirme
d) Biometrik cihazlar
e) Detektörler
47. 2004 yılında yürürlüğe giren özel güvenlik yasasının kanun numarası kaçtır?

a) 5188
b) 5488
c) 4444
d) 2559
e) 3201
48. İnsanların belli bir amacı gerçekleştirmek için harekete geçmelerine ne denir?

a) Empati
b) Motivasyon
c) Rekabet
d) Terfi
e) İletişim
49. Görev yapılan bölgede terkedilmiş bir eşya (paket, çanta v.b.)görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi\hangileri yapılmalıdır?
I Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır
II Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir
III Çevresi emniyete alınır
IV Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir
V Güvenlik güçlerine bilgi verilir

a) II
b) II, III
c) III, V
d) IV, V
e) I,II, III
50. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?

a) Suç işlenmesini önlemek
b) Şüphelileri yakalamak
c) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyeti sağlamak
e) Hepsi
51. Aşağıdakilerden hangisi koruma çemberlerinden değildir?

a) İç halka
b) Ara halka
c) Orta halka
d) Dış halka
e) Hiçbiri
52. Aşağıdaki hususlardan hangisi korumanın amaçlarından değildir?

a) Önemli kişinin hayatını her türlü tehlikeden korumak
b) Gülünç duruma düşmekten korumak
c) Utandırıcı duruma düşmekten korumak
d) Soğuktan korumak
e) Hepsi
53. “Teknolojik güvenlik cihazları, güvenliği sağlamak için kullanılan _____ cihazlardır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Ana
b) Pahalı
c) Yardımcı
d) Ekonomik
e) Psikolojik
54. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delildir?

a) Parmak izi
b) Ayak izi
c) Avuç izi
d) Oto lastik izi
e) Kan
55. Yılan ve akrep sokmalarında ısırılan bölgenin kalbe göre seviyesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Kalp seviyesinden yukarıda tutulur
b) Kalp ile aynı seviyede tutulur
c) Kalp seviyesinden aşağıda tutulur
d) Sokulan bölgenin seviyesi önemsizdir
e) Hiçbiri
56. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?

a) Kameralı cep telefonu
b) Metal detektör
c) X-Ray cihazı
d) CCTV
e) Alarm sistemi
57. Aşağıdakilerden hangisi üst aramalarında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

a) Aramada öncelik kişilere, sonra eşyaya verilmelidir
b) Arama ekip olarak gerçekleştirilmeli
c) En az 2 kişi ile yapılmalı
d) Dıştan gelecek tehlikelere karşı duyarlı olunmalı
e) Hepsi
58. Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?

a) Kablo-Bant
b) Patlayıcı madde
c) Parça etkisi için konulan malzemeler
d) Kamufle malzemeleri
e) Dış kap ve akım kaynağı
59. Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?

a) ABC kontrolü
b) Ambulans çağırmak
c) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak
d) Ayran içirmek
e) Suni solunum yaptırmak
60. Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür
61. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik olaylarını kaydeden cihazlardan değildir?

a) Bilgisayar
b) Kamera
c) El detektörü
d) Video
e) Hiçbiri
62. İnsanlarda değişmeyen nitelikler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çok uzun veya kısa boy
b) Kol, bacak vs. yerlerdeki belirgin sakatlıklar
c) Anormal fiziksel yapı
d) Sağırlık, dilsizlik
e) Hepsi
63. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı
b) Görülebilir yara izleri
c) Boyu
d) Psikolojik durumu
e) Cinsiyeti
64. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
65. Karbondioksitin birinci derece söndürme etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Soğutma
b) Zayıflatma
c) Boğma
d) Engelleme
e) Hiçbiri
66. X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bagajlardaki gizlenmiş, patlayıcı cisimleri bulmak
b) Bagajların hızlı bir şekilde kontrolünü sağlamak
c) Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
d) Yasa dışı cisimlerin içeri sokulma girişimlerine karşı caydırıcılık sağlamak
e) Hepsi
67. X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bagaj ve yolcularda gizlenmiş, yasa dışı cisimleri bulmak
b) Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek
c) Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
d) Yasa dışı cisimlerin içeri sokulma girişimlerine karşı caydırıcılık sağlamak
e) Hepsi
68. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?

a) Görev alanında suça el koymak
b) Suçun devamını engellemek
c) Sanığı tespit etmek ve yakalamak
d) Sanığı gözaltına almak
e) Suç delillerini muhafaza etmek
69. Aşağıdakilerden hangisi grup olmanın şartlarından değildir?

a) Göreceli veya uzun süreli ilişki
b) Ortak yerleşim bölgesinde ikamet etme
c) Kendi normları ve üyelerinin davranış şekillerini belirleme
d) Ortak amaçlar geliştirme
e) Kendini grup üyesi olarak kabul etme ve edilme
70. Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaştıklarında, aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdırlar?

a) Suçun devamını engeller
b) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder
c) Suça el koyar
d) Delilleri tespit edip toplar
e) Hepsini
71. Kişilerin çantalarının,eşyalarının ve bagajlarının içlerinde tehlikeli madde olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan cihaza ………denir?

a) Metal detektör
b) El detektörü
c) X-ray cihazı
d) Kontrol paneli
e) Hiçbiri
72. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?

a) Alışveriş merkezlerinde
b) Sahne gösterilerinde
c) Sağlık tesislerinde
d) Spor müsabakalarında
e) Üniversitelerde
73. Aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangisi kullanım sonrası şarj edilmeli yada pili değiştirilmelidir?

a) Kartlı geçiş düzeneği
b) El tipi detector
c) Güvenlik kameraları
d) Kapı tipi detektör
e) CCTV
74. Özel güvenlik çalışma izninin yenilenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Çalışma izni, 4 yıl süreyle geçerlidir
b) Yeni sağlık raporu istenir
c) Adli sicil kaydı istenir
d) Özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir
e) Hepsi
75. Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranır?

a) 30 yaşını geçmemiş olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Kamu haklarından yasaklı olmamak
d) Taksirli suçlardan hükümlü bulunmamak
e) Hepsi
76. Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel niteliklerinden değildir?

a) Fiziksel olarak bir arada veya yakın bulunurlar
b) Geçici olarak bir araya gelirler
c) İşbölümü ve statü düzeni mevcuttur
d) Birbirlerini tanımazlar
e) Kısa süreli ve geçici etkileşim içerisine girebilirler
77. Genel kolluk dışında kalan ve özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluk birimine ne ad verilir?

a) Özel kolluk
b) Yetkili kolluk
c) Polis
d) Jandarma
e) Adli kolluk
78. Şüpheli şahıslar kendilerini nasıl belli ederler?

a) Göz renklerinden
b) Davranışlarından
c) Saçlarından
d) Boylarından
e) Kilolarından
79. Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?

a) Cumhurbaşkanı, milletvekilleri
b) Hâkim ve savcılar, avukatlar, noterler
c) Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar
d) Yaşlı ve sakatlar
e) Hiçbirisi
80. Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

a) Cam parçaları
b) Demir parçaları
c) Gazete sayfaları
d) Çiviler
e) Taş parçaları
81. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
82. Katı, sıvı, gaz halindeki yanıcı maddelerin, ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?

a) Patlama
b) Yanma
c) Yangın
d) Detenasyon
e) Hiçbiri
83. İlçe sınırlan içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?

a) Vali
b) Kaymakam
c) İlçe emniyet amiri
d) İlçe emniyet müdürü
e) İçişleri Bakanı
84. Bir kişinin sorumluluk alanının 120 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Altı kişiyle koruma düzeni
d) Dört kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni
85. Olay yerinin korunması ne zamana kadar sürer?

a) Olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar
b) Cumhuriyet savcısı gelene kadar
c) Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar
d) Soruşturma bitene kadar
e) Korunması gerekmez
86. Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?

a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Hareketlerindeki tutarsızlık
e) Hepsi
87. Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?

a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz
b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
e) Hiçbiri
88. Özel güvenlik görevlisinin yetki ve sorumluluklarının sınırı yer ve zaman bakımından hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) İl sınırları içerisinde, her yerde
b) Görevli oldukları süre içerisinde, her yerde
c) Görev alanlarında, görev süresince
d) Her zaman her yerde
e) Görev alanına bakılmaksızın, görev süresince
89. Özel sektörde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı ne yapabilir?

a) İş mahkemesine dava açabilir
b) İl özel güvenlik komisyonuna başvurur
c) İçişleri Bakanlığı’na başvurur
d) İşveren derneğinden yardım ister
e) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açar
90. Uyuşturucu maddeler kullanıldığında insan vücudunda en çok hangi organ etkilenir?

a) Kalp
b) Omurilik
c) Sinir sistemi
d) Beyin
e) Hiçbiri
91. Korunan yerlerde ana giriş noktasında araç giriş kontrolü yapıldığından kontrol noktasına gelen araçların hızını kesmek yavaşlamalarını sağlamak için yapılan engellere ne ad verilir?

a) Bariyer
b) Hız kesme kasisi
c) Tel örgü
d) Kapan
e) Araç engelleri
92. Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri
93. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personelinden değildir?

a) Koruma amiri
b) VIP koruma aracı sürücüleri
c) Ekip amiri
d) Ekip memuru
e) Özel kalem müdürü
94. Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?

a) Kanuna aykırı olmak
b) Mantıklı ve geçerli olmak
c) Olayı tescil edici olmak
d) Hayal ürünü olmamak
e) Olay içinde yer almak
95. Teröristler neden bomba kullanırlar?

a) Bomba yapımında kullanılan malzemelerin kolay temin edilebilmesi
b) Patlama yerinde çok az iz ve delil bırakması
c) Bombayı koyan kişinin kaçması için zaman kazanması
d) Halk üzerinde korku ve panik etkisinin fazla olması
e) Hepsi
96. Koruma organizasyonu ile ilerlenirken VIP’in yönü saat yöntemi ile daima kaçı gösterir?

a) 3
b) 9
c) 12
d) 6
e) Hiçbiri
97. Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerindendir?

a) Özel koruma
b) İşyeri koruma
c) Konut koruma
d) Yakın koruma
e) Hepsi
98. Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

a) Benzin
b) Mazot
c) Gaz yağı
d) Karpit
e) Fuel Oil
99. Olay yerinde boş kovan bulunamamışsa nasıl değerlendirme yapılır?

a) Otomatik silah kullanılmıştır
b) Kovan cesette kalmıştır
c) Toplu tabanca kullanılmıştır
d) Yarı otomatik silah kullanılmıştır
e) Hepsi
100. İl sınırları içinde kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulduğunda, özel güvenlik personeline, mülki amir ve genel kolluk amiri, görevi ile ilgili emir verdiğinde hareket tarzı ne olmalıdır?

a) Kanuna uygun emirleri yerine getirir
b) Mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin böyle bir emir vermeye yetkisi yoktur
c) Emirlerini yerine getirmezler
d) Konusu suç teşkil eden emir yerine getirilebilir
e) Hiçbiri
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...