Sincan Kervan Güvenlik Silah Soruları (41.Sınav)


1. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biridir?

a) Gerdel
b) Yiv
c) İğne
d) Gez
e) Kapsül
2. Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardandır?

a) Atıcının, atış eğitimcisinin vereceği talimatlara uyması
b) Atıcının kendi kuralları doğrultusunda hareket etmesi
c) Atıcının silahı elinde tutarak poligona girmesi
d) Atıcının fişek yatağında fişek bulundurarak poligona girmesi
e) Hepsi
3. Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride takılı kalması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olur?

a) Şarjörde fişeğin bitmesi
b) Şarjörün tabancadan çıkması
c) Tabancanın iğnesinin kırılması
d) Kabzanın iki elle çok sıkı şekilde tutulması
e) Namlunun ısınması
4. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?

a) Şarjör
b) Kabza
c) Namlu
d) Kapak takımı
e) Horoz
5. Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?

a) Kabza emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) İğne emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) Sürgü emniyeti
6. Aşağıdaki parçaların hangisi sürgü üzerinde bulunur?

a) Tetik korkuluğu
b) Horoz
c) Tetik
d) Arpacık
e) Şarjör çıkarıcı mandalı
7. Fişekte, barutun ateşlenmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?

a) Yiv
b) Set
c) Kapsül
d) Tırnak
e) Çıkarıcı
8. Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye ........... denir. Boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

a) Hatve
b) Rayyür
c) Namlu
d) Çap
e) Kovan
9. Kovan, çekirdek, kapsül ve barut unsurlarının birleşmesiyle oluşan parçaya ne denir?

a) Fişek
b) Rampa
c) Fişek yatağı
d) Namlu
e) Hatve
10. Aşağıdakilerden hangisi kovan üzerinde kalan izlerdendir?

a) Tırnak izi
b) İrca mili izi
c) Tetik izi
d) Emniyet mandalı izi
e) Kabza izi
11. Fişek yatağında kaç fişek bulunur?

a) 16
b) 1
c) 3
d) 15
e) 10
12. Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?

a) Horoz emniyeti
b) Kabza emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) İkaz emniyeti
e) Mandal emniyeti
13. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?

a) İğnenin kırık olması
b) Tetik korkuluğunun kırık olması
c) Kapsülün arızalı olması
d) İğne yayının kırık olması
e) Tetiğin arızalı olması
14. Fişek yatağında fişek bulunan tabancanın güvenli bir şekilde boşaltılması için sırasıyla izlenmesi gereken yol, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) Sürgü çekilip bırakılır - Şarjör çıkartılır - Tabanca ölü noktaya çevrilir
b) Şarjör çıkartılır - Tetiğe basılır - Tabanca ölü noktaya çevrilir - Sürgü çekilip bırakılır
c) Tabanca ölü noktaya çevrilir - Şarjör çıkartılır - Sürgü çekilip bırakılır - Tetiğe basılır
d) Tetiğe basılır - Sürgü çekilip bırakılır - Tabanca ölü noktaya çevrilir - Şarjör çıkartılır
e) Tabanca ölü noktaya çevrilir - Sürgü çekilip bırakılır - Şarjör çıkarılır - Tetiğe basılır
15. İcra yayının (yerine getiren yay) görevi nedir?

a) Şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar.
b) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini sağlar.
c) Tetiğin düzgün çekilmesini sağlar.
d) Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır.
e) Gez ve arpacığın sürgünün üzerinde sabit kalmasını sağlar.
16. Yiv, set, fişek yatağı silahın hangi parçasında bulunur?

a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Şarjör
e) Fişek
17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi toplu tabancaların sahip olduğu emniyet tertibatı olarak ifade edilir?

a) Şarjör emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Mandal emniyeti
e) Hiçbiri
18. Sürgü tutucu piminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çekirdeğin hedefe hızlı gitmesini sağlar.
b) Boş kovanı silahtan dışarı atar.
c) Kapsüle darbe yaparak patlamasını sağlar.
d) Boş kovanın namlunun içerisine girmesine engel olur.
e) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını sağlar.
19. Silahla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Atışa hazır fişeğin beklediği yer şarjördür.
b) Namlunun içerisinde bulunan girintilere çap denir.
c) Toplu tabancalarda kabza emniyeti bulunur.
d) Tabancalarda her çaptaki fişek kullanılır.
e) Nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur.
20. İğnenin kırılması durumunda oluşacak arıza aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tabanca dolduruş yapmaz.
b) Fişek ateşlenemez.
c) Tabanca emniyete alınmaz.
d) Horoz düşmez.
e) Tetik çalışmaz.
21. Tabancanın iğnesi kapsüle darbe yatığı halde patlama oluşmamışsa aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

a) Namlu ölü noktadan başka bir yöne çevrilmemelidir.
b) Şarjör tabancadan çıkartılmalıdır.
c) Namlunun ucundan içeri bakılarak kontrol edilmelidir.
d) Şarjör çıkarılarak fişek yatağındaki fişek çıkarılmalıdır.
e) Çıkartılan fişeğin patlama olasılığı düşünülerek hareket edilmelidir.
22. Fişek yatağıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Atışa hazır fişeklerin beklediği yerdir.
b) Fişek yatağının çapı fişeğin çapından küçüktür.
c) Otomatik tabancalarda namlunun gerisinde bulunur.
d) Fişeğin patladığı yerdir.
e) Fişek yatağında yiv ve set bulunmaz.
23. Aşağıdakilerden hangisi merminin dönerek ilerlemesini sağlar?

a) Yiv ve set
b) Kovan
c) İğne
d) İcra yayı
e) Kapsül
24. Toplu tabancalarda çıkarıcı yıldızının işlevi nedir?

a) Tabancayı emniyete alır.
b) Tabancanın ateş etmesini engeller.
c) Tabancadan dolu fişek veya boş kovanların çıkarılmasını sağlar.
d) Tabanca iğnesinin ileri gidip geri gelmesini sağlar.
e) Tabanca namlusunun sabit şekilde durmasına yardımcı olur.
25. İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kovan
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Mermi
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...