Sincan Kervan Güvenlik Silah Soruları (40.Sınav)


1. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?

a) Şarjör tüpü
b) Şarjör yayı
c) Gerdel
d) Fişek
e) Şarjör kapağı
2. Aşağıdakilerden hangisi silahtaki tertibatlardan biri değildir?

a) Atış tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Kovan atma tertibatı
e) Ateşleme tertibatı
3. Hazne nedir?

a) Fişek yatağının iç kısmı
b) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yer
c) Namlunun iç kısmı
d) Fişeğin iç kısmı
e) Kovan atma boşluğu
4. Aşağıdakilerden hangisi tek hareketli tabancanın özelliğidir?

a) Tetiğe basıldığında horozun kurulması
b) Tetiğe basıldığında horozun hem kurulup hem düşmesi
c) Tetiğe basıldığında kurulu olan horozun düşmesi
d) Tabancanın toplu veya otomatik olması
e) Hiçbiri
5. Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?

a) Horoz
b) Namlu
c) Gez
d) İrca yayı
e) Tetik
6. Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?

a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Nükleer silahlar
e) Modern silahlar
7. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerindendir?

a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi
8. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

a) Tırnak - çıkarıcı - kovan atma boşluğu
b) Çıkarıcı - kovan atma boşluğu
c) Namlu - iğne - çıkarıcı
d) Tırnak - namlu - çıkarıcı
e) Şarjör - tırnak - çıkarıcı
9. Fişek, fişek yatağına girmiyorsa ...................... Boşluğu tamamlayıcı olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

a) Fişek yatağında kir veya tıkanma vardır.
b) Bir önceki kovan atılmamış olabilir.
c) Çapı uygun olmayan fişek kullanılmış olabilir.
d) Fişek kirli, paslı ve ezik olabilir.
e) Hepsi
10. Tırnağın fişeğe takıldığı uç kısmı kırılır veya aşınırsa aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?

a) Kovan atma tertibatı normal olarak çalışır.
b) Ateşleme gerçekleşmez.
c) Fişeğin kapsülünde bir sıkıntı vardır.
d) Kovanın kenarından kolaylıkla kurtulur ve fişek yatağından kovanı çekemez.
e) Hiçbiri
11. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir?

a) Tetik
b) Gez
c) Horoz
d) İğne
e) Horoz kurma parçası
12. Silahın kendiliğinden ya da başkaları tarafından kazara da olsa ateş almasına engel olan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ateşleme tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Kovan atma tertibatı
e) Hiçbiri
13. Yarı otomatik tabancalarda fişek yatağı hangi parça ile bitişiktir?

a) Çerçeve
b) Tetik
c) Şarjör
d) Namlu
e) Horoz
14. Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kuralları arasında yer almaz?

a) Silah daima dolu olarak taşınır.
b) Namlu ağzı her zaman ölü noktaya tutulur.
c) Hedef ve arasında ne olduğu bilinmelidir.
d) Silah başkalarının ulaşabileceği yerlere bırakılmaz.
e) Silah ile her türlü şakadan kaçınılmalıdır.
15. Şarjörde fişek kalmadığı durumlarda sürgüyü geride bırakan parça hangisidir?

a) Gerdel - enine kesen pim
b) Sürgü tutucusu - enine kesen pim
c) Emniyet mandalı - gerdel
d) Sürgü tutucusu - tırnak
e) Gerdel - sürgü tutucusu
16. I Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
II Silah, ölü bir noktaya çevrilir.
III Şarjör çıkartılır.
IV Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.
Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususlar verilmiştir. Bunların doğru sıralaması hangisidir?

a) II - III - I - IV
b) III - II - I - IV
c) II - IV - III - I
d) I - II - III - IV
e) IV - II - III - I
17. Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?

a) Atıcı silahı inceler, arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı silahı söker.
c) Atıcı silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı silahın arızasıyla ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.
18. "Horozdan aldığı darbeyi, atışa hazır fişeğin kapsülüne iletir." Bu ifade hangi parçanın görevidir?

a) Mekanizma başı taşıyıcısı
b) Kilitleme parçası
c) Ateşleme iğnesi ve yayı
d) Yerine getiren yay
e) Hiçbiri
19. Aşağıdakilerden hangisi atışta tetik ezmede uygulanacak kurallardandır?

a) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
b) Tetik nişan hattı istikametinde geriye doğru düz bir hatta çekilmelidir.
c) Tetiği çektiğimiz (ezdiğimiz) parmağımız, sadece tetiğe temas etmelidir. Silahın çerçevesine temas etmemelidir.
d) Tetik parmağı elimizden bağımsız olarak çalışmalı aksi takdirde sıkı bir kabza kavrama, sert bir şekilde tetiğe baskı uygulamamıza neden olabilir.
e) Hepsi
20. "Çekirdek yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içerisinde bir defa dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafeye ...................... denir." Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenektir?

a) Namlu
b) Çap (kalibre)
c) Hatve
d) Rayyür
e) Set
21. Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ne denir?

a) Ateşli silah
b) Ateşsiz silah
c) Silah
d) Modern silah
e) Hafif silah
22. Aşağıdakilerden hangisi nişan tertibatının elemanlarından biri değildir?

a) Namlu
b) Arpacık
c) Gez
d) Hedef
e) Göz
23. Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır.
b) Tekrar dolduruş yapılır.
c) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir, daha sonra şarjör çıkarılır, fişek dışarıya alınır.
d) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır.
e) Şarjör çıkarılmadan fişek dışarıya alınır.
24. "Nişan hattı" aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a) Gez-göz-arpacık-hedef
b) Gez-arpacık-hedef
c) Göz-gez-arpacık-vurulmak istenen nokta
d) Göz-arpacık-hedef-gez
e) Göz-arpacık-gez-vurulmak istenen nokta
25. "Emniyetli olarak nasıl kullanılacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır." Bu bağlamda, genel emniyet kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Tetik korkuluğunun içerisine, tetiği çekmek istemedikçe parmağınızı asla koymayınız.
b) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye karşı asla silah doğrultmayınız.
c) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir.
d) Yatarken silah, yastık altında rahat ulaşacağınız bir yerde olmalıdır.
e) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...