Sincan Kervan Güvenlik Silah Soruları (39.Sınav)


1. Atıcı, atış poligonunda hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefinin yanına gider?

a) Hedef Kontrol
b) Atış Kes
c) Atış Serbest
d) Şarjör Tak
e) Dolduruş Yap
2. Aşağıdakilerden hangisi poligon emniyet kurallarından değildir?

a) Atış amirinin izni ve denetiminde atışlar yapılır.
b) Atışla ilgili bütün hazırlıklar, hazırlık hattında yapılır.
c) Silah ve fişek ayrı yerlerde, kilitli bir çekmecede veya ilk bakışta görülmeyen bir yerde saklanmalıdır.
d) Atış yapıp hedefini kontrol eden atıcılar, temizlik hattına geçerek silahlarını temizlerler.
e) Atış hattında tehlikeyi gören herkes "Atış Kes" komutunu vermeye yetkilidir.
3. Aşağıdakilerden hangisi silah temizleme malzemelerinden biri değildir?

a) İnce çivi
b) Bakır telli fırça
c) Kıl fırça
d) İnce uçlu ahşap
e) Harbi
4. Silahın her türlü hava koşullarında iyi bir şekilde korumasını ve çalışmasını sağlayan silah yağına ne ad verilir?

a) Namlu temizleyici yağ
b) Pas sökücü yağ (solvent)
c) Koruyucu yağ
d) Yağ temizleme spreyi
e) Silah vazelini
5. Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?

a) Ateşleme yapamaz.
b) Boş kovanı dışarı atamaz.
c) İsabetli atış yapamaz.
d) Dolduruş yapamaz.
e) Yüksek güç sağlayamaz.
6. Aşağıdakilerden hangisi silahın bakım ve temizliği sırasında dikkat etmemiz gereken hususlardan değildir?

a) Silah bakımı ve temizliği için uygun bir ortam belirlenmelidir. Güvenlik önlemlerine uyulmalı, silah bakımı yapılan ortam, insanlardan uzak olmalıdır.
b) Temizlik yapıldıktan sonra silahtaki temizleyici yağ iyice temizlenmelidir.
c) Silahın namlusu içerisinde fazla yağ veya sıvı hiç olmamalı, varsa mutlaka kurutulmalıdır.
d) Paslanma varsa zımpara kullanılmalıdır.
e) Koruyucu yağ, silaha fazla miktarda uygulanmaz, çünkü fazla yağ, toz toplar.
7. Aşağıdakilerden hangisi haznede (şarjörde) meydana gelebilecek bir arızadır?

a) Gerdelin yıpranması, kırılması
b) Tırnak ucunun kirlenmesi
c) Fişek yatağının kirlenmesi veya paslanması
d) Namluda şişme, çatlak ve içerisinin deforme olması
e) Silahın arpacık ve gezinin boyasının silinmesi
8. Silahta fişeğin ateşlenmesini sağlayan tertibatlardan "iğneli sistem" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Bu silahlarda ateşleme iğnesi ve yayı bulunmamaktadır.
b) Ateşlemeyi gerçekleştiren hem horoz hem de iğne vardır.
c) Bu silahlarda horoz ve ateşleme iğnesi bulunmamaktadır.
d) Bu silahlarda, silahın ateşlenmesi için horoz bulunmamaktadır.
e) Bu silahlarda ateşleme, irca yayı tarafından sağlanmaktadır.
9. Aşağıdaki parçalardan hangisi çerçeve (gövde) üzerinde bulunmaz?

a) Tetik korkuluğu
b) Horoz
c) Tırnak
d) Şarjör çıkarma mandalı
e) Tetik
10. Dolduruş ve ateşleme esnasında tabancanın hareketli parçası olup gövdenin üzerini kapatan parça aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çerçeve
b) Sürgü
c) Namlu
d) Hazne
e) Hiçbiri
11. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

a) Kilitleme dişlileri
b) Tetik manivelası
c) İrca yayı ve mili
d) Gerdel yayı
e) Sürgü tutucu pimi
12. Rampa, kilitleme dişlileri, dirsekli kurs hangi ana parça üzerinde bulunmaktadır?

a) Namlu
b) Sürgü
c) Gövde
d) Şarjör
e) Tetik korkuluğu
13. Bulundurma ruhsatı olan bir kişi silahını nerede bulundurabilir?

a) Aracında
b) Üzerinde
c) Arkadaşında
d) Yerleşim yeri dışında
e) İşyerinde
14. Tam otomatik silahın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) İlk dolduruş yapıldıktan sonra, tetiğin her çekilişinde bir fişek atan ateşli silahlardır.
b) Tetik her çekilişinde silindir dönerek atış sırasını bekleyen fişeği namlunun karşısına getiren silahlardır.
c) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm'den az ve tüm uzunluğu 50 cm'yi geçmeyen silahlardır.
d) İlk dolduruş yapıldıktan sonra tetiğin çekilmesi ve basılı tutulmasıyla haznedeki tüm fişekleri ateşleyebilen ateşli silahlardır.
e) Birkaç kişinin veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılan, tahrip gücü yüksek ve uzun menzilli silahlardır.
15. Şarjöre fişek doldurarak fişek yatağına fişek sürmeye hazır bir vaziyete getirmek için şarjör yuvasına yerleştirme hareketine ne ad verilir?

a) Doldurma
b) Kilitleme
c) Besleme
d) Ateşleme
e) Boşaltma
16. Aşağıdakilerden hangisi nükleer bir silahtır?

a) Bakteriler
b) Atom bombası
c) Av tüfeği
d) Mantarlar
e) Virüsler
17. Haznesi bulunmayan ve her atış için atıcının fişek yatağına fişek yerleştirdiği ateşli silahlardır. Ayrıca günümüzde kalem, çakmak, yüzük, baston, cep telefonu gibi üretilip taşınabilirler. Bu tip silahlara ne ad verilir?

a) Tek atışlı silah
b) Toplu silah
c) Otomatik silah
d) Makineli silah
e) Ağızdan dolmalı silah
18. Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların imal edilmesi, satılması, taşınması ve kullanılması hangi yasaya göre yapılmaktadır?

a) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
b) 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
c) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
d) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun
e) 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
19. Aşağıdakilerden hangi seçenek çift elle klasik poligon duruşu için yanlıştır?

a) Uygulanması en kolay ve kısa vadede başarı sağlayan bir atıştır.
b) Sağ ayak geride, vücut ağırlığı sol ayak üzerinde olmalıdır.
c) Atıcının silahla hareketini sınırlayan bir atış şeklidir. Silahla yürüme, silahlı dönüşler çok zor uygulanır.
d) Vücut ağırlığı iki ayak üzerine eşit olarak dengeli dağıtılır.
e) Ağırlık, ne topuklarda ne de çok fazla parmak uçlarında olmalıdır.
20. Aşağıdakilerden hangisi tetik ezerken nefes kontrolünde yapılması gerekenlerden biri değildir?

a) Nefes tutulduktan itibaren 1-2 saniye içerisinde atış yapılmalıdır.
b) Atıştan önce 2-3 kez derin nefes alıp verme insanı rahatlatır, heyecanı yatıştırır, vücuda oksijen depolanmasını sağlar.
c) Atış esnasında tetiği ezerken nefesi tutmak gerekir.
d) Nefes tutulur ve 8-10 saniye içerisinde atış gerçekleştirilir.
e) Atışlarda diyaframdan yani ağızdan nefes alıp verme, kolların salınımını daha aza indirmektedir.
21. Atışlar hedefin üst kısmında toplanmışsa atıcı hangi hatayı yapmış olabilir?

a) Arpacığı gezin içerisinde solda görmüştür.
b) Arpacığı gezin içerisinde üstte görmüştür.
c) Arpacığı gezin içerisinde altta görmüştür.
d) Arpacığı gezin içerisinde sağda görmüştür.
e) Arpacığı gezin içerisinde sol altta görmüştür.
22. Aşağıdakilerden hangisi kazba kavramada yapılan hatalardan değildir?

a) Kabzayı çok sıkma
b) Sol el işaret parmağının tetik korkuluğunun altına konulması
c) Kabza kavrama esnasında tetik parmağının tetik korkuluğunun dışında olması
d) Sol elin, sağ elin altına konulması
e) Silah kabzasının gerisinin ele tam oturtulmaması
23. Aşağıdakilerden hangisi tetik ezmede uygulanacak kurallardan değildir?

a) Tetik, işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
b) Tetik üzerindeki parmağın uyguladığı kuvvet sabit değil, değişken olmalıdır.
c) Nişan hattı istikametinde geriye doğru düz bir hatta çekilmelidir.
d) Tetik ezilirken kabzayı sıkmamızda değişiklik olmamalıdır.
e) Tetiğe baskı uygulanırken yoğunlaşma tetikte değil, arpacık üzerinde olmalıdır.
24. Bu atış çalışması kuru tetik çalışması ile fişekli çalışmanın bir arada olduğu bir çalışma şeklidir. Atıcı silahın boş mu dolu mu olduğunu bilmez. Atıcı ve atış hocası, atıcının hatalarını daha net görür. Özellikle tetik ezilerek düşürülmüyor ve aniden çekiliyorsa bu çalışma esnasında namlunun aşağıya doğru hareketi açıkça görülür.
Bu atış çalışmasına ne ad verilir?

a) Kuru tetik çalışması
b) İkili çalışma
c) Parayla tetik ezme çalışması
d) Ayna çalışması
e) Süpriz atış çalışması
25. Aşağıdakilerden hangisi uzun namlulu silahlardan değildir?

a) Ağızdan dolmalı silah
b) Otomatik silah
c) Makineli silah
d) Tek atışlı silah
e) Toplu silah
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...