Sincan Kervan Güvenlik Silah Soruları (38.Sınav)


1. Aşağıdakilerden hangisi silah taşıma şekilleri için yanlıştır?

a) Atıcı, silahını rakibin kolayca ulaşıp alamayacağı, kendisinin de silahın varlığını hissedebileceği bir şekilde taşımalıdır.
b) Atıcı silahını lâzım olduğu anda hızla çekebileceği bir şekilde taşımalıdır.
c) Koltukaltı kılıfta silah taşıyan atıcı, silahını, silah kullanan kolun ters tarafındaki koltukaltında taşımalıdır.
d) Silah mümkün olduğunca kılıfsız taşınmalıdır.
e) Mümkün olduğunca bond çanta, naylon torba vb. türü şeyler içerisinde taşınmamalıdır.
2. Açık alanlarda kolluğun kimyasal silah kullanması gerektiğinde, rüzgâr kolluktan yana esiyorsa kimyasal silah nereye doğru kullanılmalıdır?

a) Topluluğun üzerinden aşırarak arkasına doğru
b) Kendisi ile topluluk arasına doğru
c) Topluluğun sol tarafına doğru
d) Topluluğun sağ tarafına doğru
e) Bu durumda kimyasal silah kullanılmamalıdır.
3. Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir?

a) Horozlu sistem
b) Horozlu iğneli sistem
c) Çakmalı sistem
d) İğneli sistem
e) Vurmalı sistem
4. Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

a) Rampa
b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı
5. Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruş .................. tarafından yapılır. Bu işlem sonucu fişek ................. yerleşir. Fişek ateşlemeye hazırdır. Horoz da dolduruş esnasında kurulmuştur. Tetiğin çekilmesiyle .................. iğne veya kapsüle hızla vurur. Kapsülde meydana gelen alev, ................. geçerek barutu ateşler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır ve ..................... içerisinde ileriye doğru ...................... sayesinde sağa dönerek gider.

Boş bırakılan yere gelecek ifade, hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) Silah - yatağa - horoz - kanaldan - fişek yatağı - namlu
b) Atıcı - yatağa - horoz - alev kanalından - namlu - çap
c) Atıcı - fişek yatağına - horoz - alev kanallarından - namlu - yiv ve set
d) Silah - fişek yatağına - tetik - delikten - fişek yatağından - yiv ve set
e) Atıcı - yatağa - horoz - alev kanallarında - namlu - yiv ve set
6. Atış yapmadan önce namlu içerisindeki toz, kurum, nem varsa temizlenir. Sürgü kızak yerleri yağlı bir bezle silinerek sürgünün daha rahat hareketi sağlanır. Bu bakım, hangi bakım türüne girer?

a) Atış öncesi bakım
b) Atış sonrası bakım
c) Günlük bakım
d) Haftalık bakım
e) Yıllık bakım
7. Silahıyla bahçedeki ağaca ateş ederken ağaçların arkasından hiç beklemediği bir ses duyan atıcı, hangi emniyet kuralını ihlâl etmiştir?

a) Fişek ateş almadığında 15-30 saniye beklenerek daha sonra müdahale edilmelidir.
b) Aksi ispatlanana kadar bütün silahlar doludur.
c) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.
d) Hedef ve hedef gerisinden emin olmadan atış yapılmamalıdır.
e) Tetik parmağı atış haricinde tetik korkuluğunun dışında bulunmalıdır.
8. Tetik çekilmediğinde kurma parçası mandalı aşağıda kalır ve çıkıntılı bölgesi, horozun girintili bölgesinin alt tarafına ve horozun düz sathına dayanarak horozun ileriye gitmesini engeller. Böylelikle horoz iğneye temas etmediğinden ateşleme gerçekleşmez.

Yukarıda tanımı yapılan emniyet hangisidir?

a) Tetik emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) İğne emniyeti
d) Mandal emniyeti
e) İkaz pim emniyeti
9. Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?

a) Kuru tetik çalışması
b) Süpriz atış çalışması
c) Karanlık bölgeye doğru atış çalışması
d) Ayna çalışması
e) Parayla tetik ezme çalışması
10. Arpacığın gez içerisindeki konumunun sağa-sola veya yukarıya-aşağıya doğru bozulması sonucu ortaya çıkan hataya ne ad verilir?

a) Açısal hata
b) Paralel hata
c) Tetik hatası
d) Nefes hatası
e) Kabza kavrama hatası
11. Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu
12. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?

a) Aniden tetik çekme
b) Tetiği çok yavaş çekme
c) Düzensiz tetik çekme
d) İstinat boşluğunu almayı unutma
e) İşaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme
13. Rampa nerede bulunur?

a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde
14. Uzun süre atış yapılmamış iç yüzeyi karıncalanmış namlunun temizlenmesi için kullanılan fakat fazla kullanıldığında namlu içerisinde çizikler meydana getirebilen bakım aracı hangisidir?

a) Temizlik bezi
b) Bakır telli fırça
c) Kıl fırça
d) Harbi
e) İnce uçlu ahşap
15. Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeylerinde paslanma olabileceği düşünülmeli ve kontrol yapılmalıdır. Paslanma varsa mutlaka temizlenerek yağlanmalıdır.

Yukarıda anlatılan bakım, hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır?

a) Sıcak ve kuru iklimde bakım
b) Sıcak ve rutubetli iklimde bakım
c) Aşırı soğuk iklimde bakım
d) Soğuk ve kuru iklimde bakım
e) Aşırı sıcak iklimde bakım
16. Aşağıdakilerden hangisi silahın hem dolduruş yapmamasına hem de boş kovanı atmamasına neden olan arızadır?

a) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
b) Tırnak kırık, aşınmış veya arızalı olabilir.
c) Fişek yatağı aşırı kirlenmiş olabilir.
d) Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir.
e) Çıkarıcı kırık olabilir.
17. "Solunum yolu ile vücuda girip nefes yolları ve akciğerleri tahrip etmek suretiyle solunum sistemini etkileyen gazlardır. Basınçla sıvılaşan renksiz ve çok uçucu olan bu gazların genellikle renksiz ve yeni biçilmiş çayır, çürümüş saman ve mısır püskülünü andıran kokuları vardır. Fazla miktarda alındığında gazla şişen akciğerler, kanın serumu nedeniyle sıvı ile dolar ve oksjien eksikliği ölüme neden olur."

Tanımı yapılan kimyasal silah hangisidir?

a) Boğucu gazlar
b) Sinir gazları
c) Uyuşturucu gazlar
d) Kusturucu gazlar
e) Kan zehirleyici gazlar
18. Çekirdeğinin ucu küt veya yuvarlak olan fişek tipine ne ad verilir?

a) Parabellum tipi fişek
b) Merkez vuruşlu fişek
c) Toplu tabanca fişeği
d) Boxer tipi fişek
e) Borwning tipi fişek
19. Aşağıdakilerden hangisi MP-5K makineli tabancanın özelliklerinden değildir?

a) El kundağı yerine tutak vardır.
b) 9x19 mm fişek atar.
c) Çatal gez bulunur.
d) Dipçik yoktur.
e) Namlu ucunda alev gizleyen bulunur.
20. İçi barutla dolu özel çekirdeksiz bir fişek türüdür. Daha çok tüfek bombalarının atılması için kullanılır. Fişek, kovanın ağzına bir tampon konarak büzülmüştür. Bu sayede barutun dökülmesi önlenmiştir. Bu fişek türü hangisidir?

a) Manevra fişeği
b) Sevk fişeği
c) Av fişeği
d) Eğitim fişeği
e) İşaret fişeği
21. Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlanmadan önce alınması gereken boşluğa ne ad verilir?

a) Tetik boşluğu
b) İstinat boşluğu
c) Korkuluk boşluğu
d) Emniyet boşluğu
e) Hiçbiri
22. Aşağıdakilerden hangisi öldürücü silahlardandır?

a) Kusturucu gazlar
b) Sis bombası
c) Ses bombası
d) Sinir gazları
e) Göz yaşartıcı gazlar
23. Aşağıdakilerden hangisi MP-5 A2 ile MP-5K arasındaki farktır?

a) Namlu uzunluğu
b) Yiv - set adedi
c) Çapı
d) Atış ayar mandalı
e) Fişek tipi
24. Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makineli tabancanın özelliklerinden değildir?

a) Sabit dipçikli (A2), seyyar dipçikli (A3) ve dipçiksiz (K) olmak üzere üç tipte üretilmektedir.
b) Atış esnasında kurma kolu hareket etmez.
c) Kurma kolu mekanizmaya sabittir.
d) Silah emniyete alındığında dolduruş yapabilir.
e) Gez üzerinde dört ayrı büyüklükte daireler mevcuttur.
25. Aşağıdakilerden hangisi atışta tetik ezmede uygulanacak kurallardandır?

a) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
b) Tetik nişan hattı istikametinde geriye doğru düz bir hatta çekilmelidir.
c) Tetiği çektiğimiz (ezdiğimiz) parmağımız, sadece tetiğe temas etmelidir. Silahın çerçevesine temas etmemelidir.
d) Tetik parmağı elimizden bağımsız olarak çalışmalı, aksi tardirde sıkı bir kabza kavrama sert bir şekilde tetiğe baskı uygulamamıza neden olabilir.
e) Hepsi
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...