Sincan Kervan Güvenlik Silah Soruları (37.Sınav)


1. Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruş ............... tarafından yapılır. Bu işlem sonucu fişek, ........................ yerleşir. Fişek ateşlemeye hazırdır. Horoz da dolduruş esnasında kurulmuştur. Tetiğin çekilmesiyle ............................ iğne veya kapsüle hızla vurur. Kapsülde meydana gelen alev, ....................... geçerek barutu ateşler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır ve ...................... içinde ileriye doğru ........................ sayesinde sağa dönerek gider.

Boş bırakılan yere gelecek ifade hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) Silah - yatağa - horoz - kanaldan - fişek yatağı - namlu
b) Atıcı - yatağa - horoz - alev kanalından - namlu - çap
c) Atıcı - fişek yatağına - horoz- alev kanalından - namlu - yiv ve set
d) Silah - fişek yatağına - tetik - delikten - fişek yatağından - yiv ve set
e) Atıcı - yatağa - horoz - alev kanallarında - namlu - yiv ve set
2. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan sayılmaz?

a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir.
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar.
c) Çekirdeğin tahrip gücünü artırır.
d) Çekirdeğin delme gücünü artırır.
e) Çekirdeğin rüzgâra karşı ilk hızını artırır.
3. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a) Çap : Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye denir.
b) Hazne : Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere denir.
c) Yiv : Namlu içerisinde helezon şeklindeki girintilere denir.
d) Fişek yatağı : Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere denir.
e) Set : Namlu içerisinde helezon şeklindeki girintilere denir.
4. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?

a) Silahı güvenli kullanır.
b) Silahları tanır.
c) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
d) Silahını korur.
e) Hepsi
5. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi
6. Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.
7. Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır.
b) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir, daha sonra şarjör çıkarılır, fişek dışarıya alınır.
c) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır.
d) Şarjör çıkarılmadan fişek dışarıya alınır.
e) Hepsi
8. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet kurallarından değildir?

a) Eline aldığın silah, her zaman dolu bilinmeli, senin kontrol etmediğin tüm silahlar doludur.
b) Silahın boş olduğundan emin olsan dahi hiçbir zaman canlı hedefe doğrultulmamalı
c) Elinizde tabanca varken birileri ile asla konuşmaya dalmayınız. Tüm dikkatiniz silaha yönelmiş olmalıdır.
d) Silahın boş olduğuna dair başkasının beyanına kulak asmalı, her zaman doğru kabul etmeliyiz.
e) Ateş etmeye karar vermedikçe, tetik korkuluğundan parmağımızı içeriye sokmamalıyız.
9. "Nişan hattı" aşağıdaki hangi şıkta en doğru olarak ifade edilmiştir?

a) Gez - göz - arpacık - hedef
b) Gez - arpacık - hedef
c) Göz - gez - arpacık - vurulmak istenen nokta
d) Göz - arpacık - hedef - gez
e) Göz - arpacık - gez - vurulmak istenen nokta
10. Yarı otomatik tabancalarda sürgü üzerinde aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

a) Gez
b) Tırnak
c) Arpacık
d) Kabza
e) Kovan atma boşluğu
11. Aşağıdakilerden hangisi tırnağın görevlerinden biridir?

a) Sürgüyü tutar.
b) Kovan atma boşluğundan fişek ya da kovanı dışarı atar.
c) Kovan dip tablasına takılarak atıştan sonra, kovanın sürgü ile geriye gelmesini sağlar.
d) Fişeği ateşler.
e) Fişek yatağında fişek olduğunu ikaz eder.
12. Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ne denir?

a) Ateşli silah
b) Ateşsiz silah
c) Modern silah
d) Hafif silah
e) Silah
13. Silahta fişeğin ateşlenmesini sağlayan tertibata, ateşleme tertibatı denir. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının elemanlarından değildir?

a) Tetik
b) Fişek yatağı
c) Horoz
d) İğne ve yayı
e) Fişek
14. Silah bilgisi olarak "ilk hız" nedir?

a) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
b) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
c) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
d) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
e) Çekirdeğin havadaki seyir hızı
15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iyi bir nişan hattı oluşturmak için doğrudur?

a) Arpacık ve hedef net görülmeli, gez bulanık görülmeli
b) Arpacık net, gez ikinci derecede net ve hedef bulanık (flu) görülmeli
c) Arpacık ve hedef bulanık, gez net görülmeli
d) Hedefin net görülmesi tek başına yeterli
e) Arpacık, gez ve hedef net görülmeli
16. Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılacak malzemelerdendir?

a) Bakır telli fırça
b) Kıl fırça
c) Temizleme yağı
d) Harbi
e) Hepsi
17. I Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
II Silah, ölü bir noktaya çevrilir.
III Şarjör çıkartılır.
IV Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.

Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususlar sayılmıştır. Bunların doğru sıralaması hangisidir?

a) II- III - I - IV
b) III - II - I - IV
c) II - IV - III - I
d) I - II - III - IV
e) IV - II - III - I
18. Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu hem kuruyor hem de düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu
19. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi
20. Rampa nerede bulunur?

a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde
21. Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Tetiği çekmek gerekir.
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
c) Yeniden denemek gerekir.
d) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.
e) Horozu kurmak gerekir.
22. Doğru bir kabza kavrama nasıl olmalıdır?

a) Doğru bir kabza kavramak için el "V" şekline getirilir.
b) Kabza "V" içerisine yerleştirilir.
c) Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır.
d) Kabza kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır.
e) Hepsi doğrudur.
23. Başarılı bir atış için nişan hattında net görülmesi gereken yer neresidir?

a) Horoz
b) Gez
c) Arpacık
d) Tetik
e) Hedef
24. Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?

a) Atıcı silahı inceler, arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı silahı söker.
c) Atıcı silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.
25. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

a) Tırnak - çıkarıcı - kovan atma boşluğu
b) Tırnak - çıkarıcı
c) Çıkarıcı - kovan atma boşluğu
d) Namlu - iğne - horoz
e) Şarjör - horoz - namlu
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...