Sincan Kervan Güvenlik Silah Soruları (36.Sınav)


1. Aşağıdakilerden hangisi silah taşımada kolaylık sağlayan yöntemlerden değildir?

a) Silah gerektiğinde en etkili ve süratli olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde taşınmalıdır.
b) Silah hep aynı pozisyonda taşınmamalı, taşıma pozisyonu zaman zaman değiştirilmelidir.
c) Araçta silah taşımak gerektiğinde, oturur vaziyette iken silah çekmeyi zorlaştıracak durumlar göz önüne alınmalıdır.
d) Silahın herhangi bir yerde dalgınlıkla unutulmasına meydan vermeyecek şekilde taşınması gerekir.
e) Hiçbiri
2. Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardan değildir?

a) Atışlar amirin komutları doğrultusunda başlar ve biter.
b) Atış amirinin komutu ile atış hattına geçilir ve atış yapılır.
c) Amirin "Silah al, şarjör tak" komutuyla şarjör takılır.
d) "Nişan al ve atış serbest" komutuyla atışa başlanır.
e) Hiçbiri
3. Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Tetiği çekmek gerekir.
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır
c) Yeniden denemek gerekir.
d) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.
e) Horozu kurmak gerekir.
4. Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır.
b) Silahla vakit geçirilir.
c) Silahla oynanmaz.
d) Çekirdek yenilir.
e) TV seyredilir.
5. "Tetik emniyeti" ne manaya gelmektedir?

a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe dokunulsa bile düşmemesi anlamına gelir.
b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe dokunulduğunda horozun düşmemesi anlamına gelir.
c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur.
d) Tetik çekilmedikçe düşme veya çarpmayla kendiliğinden silah ateş etmez.
e) Hiçbiri
6. "Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar .............................."

a) Boştur.
b) Hazırdır.
c) Kuruludur.
d) Doludur.
e) Emniyettedir.
7. Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılacak malzemelerdendir?

a) Bakır telli fırça
b) Kıl fırça
c) Temizleme yağı
d) Harbi
e) Hepsi
8. Fişek bittikten sonra kapak takımı geride kalmıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Şarjör ağzında problem vardır.
b) Gerdelde problem vardır.
c) Tetik manivelasında problem vardır.
d) Şarjör yayında problem vardır.
e) Sürgü tutucusunda problem vardır.
9. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt

a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV
10. Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir?

a) Horozlu sistem
b) Horozlu iğneli sistem
c) Çakmalı sistem
d) İğneli sistem
e) Vurmalı sistem
11. Tırnak kırıldığında;

a) Fişek ateşlenemez.
b) Fişek yatağına fişek sürülmez.
c) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz.
d) Tabanca dolduruş yapmaz.
e) Tetik çekilmez.
12. Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

a) Rampa
b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı
13. Silah söküp takma bakımından aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?

a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez.
b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir.
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz.
d) Silah gereğinden fazla sökülmez.
e) Sökme-takma sırasında zorlama yapılmaz.
14. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi
15. Rampa nerede bulunur?

a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde
16. Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?

a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak
17. Türk Ceza Kanununa göre "SİLAH" aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi
18. Hazne neye denir?

a) Devletin hazinesidir.
b) Atıcının cebindeki fişeklerdir.
c) Fişekteki baruttur.
d) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir.
e) Hiçbiri
19. Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.
20. Doğru bir kabza kavrama nasıl olmalıdır?

a) Doğru bir kabza kavramak için el "V" şekline getirilir.
b) Kabza "V" içerisine yerleştirilir.
c) Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır.
d) Kabza kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır.
e) Hepsi doğrudur.
21. Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlanmadan önce alınması gereken boşluğa ne ad verilir?

a) Tetik boşluğu
b) İstinad boşluğu
c) Korkuluk boşluğu
d) Emniyet boşluğu
e) Hiçbiri
22. Doğru bir tetik düşürmede tetik parmağının doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tetik, işaret parmağının ucu ile düşürülmelidir.
b) Tetik, işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
c) Tetik, işaret parmağının birinci boğumu ile ikinci boğumu arasındaki kemik kısım ile düşürülmelidir.
d) Tetik, işaret parmağının ikinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
e) Tetik, işaret parmağının neresi ile düşürülürse düşürülsün fark etmez.
23. Başarılı bir atış için nişan hattında net görülmesi gereken yer neresidir?

a) Horoz
b) Gez
c) Arpacık
d) Tetik
e) Hedef
24. Aşağıdakilerden hangisi atış teknikleri içerisinde bulunur?

a) Duruş
b) Nefes
c) Kabza kavrama
d) Nişan
e) Hepsi
25. Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gruplaşma sol yukarıdadır.
b) Gruplaşma sağ yukarıdadır.
c) Gruplaşma sol aşağıdadır.
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır.
e) Gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...