Sincan Kervan Güvenlik Silah Soruları (35.Sınav)


1. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere............, atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de ............ denir. Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte belirtilmiştir?

a) Hazne-şarjör
b) Namlu-hazne
c) Fişek yatağı-namlu
d) Fişek yatağı-hazne
e) Rampa-fişek yatağı
2. Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) İğnesi kırıktır.
b) Tetik arızalıdır.
c) Haznede fişek olmayabilir.
d) Fişek arızalı olabilir.
e) Hepsi
3. PoligonDa atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?

a) Atıcı silahı inceler arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı silahı söker.
c) Atıcı silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.
4. "Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar ......................" Boş bırakılan yere gelecek ifade hangisinde belirtilmiştir?

a) Boştur.
b) Hazırdır.
c) Kuruludur.
d) Doludur.
e) Emniyettedir.
5. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ...... derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Boş bırakılan yere gelecek ifade hangisinde belirtilmiştir?

a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65
6. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi
7. Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb.) varsa ne yapılmalıdır?

a) Durum görmezlikten gelinir.
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur.
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir.
d) Arkadışımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez.
e) Hiçbiri
8. Fişek yatağına fişek sürülmüyorsa sebeplerinden birisi de ........................

a) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
b) Yeniden denemek gerekir.
c) İğne kırılmıştır.
d) Horoz kırılmıştır.
e) Tetiği çekmek gerekir.
9. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkarılmadan silah sökümüne geçilir.
d) Şarjör çıkartılır.
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.
10. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardandır?

a) Şarjör çıkarılmaz.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Fişek yatağında fişek olup olmaması önemli değildir.
d) Sökme başlamadan önce tetik bir kez çekilerek kontrol yapılır.
e) Sürgünün geriye çekilerek namlunun gözle kontrol edilmesine gerek yoktur.
11. Çap nedir?

a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.
b) Yiv ve set sayısıdır.
c) Fişek yatağının çapıdır.
d) Namlu boyutudur.
e) Silahın kapasitesidir.
12. Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?

a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri
13. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır.
c) Takma işleminin genel bir kuralı yoktur.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.
14. I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt

a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV
15. Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu
16. Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir?

a) Horozlu sistem
b) Horozlu-iğneli sistem
c) Çakmalı sistem
d) İğneli sistem
e) Vurmalı sistem
17. Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Tetiğe basıldığında sadece horozun düşmesi özelliğidir.
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir.
c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir.
d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir.
e) Hiçbiri
18. Tabancalarda bulunan yerine getiren yayın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişek çekirdeğine hız kazandırır.
b) Şarjördeki fişekleri yukarı basar.
c) Horozu tekrar kurar.
d) Sürgünün geride kalmasını sağlar.
e) Atış sonrası barut gazı basıncı ile geriye giden sürgüyü tekrar eski haline getirir.
19. Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti
20. Türk Ceza Kanununa göre "Silah" aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi
21. Aşağıdaki hangi seçenek, iyi atıcıyı daha kapsamlı olarak ifade etmektedir?

a) İyi nişan alan
b) Hedefi vuran
c) Silahını hedefe çabuk doğrultan
d) Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan
e) Kendi kuralarına göre atış yapan
22. Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) Tetik üzerine uygulanan baskıdan nişan hattı hiç bir şekilde etkilenmemelidir.
b) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekilde artan bir basınç olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir.
c) Tetik, işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir.
e) Nişan alındıktan sonra kısa süre içerisinde atışın yapılması gerekir.
23. Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

a) Rampa
b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı
24. Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?

a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez.
b) Silah üzerindeki yaylar, icabında benzer yaylarla değiştirilir.
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz.
d) Silah gereğinden fazla sökülmez.
e) Sökme-takma sırasında zorlama yapılmaz.
25. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu-iğne-horoz
e) Şarjör-horoz-namlu
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...