Sincan Kervan Güvenlik Silah Soruları (33.Sınav)


1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez.
b) Silah üzerindeki yaylar, icabında benzer yaylarla değiştirilir.
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz.
d) Silah gereğinden fazla sökülmez.
e) Sökme-takma sırasında zorlama yapılmaz.
2. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki girintilere ne ad verilir?

a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür
3. Ateşli silahlarda bulunan gez ve arpacık tabancanın hangi parçası üzerinde bulunur?

a) Çerçeve
b) Namlu
c) Sürgü
d) Şarjör
e) Gövde
4. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

a) Tırnak - Çıkarıcı - Kovan atma boşluğu
b) Tırnak - Çıkarıcı
c) Çıkarıcı - Kovan atma boşluğu
d) Namlu - İğne - Horoz
e) Şarjör - Horoz - Namlu
5. Rampa nerede bulunur?

a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde
6. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere .............. , atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de ............... denir.

a) Fişek yatağı - Hazne
b) Fişek yatağı - Namlu
c) Namlu - Hazne
d) Hazne - Şarjör
e) Rampa - Fişek yatağı
7. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası
8. Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunde ne yapılır?

a) Atıcı silahı inceler, arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı silahı söker.
c) Atıcı silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.
9. Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Tetiği çekmek gerekir.
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
c) Yeniden denemek gerekir.
d) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.
e) Horozu kurmak gerekir.
10. Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb) var ise ne yapılmalıdır?

a) Durum görmezlikten gelinir.
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur.
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir.
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez.
e) Hiçbiri
11. Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır.
b) Silahla vakit geçirilir.
c) Silahla oynanmaz.
d) Çekirdek yenilir.
e) TV seyredilir.
12. Aşağıdakilerden hangisi silahlı görev sırasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

a) Belirgin bir tehlike yoksa mutlak suretle silahın mermi yatağı boş tutulmalıdır.
b) Beklenen bir tehlike varsa silahın mermi yatağı dolu ve emniyeti kapalı olmalıdır.
c) MP-5 makinalı tabanca veya uzun namlulu tüfek cinsinden silah taşınıyorsa silahın namlusu yukarı doğru tutulmalıdır.
d) Silahın emniyet kilidi her durumda açık ve silah, ateşe hazır durumda bulundurulmalıdır.
e) Uyarı atışı, yapılan uyarıya uyulmamışsa havaya doğru yapılmalıdır.
13. Tabancalarda bulunan yerine getiren yayın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişek çekirdeğine hız kazandırır.
b) Şarjördeki fişekleri yukarı basar.
c) Horozu tekrar kurar.
d) Sürgünün geride kalmasını sağlar.
e) Atış sonrası barut gazı basıncı ile geriye giden sürgüyü tekrar eski haline getirir.
14. Fişek yatağına fişek sürülmüyorsa sebeplerinden birisi de;

a) Tetiği çekmek gerekir.
b) Yeniden denemek gerekir.
c) İğne kırılmıştır.
d) Horoz kırılmıştır.
e) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
15. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.
d) Şarjör çıkarılır.
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.
16. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi
17. Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.
18. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar.
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar.
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar.
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar.
e) Hepsi
19. Tırnak kırıldığında ;

a) Fişek ateşlemez.
b) Fişek yatağına fişek sürülmez.
c) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz.
d) Tabanca dolduruş yapmaz.
e) Tetik çekilemez.
20. Çift hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

a) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi özelliğidir.
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir.
c) Tabancanın toplu veya otomatik oluşu ile ilgilidir.
d) Tetiğe bir defa basıldığında horozun hem kurulması ve hem de düşmesi hareketlerinin yapılabilmesi özelliğidir.
e) Hiçbiri
21. Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?

a) Barut izi
b) Fişek yatağı izi
c) Rayyür
d) Kontiminasyon
e) Tırnak izi
22. Hangisi fişeği tam ifade eder?

a) Kovan - Kapsül - Çekirdek
b) Çekirdek - Barut - Kovan - Kapsül
c) Saçma - Kovan dip tablası - Kovan
d) Çekirdek - Barut - Kovan
e) Hiçbiri
23. Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece, tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti
24. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
25. Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?

a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...