Sincan Kervan Güvenlik Silah Soruları (32.Sınav)


1. Fişek yatağı nedir?

a) Şarjörde fişeklerin üzerine konduğu parçadır.
b) Şarjör tüpüdür.
c) Şarjörün kendisidir.
d) Haznedir.
e) Namlunun hemen gerisinde ateşlenmeyi bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir.
2. Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

a) Rampa
b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı
3. Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?

a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez.
b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir.
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz.
d) Silah gereğinden fazla sökülmez.
e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz.
4. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası
5. Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır.
b) Silahla vakit geçirilir.
c) Silahla oynanmaz.
d) Çekirdek yenilir.
e) TV seyredilir.
6. Rampa nerede bulunur?

a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde
7. Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Tetiği çekmek gerekir.
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
c) Yeniden denemek gerekir.
d) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.
e) Horozu kurmak gerekir.
8. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen
b) Gez-arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör
9. Silah ile ilgili emniyet tedbirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Silahın her zaman dolu olabileceğini kabul ederek hareket etmek.
b) Namlunun daima emniyetli bir noktaya çevrildiğinden emin olmak.
c) En iyi atıcı atış emniyetine dikkat eden atıcıdır.
d) İhtiyaç olmayan durumlar hariç silah fişek yatağına fişek sürülmeden taşınmalıdır.
e) Hepsi
10. "Tetik emniyeti" ne manaya gelmektedir?

a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe dokunulsa bile düşmemesi anlamına gelir.
b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe dokunulduğunda horozun düşmesi anlamına gelir.
c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur.
d) Emniyet açık iken, tetik çekilmedikçe düşme, çarpma veya horozun kurulu durumdan kurtulup düşmesi ile kendiliğinden ateş almaması durumudur.
e) Hiçbiri
11. Atış sırasında fişek yatağında fişek mevcut iken, tabanca ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a) Namlu hedeften ayrılmadan en az 30 saniye beklenir. Şarjör çıkarılır. Fişek dışarıya alınır.
b) Namlu hedeften ayrılmadan, beklemeye gerek yoktur. Fişek dışarıya alınır.
c) Şarjör çıkartılır. Fişek dışarıya alınır.
d) Atış olana kadar tekrar tekrar tetiğe basılır.
e) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır.
12. Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?

a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı, silahı söker.
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.
13. Aşağıdakilerden hangisi silahlı görev sırasında dikkat edilecek hususlardan birisi değildir?

a) Belirgin bir tehlike yoksa mutlak suretle silahın mermi yatağı boş tutulmalıdır.
b) Beklenen bir tehlike varsa silahın mermi yatağı dolu ve emniyeti kapalı olmalıdır.
c) MP-5 makineli tabanca veya uzun namlulu tüfek cinsinden silah taşınıyorsa silahın namlusu yukarı doğru tutulmalı.
d) Silahın emniyet kilidi her durumda açık ve silah ateşe hazır durumda bulundurulmalıdır.
e) Uyarı atışı, yapılan uyarıya uyulmamışsa havaya doğru yapılmalıdır.
14. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?

a) Horoz emniyeti
b) Tırnak emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Tetik emniyeti
15. Fişek bittikten sonra kapak takımı geride kalmıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Şarjör ağzında problem vardır.
b) Gerdelde problem vardır
c) Tetik manivelasında problem vardır
d) Şarjör yayında problem vardır
e) Sürgü tutucuda problem vardır
16. Kapsül ateşlemiyorsa aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) İğne kırıktır.
b) İğne ucu kırıktır.
c) İğne yayı esnekliğini kaybetmiş veya kırıktır.
d) Fişek hatalıdır.
e) Hepsi
17. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar.
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar.
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar.
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar.
e) Hepsi
18. Türk Ceza Kanununa göre "SİLAH" aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi
19. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
d) Merminin azami mesafesini artırır.
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar.
20. Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?

a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak
21. Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gruplaşma sol yukarıdadır.
b) Gruplaşma sağ yukarıdadır.
c) Gruplaşma sol aşağıdadır.
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır.
e) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınıktır.
22. Çift göz ile nişan almanın faydaları aşağıdaki şıklardan hangisinde tam olarak verilmiştir?

a) Hedef istikametinin sağından veya solundan herhangi bir saldırının fark edilmesine olanak sağlar.
b) Hedef olunması istenmeyen kişilerin atış istikametine girmesi halinde bunun görülmesine ve gerekli tedbirin alınmasına olanak sağlar.
c) a ve b şıklarının isine birden olanak sağlar.
d) Çift göz ile nişan almanın hiç bir faydası yoktur.
e) Çift göz ile nişan almanın önemsenmeyecek kadar az bir faydası vardır.
23. Atış esnasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmayabilir?

a) Gez ve arpacık net, hedef puslu görülmelidir.
b) Tetik normal ve düzgün bir hızla artırarak sıkılmalıdır.
c) Ayaklar bitişik olmalı ve öne bakmalıdır.
d) Atış sırasında nefesi de ayarlamak gerekir.
e) Kollar mümkün olduğunca ileriye doğru uzatılmalı ve dirsekten bükülme olmamalıdır.
24. Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) Tetik üzerine uygulanan baskıdan nişan hattı hiç bir şekilde etkilenmemelidir.
b) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekide artan bir basınç olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir.
c) Tetik, işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir.
e) Nişan alındıktan sonra kısa süre içerisinde atışın yapılması gerekir.
25. "Yarı otomatik tabancalar" ifadesinde "yarı otomatik" olma özelliği ne anlama gelmektedir?

a) Tetiğe bir kere basışta şarjörün yarısının boşaltılması anlamındadır.
b) Kendiliğinden dolduruş yapan tabancaları ifade eder.
c) Her atış için tetiğin ayrı ayrı çekilmesi anlamındadır.
d) Tetik bir kere çekildiğinde bırakmamak kaydıyla şarjördeki tüm fişekler bitene kadar atışın devam etmesidir.
e) Hiçbiri
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...