ankara guvenlik

Sincan Kervan Güvenlik Silah Soruları (31.Sınav)


1. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur ?

a) Sürgü
b) Namlu
c) Gövde
d) Fişek yatağı
e) Hazne
2. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki girintilere ne ad verilir ?

a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür
3. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür ?

a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi
4. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir ?

a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı
5. Gerdel neyin parçasıdır ?

a) Kovan atma tertibatının
b) Nişahgâh tertibatının
c) Horoz tertibatının
d) Şarjörün
e) Ateşleme tertibatının
6. Rampa nerede bulunur ?

a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde
7. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ................, atış için sıra bekleyen merminin beklediği yere de ............... denir.

a) Fişek yatağı - hazne
b) Fişek yatağı - namlu
c) Namlu - hazne
d) Hazne - şarjör
e) Rampa - fişek yatağı
8. Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir ?

a) İğnesi kırıktır
b) Tetik arızalıdır
c) Haznede fişek olmayabilir
d) Fişek arızalı olabilir
e) Hepsi
9. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının ana parçalarından değildir ?

a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) İğne yayı
e) Gerdel
10. Aşağıdakilerden hangisi silahın sökme - takma işlemine başlarken alınması gereken önlemlerden değildir ?

a) Namlu ölü noktaya çevrilir
b) Nişan almadan havaya-boşluğa ateş edilir
c) Silah emniyete alınır
d) Şarjör çıkarılır
e) Sürgü geriye çekilerek fişek yatağında mermi olup olmadığı gözle kontrol edildikten sonra sökme-takma işlemi yapılır
11. Silahla görev yapılırken dikkat edilecek hususlar için aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır ?

a) Namlu hiç bir zaman canlıya çevrilmez
b) Namlu dolu iken canlıya çevrilmez
c) Silah her zaman dolu kabul edilmelidir
d) Silah oyuncak değildir, oyun oynanmaz, şaka yapılmaz
e) Evde silah çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalı, çocuk ve eşin merak duygusu giderilmelidir
12. "Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar ................... dur."

a) Boş
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette
13. I Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et
II Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar
III Şarjörü çıkar
IV Ölü noktaya tut
V Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
Tabancada söküm işleminin sırası yukarıya göre nası olmalıdır ?

a) I-II-III-IV-I
b) IV-III-I-V-II
c) I-III-IV-V-I
d) III-I-II-V-IV
e) IV-III-V-I-II
14. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ....... açı yapacak şekilde tutulmalıdır.

a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65
15. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi
16. Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb) var ise ne yapılmalıdır ?

a) Durum görmezlikten gelinir
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amire bildirilir
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez
e) Hiçbiri
17. Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır ?

a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı, silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler
18. Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur ?

a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır, gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir
19. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur
d) Önce şarjör takılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir
20. Tırnak kırıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir ?

a) Tetik çekilemez
b) Tabanca dolduruş yapmaz
c) Fişek yatağına fişek sürülemez
d) Fişek ateşlemez
e) Kovan normal olarak dışarı atılmaz
21. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir ?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi
22. Bir yerden bir yere bulundurma ruhsatlı silah nakledilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?

a) Silahtan şarjör çıkartılarak taşınır
b) Varsa orijinal çantasında taşınır
c) Kutu veya çekmece gibi uygun bir şeyde taşınır
d) Silah belimizde taşınır
e) Nakil için gerekli izin alınır
23. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmez ?

a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak
24. Hatve nedir ?

a) Silah kapasitesidir
b) Namlu boyudur
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
d) Namlu içerisindeki girintilerdir
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
25. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a) Silah saklanacaksa dolu olarak saklanır
b) Hedefinizin ne veya kim olduğunu tespit veya teşhis etmeden kesinlikle ateş etmeyiniz
c) Silahın bir konuşma esnasında konuşmanın odağı haline gelmesinden sakının
d) Silah elinizde iken her türlü şakadan kaçının
e) Ateş etmeye karar vermedikçe silahı asla hibir şeye yöneltmeyin
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...