ankara guvenlik

Sincan Kervan Güvenlik Silah Soruları (30.Sınav)


1. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur ?

a) Sürgü
b) Namlu
c) Gövde
d) Fişek yatağı
e) Hazne
2. Hazne nedir ?

a) Boş kovandır
b) Dolu fişektir
c) Atış sırası bekleyen fişeklerin beklediği yerdir
d) Fişek yatağıdır
e) Şarjör yuvasıdır
3. Silah ateş almıyorsa bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

a) İğnesi kırıktır
b) Tetik arızalıdır
c) Haznede fişek olmayabilir
d) Fişek arızalı olabilir
e) Hepsi
4. Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır ?

a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler
5. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi
6. I Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et
II Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar
III Şarjörü çıkar
IV Ölü noktaya tut
V Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
Tabancalarda söküm işleminin sırası yukarıya göre nasıl olmalıdır ?

a) I-II-III-IV-V
b) IV-III-I-V-II
c) I-III-IV-V-I
d) III-I-II-V-IV
e) IV-III-V-I-II
7. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmez ?

a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak
8. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur
d) Önce şarjör takılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir
9. Uzaktan veya yakından; canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ........... denir.

a) TNT
b) Mermi
c) Silah
d) Fişek
e) Biyolojik silah
10. Tırnak kırıldığında;

a) Fişek ateşlenemez
b) Fişek yatağına fişek sürülmez
c) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz
d) Tabanca dolduruş yapmaz
e) Tetik çekilemez
11. Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar ?

a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak
12. Hedefte vuruşlar dağınık vaziyette ise aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?

a) Atış, merkeze nişan alınarak yapılmalıdır
b) Atıcı hatası vardır, atıcı tekrar eğitime alınır
c) Atış hedefin alt kenar orta noktasına yapılmalıdır
d) Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur
e) Hiçbiri
13. Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır ?

a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi
14. Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir ?

a) Kovan
b) Sürgü
c) Yiv ve set
d) Gerdel
e) Şarjör
15. Çap nedir ?

a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
b) Yiv ve set sayısıdır
c) Fişek yatağının çapıdır
d) Namlu boyutudur
e) Silahın kapasitesidir
16. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Kriminoloji
b) Kriminalistik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji
17. Hangisi fişeği tam ifade eder ?

a) Kovan - kapsül - çekirdek
b) Çekirdek - barut - kovan - kapsül
c) Saçma - kovan dip tablası - kovan
d) Çekirdek - barut - kovan
e) Hiçbiri
18. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir ?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi
19. Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir ?

a) 21 yaş - 3 yıl
b) 21 yaş - 5 yıl
c) 20 yaş - 5 yıl
d) 21 yaş - 6 yıl
e) 18 yaş - 5 yıl
20. Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır ?

a) Durum görmezlikten gelinir
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amire bildirilir
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez
e) Hiçbiri
21. Rampa nerede bulunur ?

a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde
22. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere .......... derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.

a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65
23. Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir ?

a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri
24. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür ?

a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi
25. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz ?

a) İğne
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Kabza
e) Gez
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...