ankara guvenlik

Sincan Kervan Güvenlik Silah Soruları (29.Sınav)


1. Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parça sağlar ?

a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren ray
c) Rampa
d) Sürgü tutucu pimi
e) Tırnak
2. Şarjörlerin silah üzerinde yerleştirildiği bölgeye "şarjör ............ denir".

a) Kilidi
b) Kapağı
c) Tüpü
d) Tutucusu
e) Yuvası
3. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir ?

a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör iğnesi
e) Şarjör kapak kilidi
4. Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır ?

a) Ağır ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Hafif ateşli silahlar
5. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz
6. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir ?

a) Fişek çekirdeğinin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Atıcının uzmanlığı
d) Havanın ısısı
e) Rüzgar
7. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün en büyük parçası olup fişeklerin içerisine yerleştirildiği kısımdır ?

a) Hazne
b) Sürgü
c) Hatve
d) Şarjör tüpü
e) Şarjör kapak takımı
8. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur ?

a) Sürgü
b) Namlu
c) Gövde
d) Fişek yatağı
e) Hazne
9. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir ?

a) Kapsül
b) Ateşleme pimi
c) Barut
d) Kovan
e) Çekirdek
10. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir ?

a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür
11. "Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar ............... dur."

a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette
12. Tabancayı elde tutmaya yarayan bölüme ne denir ?

a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı
13. Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir ?

a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Hiçbiri
14. Silah ateş almıyorsa bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

a) İğnesi kırıktır
b) Tetik arızalıdır
c) Haznede fişek olmayabilir
d) Fişek arızalı olabilir
e) Hepsi
15. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür ?

a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi
16. Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir ?

a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri
17. Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur ?

a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır, gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir
18. İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Kovan
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Mermi
19. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir ?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi
20. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz ?

a) İğne
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Kabza
e) Gez
21. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir ?

a) Alev gizleyen
b) Gez - arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör
22. Uzaktan veya yakından; canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ................. denir.

a) TNT
b) Mermi
c) Silah
d) Fişek
e) Biyolojik silah
23. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ............ , atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de ............. denir.

a) Fişek yatağı - hazne
b) Fişek yatağı - namlu
c) Namlu - hazne
d) Hazne - şarjör
e) Rampa - fişek yatağı
24. Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır ?

a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP-5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur
25. I Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et
II Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar
III Şarjörü çıkar
IV Ölü noktaya tut
V Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
Tabancada söküm işleminin sırası yukarıya göre nasıl olmalıdır ?

a) I-II-III-IV-V
b) IV-III-I-V-II
c) I-III-IV-V-I
d) III-I-II-V-IV
e) IV-III-V-I-II
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...