ankara guvenlik

Sincan Kervan Güvenlik Silah Soruları (28.Sınav)


1. Karşılıklı iki set arasında kalan mesafeye ne denir ?

a) Çap
b) Namlu
c) Kalibre
d) Fişek yatağı
e) Silindir
2. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir ?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
d) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
e) Hepsi
3. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir ?

a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör iğnesi
e) Şarjör kapak kilidi
4. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz ?

a) Gez
b) Tetik
c) Arpacık
d) Tırnak
e) İğne
5. Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir ?

a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri
6. Tabancalarda çift hareketli sistem denilince ne anlaşılır ?

a) Horozu kurmak için hem kaldıran ve iğneye darbe için düşüren tetiğin iki hareketi
b) Otomatik tabanca
c) Çift mermi atar tabanca
d) Makineli tabanca
e) Hiçbiri
7. Silah devir tesliminde aşağıdakilerden hangisi yapılır ?

a) Silahın boş olup olmadığı gözle kontrol edilir
b) Emniyet mandalı açılır
c) Elden teslimlerde namlu mutlaka hedefe doğrultulur
d) Şarjör çıkarılmadan doldur-boşalt yapılır
e) Hiçbiri
8. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir ?

a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) Tırnak
e) Kapsül
9. Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ...................... denir.

a) İz
b) Leke
c) Kir
d) Çekirdek izi
e) Rayyür
10. Silahın sınıflandırılmasında bıçak, şiş, gürz ve muşta gibi silahlar hangi isim altında toplanır ?

a) Ateşsiz silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Nükleer silahlar
e) Metal silahlar
11. Şarjörde bulunan fişekler hangi parça üzerinde dizilidir ?

a) Harbi
b) Gerdel
c) Şarjör yuvası
d) Şarjör basmağı
e) Fişek yatağı
12. Toplu tabancalarda "hazne" işi gören parça hangisidir ?

a) Çerçeve
b) Şarjör
c) Top
d) Tetik
e) Hiçbiri
13. Ateşli silahlarda gez ve arpacık hangi parça üzerinde bulunur ?

a) Tetik
b) Kabza
c) Çerçeve
d) Sürgü
e) Silahın böyle parçaları yoktur
14. Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır ?

a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı, silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler
15. Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar ?

a) Namlu
b) Horoz
c) Tetik
d) İcra yayı
e) Şarjör yayı
16. Ateşli silahlarda tırnak ne işe yarar ?

a) Kovanın/fişeğin fişek yatağından çekilip çıkartılmasına
b) Şarjörün takılmasına
c) Namlunun sabitlenmesine
d) Fişeğin ateşlenmesine
e) Hiçbiri
17. Silah üzerinde bulunan ve silahın emniyet içinde bulundurulmasına yarayan tertibata ne denir ?

a) Nişan tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Kilit tertibatı
d) Kapatma tertibatı
e) Hiçbiri
18. ÖGG adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır ?

a) 2,5
b) 5
c) 20
d) 10
e) 50
19. Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme sisteminden değildir ?

a) Horoz
b) İğne
c) Tetik
d) İğne yayı
e) Şarjör
20. Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ................

a) Silah dolduruş yapamaz
b) Silah kilitlenir
c) Silah dikiş yapamaz
d) Fişek ateşlenemez
e) Kovan dışarı atılamaz
21. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir ?

a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı
22. "Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar ..................."

a) Boştur
b) Ölümcüldür
c) Yasaktır
d) Emniyettedir
e) Hiçbiri
23. Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlenmesini sağlayan parçanın adı nedir ?

a) Horoz
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yiv
e) Set
24. Yıllık bakım olarak da tabir edilen silahın sökülebilir tüm parçalarının sökülmesi ve gerekiyorsa parça değişimi yapılan bakıma ne denir ?

a) Atış sonrası bakım
b) Günlük bakım
c) Haftalık bakım
d) Atış öncesi bakım
e) Kapsamlı bakım
25. Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir ?

a) Namlu
b) Gövde
c) Tetik
d) Palet
e) Horoz
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...