Sincan Kervan Güvenlik Silah Soruları (25.Sınav)


1. Çekirdek ve barut hangi düzeneğin bir unsurudur ?

a) Kovanın
b) Fişeğin
c) Kapsülün
d) Alev kanallarının
e) Saçmanın
2. Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede, toplu hastalık ve ölümlere, kalıcı arızalara sebep olan silahlara ne ad verilir ?

a) Göz yaşartıcı silahlar
b) Yakıcı silahlar
c) Bayıltıcı silahlar
d) Zehirleyici silahlar
e) Biyolojik silahlar
3. Toplu tabancalarda bulunan emniyet tertibatı sistemi hangisidir ?

a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Emniyet yoktur
4. Çap nedir ?

a) Namlu içerisindeki çıkıntılardır
b) Namlu içerisindeki girintilerdir
c) Namluya bitişik, atışa hazır bekleyen mermilerin bulunduğu yerdir
d) Setlerin dönüş yönüdür
e) İki set arasındaki mesafedir
5. Rayyür ne demektir ?

a) Kovan üzerinde çıkartıcı tarafından meydana getirilen işaretlerdir
b) Kovan içerisindeki yanıcı maddenin şok çalkantılarıdır
c) Dip tablasının kovan tablasında bıraktığı çöküntülerdir
d) Kovandaki karakteristik çizgilerdir
e) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir
6. Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı silahlar hangi gruba girmektedir ?

a) Ateşli silahlar
b) Ağır ateşli silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Kimyasal silahlar
7. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir ?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi
8. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı
9. Ateşli silahlarda hazne neye denir ?

a) Boş kovanın atıldığı yere
b) Fişek yatağıdır
c) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir
d) Fişek içerisinde bulunan barutun işgal ettiği yerdir
e) Hiçbiri
10. Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı parçasıdır ?

a) Çıkarıcı
b) İğne
c) Gerdel
d) Namlu
e) Emniyet mandalı
11. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden biri değildir ?

a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırık olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir
12. Yerleşmiş ve kabul edilmiş klasik anlamda "silah" tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir ?

a) Çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren aletlerdir
b) Yakın ve uzaktan, cansızları parçalayan veya yok eden kişiye ait olanları koruyan aletlerdir
c) Yakın ve uzaktaki canlıları öldüren aletlerdir
d) Yakın ve uzaktan, çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları parçalayan veya yok eden, kişi ile kişiye ait olanları koruyan aletlerdir
e) Hiçbiri
13. Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çaklak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır ?

a) Durum görmezlikten gelinir
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amire bildirilir
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez
e) Hiçbiri
14. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir ?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt

a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV
15. Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda tırnak ve çıkarıcı hangi ana gruba girer ?

a) Ateşleme tertibatı
b) Kovan atma tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Fişek verme tertibatı
16. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarındandır ?

a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi
17. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ............., atış için sıra bekleyen mermilerin işgal ettiği yere de ............ denir.

a) Fişek yatağı - namlu
b) Namlu - hazne
c) Fişek yatağı - hazne
d) Hazne - şarjör
e) Rampa - fişek yatağı
18. Alev kanalı silahın neresinde bulunur ?

a) Namlusunda
b) Sürgüsünde
c) Kovan atacağında
d) Fişek yatağında
e) Fişeğinde
19. Hangisi fişeği tam ifade eder ?

a) Kovan - kapsül - çekirdek
b) Çekirdek - barut - kovan - kapsül
c) Saçma - kovan dip tablası - kovan
d) Çekirdek - barut - kovan
e) Hiçbiri
20. Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır ?

a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP-5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur
21. ÖGG adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır ?

a) 2,5
b) 5
c) 20
d) 10
e) 50
22. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda tetik hatası oluşmaz ?

a) Aniden tetik çekme
b) Silahın patlayacağını düşünerek ve korkarak tetik düşürmek
c) Düzensiz tetik çekme
d) İstinat boşluğunu almayı unutmak
e) Silahın nişan ayarının bozuk olması
23. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Takma işlemine isteğimiz parçadan başlanır
b) Takma işleminin genel kuralı yoktur
c) Önce şarjör takılır
d) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir
24. Hedefte vuruşlar dağınık vaziyette ise aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?

a) Atış merkeze nişan alınarak yapılmalıdır
b) Atış hedefin alt kenar orta noktasına yapılmalıdır
c) Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur
d) Atıcı hatası vardır, atıcı tekrar eğitime alınır
e) Hiçbiri
25. Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder ?

a) 2559
b) 1402
c) 3201
d) 6136
e) 5188
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...