Sincan Kervan Güvenlik Silah Soruları (34.Sınav)


1. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

a) Tırnak - Çıkarıcı - Kovan atma boşluğu
b) Tırnak - Çıkarıcı
c) Çıkarıcı - Kovan atma boşluğu
d) Namlu - İğne - Horoz
e) Şarjör - Horoz - Namlu
2. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen
b) Gez - Arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör
3. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası
4. Kırıkkale tabancanın diğer bir çok tabancalardan en önemli farklılığı hangi seçenekte verilmiştir?

a) Emniyet mandalının bulunması
b) Şarjörlü bir silah olması
c) Silah emniyet mandalı emniyette iken dolduruş yapabilmesi
d) Silah emniyet mandalı emniyette değilken dolduruş yapılabilmesi
e) Silah emniyet mandalının silahın çerçevesinde bulunması
5. Silahla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi
6. Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?

a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP-5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur.
7. Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb) var ise ne yapılmalıdır?

a) Durum görmezlikten gelinir.
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur.
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir.
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez.
e) Hiçbiri
8. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.
d) Şarjör çıkartılır.
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.
9. Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?

a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak
10. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt

a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV
11. Hangisi fişeği tam ifade eder?

a) Kovan - Kapsül - Çekirdek
b) Çekirdek - Barut - Kovan - Kapsül
c) Saçma - Kovan dip tablası - Kovan
d) Çekirdek - Barut - Kovan
e) Hiçbiri
12. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar.
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar.
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar.
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar.
e) Hepsi
13. Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?

a) Horoz
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yiv
e) Set
14. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır.
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.
15. Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ................. denir.

a) TNT
b) Mermi
c) Silah
d) Fişek
e) Biyolojik silah
16. Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti
17. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki girintilere ne ad verilir?

a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve
18. Hazne neye denir?

a) Devletin hazinesidir.
b) Atıcının cebindeki fişeklerdir.
c) Fişekteki baruttur.
d) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir.
e) Hiçbiri
19. Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.
20. Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir?

a) İyi nişan alan
b) Hedefi vuran
c) Silahını hedefe çabuk doğrultan
d) Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan
e) Kendi kurallarına göre atış yapan
21. Atışlarda nefes tutma ve tetiğin boşluğunu alma istirahat durumuna getirip tetiği düşüren atıcı için doğru söylenen seçenek hangisidir?

a) Atış kurallarını doğru uygulayan atıcı
b) Atışta gereksiz yere nefesini tutan atıcı
c) Atışta tetiğin boşluğunu alıp tetik düşürerek nişan hedefini bozan atıcı
d) Atışta tetiğin boşluğunu gereksiz olarak alan atıcı
e) Nefes tutma ve tetiğin işaret noktasına getirerek atış kurallarını yanlış uygulayan atıcı
22. Sağ el ile silah kullanan bir kişinin, tetik parmağını yerleştirme hatasını yapması sonucu, vuruşları hedefin hangi yönünde toplanır?

a) Hedefin üstünde
b) Hedefin altında
c) Hedefin sol kısmında
d) Hedefin ortasında
e) Hedefin sağında
23. Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gruplaşma sol yukarıdadır.
b) Gruplaşma sağ yukarıdadır.
c) Gruplaşma sol aşağıdadır.
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır.
e) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık
24. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
25. Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?

a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...